Andrej Bělocvětov: Výběr z díla - rané období 50. let a vrcholná léta 90. aneb když tvůrčí síla ani s blížícím se neodbytným stářím neochabla…

25.09.2019 15:40

Galerie 9 - Praha

17.  9. - 10. 10. 2019

 

 

Vernisáž nové výstavy Andrej Bělocvětov:Výběr z díla - rané období 50. let a vrcholná léta 90. ve zcela hektické atmosféře zahájila Mgr. Eva Kořánová. V expozici ve dvou výstavních sálech jsme mohli zhlédnout Bělocvětovova díla různých malířských technik, od vaječné tempery na plátně přes kresby tužkou a tuší až např. k akrylu na sololitu.

 

 

 

 

Andrej Bělocvětov (8. 10.1923 - 19. 4. 1997)

Jeden z nejvýznamnějších malířů 20. století - v českém i světovém kontextu.

Jeho tvorba reflektuje tradice českého malířství i důležité proudy světového výtvarného umění,

vždy jim však dodává vlastní nezaměnitelný obsah i formu.

V průběhu téměř 60 let vytvořil monumentální dílo,

které lze rozdělit na 6 hlavních období:

 

40. léta - období realistické, s prvky impresionismu a kubismu

 

50. léta - období malby veristicky surrealistické a novoklasicistní

 

na konci 50. let

a

v letech 60.

přechází uvolněný rukopis surrealistické exprese ke gestické malbě,

často využívající novým způsobem techniku pollockovského drippingu

 

v 70. letech započíná postmoderní syntéza dosavadních stylů

 

ta pokračuje i v 80. letech

 

90. léta  jsou pak vrcholem umělcovy tvorby

(zabývá se odchodem  z pozemského života,

vznikly dva cykly Ptáci a Odchod )

 

Andrej Bělocvětov patří k těm vzácným případům umělců,

jejichž tvůrčí síla s věkem neochabuje,

naopak je stále mocnější a průraznější,

takže na sklonku života tvořil svá nejvýznamnější díla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řemeslnou a technickou stránku práce zvládl už na samotném počátku své umělecké cesty. Na jejím vrcholu - v 90. letech minulého století - se mu tak pročištěná forma stává už pouze prostředkem k obsahovému sdělení hlavních myšlenek a každý obraz je jakýmsi téměř matematickým vzorcem životních i filosofických pojmů ve všech jejich souvislostech. Obrazy plné poezie a zářivých barev maluje s lehkou hravostí, ke které dospěl na základě mimořádného uměleckého talentu, kultivovaného dlouholetou usilovnou prací s mnohdy překvapivě novátorskými přístupy. Přes značnou rozmanitost stylů se tak jedná o dílo mimořádné vnitřní logiky a dokonalé kontinuity.   (Andrea Pilařová - Belotsvetová)

 

                                                   

Andrej Bělocvětov byl a zůstal ´tajně slavným´ mistrem svého umění po celou druhou polovinu 20. století. Po celá desetiletí byl osobností tajemnou, jakkoli všichni o jeho přítomnosti věděli a tak či onak reagovali na jeho eruptivní dynamičnost. V celé naší moderní malbě lze jen stěží najít malíře, který se tak organicky, urputně a bez ohledu k sobě samému rval k živému podání tvaru. A současně jen nejvzácnější obrazy přibližují ten výraz apollinského štěstí okamžiku, kdy tvar je vskutku lapen a ve své sladké nahosti představen. Mnoho je obrazů k dívání, ale jen docela málo těch, v nichž se lze s rozkoší utopit. K těm druhým patří obrazy Andreje Bělocvětova. “ (Ivo Kořán)                                                                                   

                                                                             

Andrej Bělocvětov (* 8. 10. 1923 narozen v Praze)

 • jeho rodiče, žijící v USA, pianistka Lydie Milenko a bankéř Andrej Bělocvětov, navštívili Prahu na své cestě po Evropě -  zde se však rozešli a matka se synem zůstali v Praze
 • 1933-1938 studium na Ruském gymnáziu v Praze
 • 1938-1940 studium na Státní grafické škole v Praze
 • 1945 studium na Akademii výtvarných umění v Praze
 • do 1965 měl několik samostatných výstav s velkým ohlasem
 • účastnil se mnoha skupinových výstav
 • 1965-1984: zákaz samostatných výstav po dobu 19 let
 • 1984 -1987: uspořádal několik autorských výstav v oblastních galeriích a muzeích, v Praze v ÚKDŽ a v Galerii bratří Čapků
 • 1991-2016: řada autorských výstav v Praze a celé ČR
 • je zastoupen v řadě významných českých galerií, včetně Národní galerie v Praze
 • 19. 4. 1997: zemřel v Praze

 

Přízemí vysočanské radnice

Sokolovská 324/14, Praha 9

Máme otevřeno: pondělí - čtvrtek: 10.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.praha9.cz