Andreas Müller-Pohle: ´Koincidence. Výběrová retrospektiva´ aneb když radikálně usledujeme radikální změny podstaty technických obrazů

22.07.2014 12:04

Galerie hlavního města Prahy

Dům fotografie -  Praha

22. 7. – 28. 9. 2014

 

Na tiskové konferenci retrospektivní výstavy prací berlínského umělce Andrease Müller-Pohleho, které se osobně zúčastnili ředitelka Magdalena Juříková, kurátor výstavy Pavel Vančát a sympatický a černovlasý autor výstavy Andreas Müller-Pohle (na 1. foto druhý zleva), jsme byli seznámeni s jeho celoživotním dílem. Od poloviny 70. let 20. stol. se A. M. P. zabývá ontologickou (tj. zabývá se bytím jako takovým) i reprezentační podstatou fotografie. Od  90. let 20. stol. autor především reflektuje radikální změny podstaty technických obrazů.

 

Autor  podle svých slov, kdy na všetečný  dotaz jednoho z novinářů, proč fotografuje,   proč dělá umění, odpověděl, že fotografuje svobodně a rád, a také proto,  že i u něj vítězí  lidská zvědavost.  Andreas Müller-Pohle, jenž je osobností s širokým záběrem a mezinárodním renomé,  se přiznal, že  při návratu k jeho raným snímkům se v něm probudil jistý sentiment. Rovněž pochválil výstavní prostor Domu fotografie, kde jsme nainstalovali jeho dlouhou výstavu v jakési elipse. Pochválil  i vynikající práci kurátora, který se svou jasnou představou, co bychom měli prezentovat, úkol zvládl k jeho spokojenosti, protože vytvořil jakousi typografickou sekvenci.  


V přízemí a v 1. podlaží Domu fotografie jsme tak představili  práce A. M. P., a to v rámci 17 cyklů

 

Stále se vracející otázka kódování a významu informací a jejich dialektická opozice entropii a náhodě zároveň ukazují vzájemný vliv Müller-Pohleho tvorby s myšlením filozofa a teoretika médií českého původu Viléma Flussera. Autorova pražská ´výběrová retrospektiva´ sestává ze 17 cyklů a projektů, počínaje vlivnými ranými ´vizualistickými´ cykly fotografií přes multimediální díla týkající se přechodu mezi analogovými a digitálními kódy až po nejnovější dlouhodobé projekty zachycující současnou civilizaci v globální perspektivě.

Vizualismus a entropie

přízemí  výstavního prostoru zhlédneme především rané snímky A. M. P. -  první  fotografický cyklus Konstelace (Constellations, 1976—1979), kde  autor destiloval zpět do primárních forem principy avantgardní fotografie a tematizoval tak samo fotografické vidění, následující Transformance (1979—1982) jsou již jakousi ironickou dekonstrukcí ´fotografického gesta´ a přes svoji částečnou mechaničnost předjímají následná ´kvantová´ řešení dalších projektů.

 

 • V roce 1979 založil Müller-Pohle dodnes vlivný časopis European Photography (udržel se především ve formě předplatitelů), v němž o rok později publikuje svůj manifest vizualismu, kterým dokázal přesvědčivě popsat na pozadí dosavadních dějin fotografie pozici mnoha dalších autorů na konci modernity.
 • V roce 1981 pak Müller-Pohle potkává na sympoziu v Düsseldorfu filozofa médií Viléma Flussera a v roce 1983 vydává European Photography knižně Flusserovu zásadní esej Für eine Philosophie der Fotografie (Za filozofii fotografie), která se záhy stala jedním z klíčových textů teorie fotografie 20. století.
 • Následující Müller-Pohleho fotografické cykly (Albufera, Dacapo, Signa, Cyclograms) dále zkoumají a rozrušují integritu fotografického obrazu.
 • Jakýmsi vyústěním celé Müller-Pohleho ´ikonoklastické´ etapy je projekt Entropie (Entropia, 1996), v němž autor reagoval na všudypřítomnost obrazů radikálním gestem: 11 000 fotografií, litografických předloh, rámovaných obrazů a dalšího fotografického ´odpadu´ nechal sešrotovat obřím průmyslovým drtičem. Výsledné video tak ukazuje proces zániku obrazů, oscilující mezi ekologií a černou dírou.


 

 

 

 

 

 

 

V druhé části výstavy zhlédneme již aktuálnější fotografie,  v barevném provedení, instalace i videa. 

 

Kódy a dějiny

Již od poloviny 90. let 20. století se Müller-Pohle také zabýval tehdy postupně nastupující digitalizací obrazu, počínaje cyklem Digital Scores (after Nicéphore Niépce), v němž zdigitalizoval Niépceho fotografii Pohled z okna v Le Gras (La cour du domaine du Gras, 1826) do alfanumerického kódu. Téma kódování (či dokonce kodifikace) přetavil Müller-Pohle v několika projektech i do politicko-historické roviny: prezident Harry S. Truman v omylem uniklém videu žertuje o shození atomové bomby, naopak památka Hirošimy je transformována ´prehistorickým´ záznamem na obstarožní filmovou kameru a doplněna současnými zvuky švitořícího turistického davu v okolí Atomového dómu.

 

Globální systémy

Zcela novou etapu Müller-Pohleovy tvorby pak počíná rozsáhlý Danube River Project (2005/2006), který dokumentuje z fotografického, ekologického i kulturního pohledu celý tok nejdůležitější evropské řeky.

Volně navazující projekt Hong Kong Waters (2009—2010) se jakoby vrací k cyklu Transformance použitím náhodné expozice plovoucí kamery, ale výsledkem je tentokrát obsáhlý fotografický a filmový dokument o neustále rostoucí megalopolis z pohledu vodní hladiny.

 

V prozatím rozpracovaném cyklu Studies on Traffic (Dopravní studie) zkoumá prostřednictvím videa schémata pohybu v různých místech světa (především v oblíbené Asii).

 

Celá tvorba Andrease Müller-Pohleho ve svém celku ukazuje promyšlenou a logickou cestu od klasické fotografie až ke komplikovaným systémovým jevům a představuje jej jako ojedinělou osobnost spojující v průběhu 4 desetiletí teoretické a umělecké myšlení.

 

Müller-Pohleova tvorba nám svojí komplexností, která vždy zároveň okouzluje i problematizuje, tak prozrazuje o světě posledních dekád a jeho mediálních obrazech možná víc, než jsme vůbec ochotni připustit.

(Zdroj: text kurátora Pavla Vančáta)

 

Závěrem

Výstava je dobře tématicky propojená, výstava funguje jako organický celek. Výstava obsahuje dvě kategorie. První část obsahuje rané  práce Andrease Müller-Pohleho, a druhá část se týká postmateriální digitalizace. Zhlédneme zde fotografie černobílé i barevné, video a poslechneme si i zvukové záznamy. Neopomineme pochválit dobře připravené a srozumitelné, dvojjazyčné (čeština i angličtina) popisky u exponátů, ve výšce takové, že nemusíme v předklonu neustále chodit.

 

Zaujalo nás ještě velmi:

 • Atomový smích 2002

Dne  8. 6. 1945 upustil americký prezident Harry S. Truman před ohlášením svržení atomové pumy zdánlivě mimo záznam se smíchem tuto větu: „Utratili jsme přes dvě miliard dolarů na největší vědecký hazard v dějinách a vyhráli jsme.“

 

 • Hirošima 29/3/1 /2002: digitalizovaný film

V roce 2001 natočil A.P.M. obstarožní filmovou kamerou formátu Super 8 památný Atomový dóm v Hirošimě, jednu z mála budov přeživší ničivou explozi. Zdánlivou historickou autenticitu podlamuje zvuková stopa zachycující všudypřítomný turistický ruch.

 

 • Araki při práci 1996 – 2011

Video 23 minut dlouhé není vhodné pro osoby mladší 18 let, obsahuje explicitní sexuální scény

(no, na www.www-kulturaok-eu.cz nám to nepřišlo tak nemravné, je to především záznam usilovné dřiny při fotografování aktu krásné ženy)

Exkluzivní záznam fotografování, které vede kontroverzní japonský fotograf Nobuyoshi Araki, jež  podnikl v hodinovém hotelu v Tokiu v říjnu 1996, sestřihal A. P. M. po 15 letech jako pobavený komentář k otázce ´fotografického gesta´ ve speciálním japonském kontextu..

 

 

Výstavy Andrease Müller-Pohleho v Čechách

1989 – Stará radnice v Brně

1999 – Špálova galerie

2012 – Brno  - Dům umění města Brna – ´Codes and Waters´ (kurátorka Jana Vránová)

 

Kurátor výstavy: Pavel Vančát

Koordinace za GHMP: Monika Doležalová

Grafické řešení: Jan Šerých

Anglický překlad: Vanda Krutsky

Redakce textů: Marta Nožková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Poděkování: Jana Vránová, Tomáš Pospěch, Frederick Bulsara

Partneři výstavy: Skupina ČEZ , Goethe-Institut, Česko-německý fond budoucnosti, Multimedia team

Mediální partneři: Radio 1, A2, Literární noviny, Metropolis, Art and Antiques, ArtMix, Pražský deník, Rádio Classic, Artikl, ArtMap, Vltava ČRo, Hyperinzerce

 

Máme otevřeno: úterý –neděle  10.00–18.00 hodin

Vstupné:

120 Kč plné (dospělí)

  60 Kč snížené (studenti)

  30 Kč (senioři)

 

www.ghmp.cz

 

 • úterý  22. 7. 2014 v 18.00 hodin jsme připravili debatu  A. Müller-Pohleho s prof. Siegfriedem Zielinskim a Gottfriedem Baruchem na půdě Goethe-Institutu – vstup volný
 • čtvrtek 7. 8. v 16.30 hodin lektorská prohlídka
 • čtvrtek  21. 8. 2014 v 17.00 hodin - kurátorská prohlídka výstavy s Pavlem Vančátem

 

Víkendové výtvarné workshopy – „Tvořivé dialogy s uměním“ Tyto akce jsou určené dětem, rodinám s dětmi, ale i všem dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Akce jsou koncipované, organizované a realizované edukačním oddělením. Jde o výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou nebo případně s Ivetou Šárníkovou přímo v expozici, které jsou formálně a obsahově provázány s výstavou, na niž návštěvníci výtvarně reagují a inspirují se jí – po prohlídce následuje vlastní tvorba návštěvníků.

Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby. Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro návštěvníky nad 10 let. Příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

V případě  zájmu se na akce můžeme rezervovat do 16.00 hodin předchozího dne na následujících kontaktech: lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418 (rezervace není podmínkou účasti).

 

 • sobota 20. 9. 2014 13.00–18.00 hodin: Překračování hranic fotografie
 • sobota 27. 9. 2014 13.00–18.00 hodin: Fotomontáže a hledání kontextů

 

-  V rámci výtvarných reakcí na výstavu se budeme snažit inspirovat tvorbou A. M.-P. po formální, ale zároveň i po obsahové stránce. Budeme se tedy pokoušet např. o „vizuálně-myšlenkové“ experimenty (koláže, fotomontáže, transformace – např. recyklace a „ironizace“ turistických pohlednic, podobně jako autor) nebo o symbolické kódování obrazů reality do znaků a šifer (pomocí číselných a písmových razítek), o intermediální tvorbu – přesahy směrem k akčnímu umění (focení náhodných momentek „na slepo“ – tzn. bez pohledu do „hledáčku“ – po vzoru autora – přímo na ulici a v galerii) a k prostorové tvorbě (3D objekty – z xerokopií fotografií atd...).-

- Kromě toho se ale budeme nejrůznějšími způsoby dále zabývat ostatními, jednotlivými, zde prezentovanými projekty, díly a tématy.

- Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol Na objednávku interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby.

- Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

- Více informací je na webu GHMP v sekci „edukace“ – „umění interaktivně pro školy“.

- Akce lze rezervovat na těchto kontaktech: tel. 606 612 987, 608 216 418

e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz

 

Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro ostatní nad 10 let, 5 Kč pro studenty uměleckých škol, 5 Kč pro učitele a pedagogický doprovod.

 

Galerie hlavního města Prahy

Dům fotografie

Praha 1

Revoluční 5

 

Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj. tisková zpráva)

Foto: autorka