Alexander Feher: ´Dočasný vesmír´ aneb když vidíme krásu i v ještě prostém, ale již v mizejícím životě Rumunů

11.01.2014 16:11

Rumunský kulturní institut

10. 1. – 7. 2. 2014

 

Rumunský kulturní institut si nás dovolil pozvat na vernisáž výstavy většinou úsměvných fotografií Alexandra Fehera: ´Dočasný vesmír´/prozatímní vesmír, které se osobně zúčastnil i sám dobrosrdečně vyhlížející autor fotografií Alexander Feher. Jak jsme se dozvěděli přímo od autora, je původně technik a fotografování je jeho druhou vášní.

 

Alexander Feher je plodný umělec a vystavuje nyní fotografie, jež přesahují pozemský prostor, jenž zobrazuje svět mimo náš  ´dočasný vesmír´, ve kterém žijeme. Jsme v rychle měnícím se světě, v době pádící…. Rychlost změn je závratná, což vede k různým pohledům na dosavadní hodnoty. V ničem nenacházíme ani jistoty ani pocit  stability. Proč?! Nejen krajina se mění a v rámci probíhající globalizace a komercializace se těmto změnám přizpůsobujeme. Zdá se však, že změny běží mimo nás. Pocity z fotek máme smíšené, nostalgické, nejsou však to pocity rutinní. Již však nedoufáme, že  změny ovlivníme…a tak hledáme krásu života v práci i v lásce k tomu, co nám ještě zbylo… Proč se to všechno zdá být dočasné?!


Fotografie z výstavy, většinou barevné,  se pokoušejí zachytit tyto změny, kde autor kombinuje nové se starým, archaické

a moderní, mladé i staré, autentické i komerční…. Najdeme mezi nimi i každodenní záběry ze života…Kolem padesátky fotografií  jsme nainstalovali ve dvou řadách nad sebou tak, abychom je prohlíželi ve směru hodinových ručiček od dětských portrétů až k pohřbu…

 

ICR Galerie Praha

110 00 Praha 1 -  Nové Město

Růžová  1416/17

https://sandufeher.blogspot.cz/

 

Rumunský kulturní institut v Praze

Tel: 420 až 222 523 096

        420 - 222522865

Fax: +420 - 222 522 778

Mobil: 420-723 222 896

             420 - 774 228 960

             420 - 728 135 014

 

E-mail: praga@icr.ro , rumunskyinstitut@seznam.cz

www.icr.ro/praga/

www.facebook.com/rumunskyinstitut

Pro veřejnost máme otevřeno:  

 pondělí – úterý: 10:00 – 17:00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení: 99 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka