Andrea Sobotková: The bear has a keen sense that enables it to hunt at dusk aneb když s Andreou padat můžeme…

09.07.2019 10:02

Galerie Fotografic - Praha

21. 6. - 28. 7. 2019

 

 

 

 

Na vernisáži netradiční akce, výstavy The bear has a keen sense that enables  it to hunt at dusk, jež se nachází na zvýšené podestě ve skoro úplné tmě, byla její autorka Andrea Sobotková osobně přítomna. Ve své tvorbě se mimo jiné zaměřuje na způsoby vnímání, kulturu a ontologii prostoru, jehož proměny v závislosti na činnosti/nečinnosti člověka zkoumá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Šachty, schodiště, vyhlídkové věže, mosty, žebříky, komíny.

Na pozadí řetězce popisů a fotografií vzniká instalace,

vytvořená přímo pro Galerii Fotografic, materializující podvědomé procesy snění.

Za pomoci sofistikovaných zásahů do prostoru galerie autorka utváří prostředí,

ve kterém se všichni diváci ocitají ve stejné výchozí situaci:

pracuje s jejich prostorovým zážitkem a nejistotou,

v jaké výšce se fyzicky nacházejí.

 

Ve videoinstalaci promítané pod úroveň ´země´ zpřítomňuje moment předcházející pádu

a tematizuje subjektivitu reálného a snového času.

Co je to za okamžik, ve kterém ve snu k pádu dochází?

 

 

Autorka nám jej s pomocí kamery balancující na hraně komína zpřítomňuje,

navozuje fiktivní ´svalový tanec´ a ztrátu pevné půdy pod nohama.

Ve stejné chvíli v procesu nepřetržitého tisku

upomíná na nekonečnou škálu obrazů,

které před pádem ve snu generujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv pádů, který autorka pečlivě sesbírala,

se tak stává atlasem imaginárních krajin kolektivní paměti,

jejichž podoba zůstává kódována v původním překladu do psaného jazyka.

Slovo tak pomáhá zachovat autentickou poetiku výpovědí,

jejich informační hodnotu a akcentuje podstatné detaily

ovlivňující výslednou snovou zkušenost.“

(tisková zpráva)

 

 

Andrea Sobotková (*1994)

 

  • studium na  AVU - Ateliér intermediální tvorby II
  • ve své tvorbě se mimo jiné zaměřuje na způsoby vnímání, kulturu a ontologii prostoru, jehož proměny v závislosti na činnosti/nečinnosti člověka zkoumá
  • žije a pracuje v Praze

 

 

 

 

118 00 Praha 1- Staré Město

Stříbrná 2

Máme otevřeno: út - ne: 13.00 - 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné / Entry: voluntary

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.fotografic.cz

www.andreasobotkova.wz.cz

Galerie Fotografic

V zrekonstruovaných prostorách bývalé konírny

nachází se fotografický ateliér a galerie.

Pořádají se zde výstavy současného umění českých i zahraničních autorů.

Probíhá zde také festival experimentálního filmu PLAN 9,

komponované večery i filmově hudební performance.