Alžběta Skálová: Chůze v šeru aneb když pro děti malujeme očima dětí…

02.07.2019 10:02

 

Galerie Villa Pellé - Praha

28. 6. - 14. 9. 2019

 

Jak  úvodem při zahájení vernisáže zmínila Vladana Rýdlová, producentka Galerie Villa Pellé, kam jsme byli opětovně pozváni a pozvání jsme opětovně neodmítli, výstavní program za dobu existence galerie už věnoval své prostory řadě ilustrátorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonce i sám generál Pellé, nejvýznamnější z jejích někdejších obyvatel,

se věnoval ilustracím a měl tu dokonce také svou výstavu.

A také Alžběta Skálová, autorka, jíž je věnována letní výstava,

je ilustrátorkou, dokonce všeobecně známou ilustrátorkou dětských knížek.

Alžběta Skálová je ale především malířkou svébytnou a výtvarnicí,

což se ke škodě ve veřejnosti i zatím málo ví.

Proto je její výstava zaměřena především na volnou tvorbu,

i když se ani jejím ilustracím nevyhýbá.

 

Poté promluvila i autorka výstavy, rozesmátá Alžběta Skálová, jež  už před zahájením poletovala v tyrkysových šatech jak motýlek mezi gratulanty, vítána a obletována přáteli i obdivovateli.

 

Ilustrace je zadání, volná tvorba je autorka sama...

 

Výstava prací Alžběty Skálové bohatě zaplnila celé první patro Villy Pellé. A vskutku těžiště expozice spočívá ve volné tvorbě. Mimochodem, takto obsáhle nám je představena úplně poprvé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tajůplné a fantazii probouzející obrazy napovídají, že zdaleka nejde jen o tvorbu samu, ale že obrazy Alžběty Skálové hledají i nacházejí své světy kdesi za obrazy. Proto také výstava dostala název Chůze v šeru. Stačí si uvědomit, co vidíme, cítíme, vnímáme, jdeme-li v šeru. Odcházíme z reality světlem vymezené do tušena tmou zahaleného. A mezi tím je hranice, úzká, odkazující k opouštěné realitě a navozující očekávanou představivost.

 

Ale ani příznivci ilustrací Alžběty Skálové nejsou výstavou ochuzeni. Naopak mají šanci zvědět víc než z knížek s jejími ilustracemi. Ilustrátorská role Alžběty Skálové je na výstavě totiž představena nejen ve finální podobě, ale hlavně ve skicách a návrzích.

 

Kurátor výstavy, historik umění, PhDr. Jan Rous ji charakterizoval takto:

 

„Výstava hledá hranici mezi volným, intuitivním, imaginativním a daným, byť fantazijně, pohádkově rozváděným příběhem. Což často prolíná. Ilustrace představuje více zadání, podřizuje se a zároveň rozvádí příběh - Rostlinopis, Cendrarsovy Malé černé pohádky, Pampe a Šinka… Volná tvorba se pohybuje v jiných oblastech, pracuje s intuicí, snem, a hlavně se silnými vizuálními vjemy, vystupujícími zejména v krajině, přírodě, ale i v lidském světě, v rituálech, maskách. Zatímco krajina se zaplňuje přízračnými motivy domů, bílými rolemi trávy, toulajícími se kravami, je zaznamenávána ve tmě či světle, stává se hlavně impulsem pro barvu a míří i k abstrakci. Přírodní areál je víc otevřen imaginativním bytostem, lesním skřítkům, fantazijně narůstajícím detailům. Tvorba je volná v otevřenosti vůči vnějším a vnitřním impulsům, z nichž se stávají motivy další transformace tvůrčího procesu.“

 

A dojem poučeného diváka?

Obdiv. Nad mírou fantazie vkládané do ilustrací. A protože jde o ilustrace pro děti, tak se chce skoro napsat ´dětských ilustrací´. Ano, jak dokládá volná tvorba vyzrálé autorky, jejíž akvarely vtahují a otevírají duši i mysl.  Alžběta Skálová umí uzpůsobit rukopis tvorbě těch, jimž je ilustrace určena, a přesto její ilustrace neztrácejí nic z profesionality a malířského řemesla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo dobré dát do ´kontrastu´, či spíše doplňujícího se souladu, obě části tvorby Alžběty Skálové. A ještě lepší je, že se výstava koná a že ji Villa Pellé na léto načasovala. A to tak, že se návštěvníkům v létě nabízí vhled do autorčiny tvorby a zážitek z obrazů. A přičteme-li ještě možnost pobytu v nádherné relaxační zahradě vily a případných vlastních tvůrčích pokusů v podkroví vily, v jakémsi dětském ráji, jedná se o skvělou příležitost k rodinné akci v rámci prázdnin a dovolených.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Alžběta Skálová (* 1982)

 

studia

2002 -2003:  Ateliér Filmové a televizní grafiky (doc. Jiří Barta) VŠUP, Praha

2003 -2008:  Ateliér Ilustrace a grafiky (MgA. Juraj Horváth) VŠUP, Praha

2004 -2005:  École Estienne Paris, Francie

2006 -2007:  Maryland Institute College of Art, Baltimore, USA

 

studijní pobyty

2010:  rezidenční pobyt - Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

2011:  rezidenční pobyt - kulturní centrum Banská Šťiavnica Contemporary, Slovensko

2013:  Česko-německé malířské sympozium na Kvildě

 

O autorce

Známe ji jako vyhledávanou a oceňovanou ilustrátorku. Alžběta Skálová se ale věnuje také volné tvorbě, kde může být méně popisná. Vytváří koláže, filmy, grafiky, ale především akvarely a obrazy. Drobné akvarely slouží jako deník - autorka do nich vpíjí to, co se jí honí hlavou: lidské tváře, vzpomínky na barevné situace, náznaky příběhů nebo sny. Velké obrazy jsou naproti tomu tematicky ukázněné, vznikají v cyklech a Alžběta Skálová je vytváří pomocí méně klasických technik, jako je vyškrabávání do sádrokartonu, imitujícího omítku, nebo ´suchý´ akvarel s textilním efektem. Na akvarelech i obrazech nacházíme především lidské tváře a krajiny. Do těchto krajin můžeme vstupovat a v tvářích můžeme číst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění (výběr za poslední 3 roky)

  • 2016: Cena návštěvníků design SUPERMARKET 2016 za kolekci Zastav se ve snu...
  • 2018: Nejlepší evropský krátký animovaný film - festival Cinekid - Plody mraků, režie K. Karhánková, A. S. výtvarnice filmu
  • 2019: Berlinale ECFA Short Film Award za nejlepší krátký film pro děti - Plody mraků, režie K. Karhánková, A. S. výtvarnice filmu

 

Samostatné výstavy (výběr za poslední 3 roky)

  • 2016:/  Zastav se ve snu... NG knihkupectví - Koenig BOOKS, Veletržní palác, Praha
  • 2016:  Zastav se ve snu... Design supermarket 2016, Kafkův dům, Praha
  • 2017:  Modré hoře plamene, Knihkupectví KAVKA - knižní a výtvarná kultura, Praha
  • 2018:  Alžběta Skálová/ Rostlinopis, GAVU - Museum Café, Cheb

 

Knihy (výběr)

Cirkus Rašelié

Pampe a Šinka

Péťa medánek

 

Doprovodný program výstavy:

  • Ilustrátorské dílny:  25. 8. 2019 v 16.00 hodin
  • Nedělní tvůrčí dílny:

 

14. 7. 2019 v 16.00 hodin

28. 7. 2019 v 16 00 hodin

11. 8. 2019 v 16 00 hodin

 

Komentované prohlídky: 28. 8. 2019 v 18.00 hodin

                                       12. 9. 2019 v 18.00 hodin

 

160 00 Praha 6 - Bubeneč

Pelléova 10

Máme otevřeno: út - ne:  13.00 -18.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček

 

www.villapelle.cz

www.alzbetaskalova.com