Alva Hajn: Někdy samotu kroků mých něžnější nožka doprovází… aneb černá a červená, to je moje barva

23.11.2015 11:58

Topičův Salon (Topičův klub) - Praha

18. 11. 2015 – 29. 1. 2016

 

Motto: Chodit po světě, okounět, žvejkat vzdoušek horký i zvlhlý, plískanice, mít nos zmrzlý a nebejt moc ohleduplný k sobě, co by to bylo za tvora, když – vráska mu na čele vyskočí pro nic za nic.

Alva Hajn, Kniha A, 80. léta 20. století

 

Na tiskové konferenci a večerní vernisáži jsme se seznámili na www.www-kulturaok-eu.cz  s dílem nám zcela neznámého umělce Alvy Hajna. Tutéž skutečnost na  konferenci uspořádanou K životu, dílu a době umělce Alvy Hajna  v Pardubicích 27. 9. 2013 potvrdil  také Milan Knížák, který měl zájem uspořádat  Hajnovu výstavu v Národní galerii. „Ta se bohužel neuskutečnila především kvůli neochotě i neschopnosti mých tehdejších spolupracovníků takovou výstavu uspořádat. Vybrat věci, zařadit do souvislosti českého a světového umění a napsat katalog. K tomu byla

velká neochota…,“  na konferenci řekl Milan Knížák.

 

Jako návštěvníci jsme vnímali dílo Alvy Hajna, jeho obrazy, oleje na plátně, papírové muchláže a sochy, kde na obrazech převažovala černá a červená. Jeho dílo působí divoce a nespoutaně. Alva Hajn směřoval ve své práci od figurální malby skoro až k abstrakci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alva Hajn 1938 – 1991

Alva Hajn patří ke ztracené generaci.

Narozen krátce před válkou, měl jen krátký okamžik v 60. letech, aby ukázal své kvality.

Během 20 let normalizace prakticky nevystavoval, ačkoli velmi intenzivně pracoval na obrazech, objektech, kresbách i velmi soukromých ilustracích převážně ruských klasiků.

V roce 1991 zemřel 3 dny před otevřením své velké a významné výstavy v pražské galerii.

 

Od ovlivnění Karlem Černým a Bohumilem Kubištou a monumentální exprese se dostal k červenomodrým obrazům s kafkovskou existenciální tematikou.

Ještě v 70. letech převažovaly v jeho práci figury, krajiny, ženy nebo páry v objetí. Postupně se zobrazivá figurální složka vytrácí, ale patrně nemizí nikdy úplně.

 I o velmi minimalizovaných čtvercových obrazech z 80. let můžeme uvažovat jako o krajinách a postavách.

Často se opakující panoráma s dominantou je pravděpodobně krajinou s kostelíkem v Polních Chrčicích, odkud pocházel, a kam se na posledních 20 let vrátil pracovat.

Ve své závěrečné a možná vrcholné dekádě se Alva Hajn věnoval také prostorové tvorbě, používal dehtový papír, cement, beton, dráty, nečinil rozdíly mezi obrazem a objektem. Jak malba, tak objekty nesou jeho barokní monumentální tvůrčí sílu a energii. I když se trojrozměrné práce zdají svým jazykem minimalistickými, jejich akumulovaná instalace jasně odkazuje k baroknímu prostoru a nekonečnu.

 

Alva Hajn byl rovněž důležitým členem a středobodem pardubické umělecké scény. Skupině přátel, kteří spolu studovali v Praze a po té působili v Pardubicích, se dnes přezdívá Starý psi. Patří mezi ně také František Kyncl (vystavoval v Topičově salonu), Jiří Lacina, Bedřich Novotný a Josef Procházka. Starý psi během normalizace udržovali kulturu živou díky katalogům od Kyncla žijícího v Německu a zasvěceným debatám ve vybraných pohostinstvích. Procházka pořádal neveřejná Bienále v prasečím chlívku a pravidelné výstavy na statku Alvy Hajna v Polních Chrčicích byly nezapomenutelnými událostmi, navštěvované neformálním, ale soudržným společenstvím pražských, pardubických a kolínských umělců, spisovatelů, architektů a přátel.

K drobným nespravedlnostem dneška patří, že dílo Starých psů, kteří tu zůstali, je dnes paradoxně doma méně známé než dílo Františka Kyncla, který žil a pracoval v exilu. Obě Hajnovy polohy - konstruktivní a estetizující způsob malby a proti němu divoký a nespoutaný přístup k materiálům si zaslouží pozornost, protože patří k tomu nejzajímavějšímu, co v klauzuře nehostinných let v Čechách vzniklo.

(Martina Vítková)

 

 

Kurátorky výstavy: Martina Vítková, Ilona Víchová

 

 

Výstavu doprovází tyto publikace:

ADAMEC Jan, HOLOMÍČEK, Bohdan, KRÁTKÁ Lenka, VÍTKOVÁ Martina. Alva Hajn ve vzpomínkách a fotografiích. 84 s. 1. vyd. Nakladatelství Theo, Pardubice

VÍTKOVÁ Martina, KNÍŽÁK Milan: Alva Hajn, Obrazy. Pardubice,

MÁLEK, Štěpán, VÍTKOVÁ, Martina, ZÁVODNÁ, Pavla. Alva Hajn: sochy a objekty. Pardubice: Galerie města Pardubic, [2014]. 79 s.

 

V průběhy výstavy bude vydán katalog Alva Hajn, Práce na papíře, Nakladatelství Theo, 2015

 

110 00 Praha 1

Národní 9

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/elsi-spitmann-a-frantisek-kyncl-dialog-sil-aneb-kdyz-silu-spojime-se-zklidnenim/