Aleš Růžička: Prach jsi aneb ´Co je po květině? Smrt, když květina zvadne. Zatímco od kořene ke květině je…celý život´ (George Braque)

05.07.2014 12:45

Emauzské opatství – výstavní sál - Praha

4. 7. – 24. 7. 2014

 

Benediktinské opatství  Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích nás pozvalo na vernisáž výstavy maleb Aleše Růžičky, malíře suverénního gesta.  Něžně se umívající na každého z nás kurátorka výstavy Lucie Šiklová za velkého zájmu návštěvníků pronesla  úvodní slovo, které se neslo v básnickém a náboženském duchu - ´Prach jsi ….    ´.  Museli jsme se zamyslet nad tím, jak je vše živé podřízeno pomíjivosti… nevyjímaje nás…a bylo nám trošku  smutno. Naštěstí ale houf neustále pobíhajících nevinných dětí , zcela živých a nikým nerušitelných  ve svých hrách,  nic netušících, jaký život jim bude dopřán,  nás naštěstí nad těmito trudnými myšlenkami truchlit vůbec nenechaly…

 

Jeho současnou tvorbu přirozeně ovládá zátiší.: Vanitas.  Květinové kompozice vyrůstají na tématech, jak je přináší a odnáší život – tátovy pracovní stoly, máminy balkony, svatba, synkovy bábovky, další dítě, starost, radost…písek a prach. Pamatuješ? Nazdobit sedmikráskou…pírko se chvěje…schne to…rozmetat a znovu. Prach jsme…“ Lucie Šiklová

 

 

Aleš Růžička

 • (* 31. 8.1977, Bechyně) je malíř
 • ve svých expresionistických malbách kromě gesta samotného nám předává jisté symbolické sdělení
 •  jeho malba je mimořádně senzuální, zprostředkovává psychické stavy a téměř fyziologické vjemy zobrazované skutečnosti
 • 2006: měl Růžička vleklé zdravotní problémy, absolvoval řadu nepříjemných vyšetření, nemohl téměř malovat
 •  1991 – 1995: Střední průmyslová škola keramická v Bechyni
 • 1995 – 2002: AVU v Praze
 •    ateliér krajinomalby Františka Hodonského
 •   ateliér malby Antonína Střížka
 •   ateliér malby Michaela Rittsteina (v závěrečném ročníku)
 • A. R. při malování svých obrazů se sice fyzicky vyčerpá,  ale současně si obnovuje své síly
 • na svém hlavním tématu květin nám předává poselství  spjaté s věčností. Nic není věčné, ani krásná  květina,  krása  nejen u žen, ale i zde, v říši rostlinstva je pomíjivá, krása, jež uvadá, krása,  jež schne a  krása, jež znovu vzchází ve svých nových výhoncích, či semenech…tj. koloběh života , uvadání, smrti,   a znovu vzkříšení  k životu… z prachu zvedajícící se… 
 •  

Malířské dílo Aleše Růžičky je třeba chápat jako fascinující pokus o návrat k tradičnímu předmětnému obrazu.

Bylo by však chybou vnímat jeho obrazy květiny či květinových zátiší

jako snahu kopírovat viditelný svět: jsou spíše vzpomínkou na květinu,

„záznamem paměti.“

František Mikš,  2009

 

 

 

P. S. Nebude od věci povšimnout si  výstavy v Anežském areálu/Praha (vstup zdarma), jež se zabývá rovněž pomíjivostí života, jež se nazývá:   ´Dům, který se nepřetržitě pohybuje v kruhu´.

 

 

Více zde: https://kulturaok-eu.webnode.cz/news/%c2%b4dum%2c-ktery-se-nepretrzite-pohybuje-v-kruhu%c2%b4-aneb-kdyz-buddhismus-s-krestanstvim-protneme/

 

Nomen- omen. Jméno – osud.

Růžička , Růža, Růža Bolestný. Rosa Dolorosus.

(zdroj Katalog / Rosa Dolorosus, Aleš Růžička – obrazy, Lucie Šiklová)

 

www.alesruzicka.com

Kurátorka: Lucie Šiklová

Výstavní síň Emauzského opatství

Praha 2

Vyšehradská 49/320                                                                                                                                         

 

Máme otevřeno: 

pondělí – pátek:  11.00 – 18.00 hodin

sobota. 11.00 – 14.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka