Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty aneb kámen s graficky formulovanou strukturou na povrchu a abstraktní drátěné konstrukce s kinetickými detaily

03.04.2019 10:25

 

GHMP/Zámek Troja - Praha

29. 3. - 3. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Na setkání s novináři, které se uskutečnilo (v mrazivě jarním odpoledni) u příležitosti zahájení výstavní sezóny v Trojském zámku, tentokrát expozice Sochy a objekty, kterou připravili vystavující umělci Aleš Hnízdil a Jiří Kačer, byli oba umělci přítomni. Akci zahájili ředitelka GHMP a kurátorka výstavy Magdalena Juříková a vystavující umělci Aleš Hnízdil a Jiří Kačer.
 

Aleš Hnízdil a Jiří Kačer

jsou umělci téže generace.

Oba byli součástí skupiny mladých,

která v 2. pol. 80. let 20. století

vystoupila

s otevřenou kritikou svazových a fondových praktik,

což nakonec vedlo ke znovuotevření

Galerie mladých U Řečických, 1. platformy,

která dávala prostor začínajícím umělcům bez prověrek

 a

nezasahovala do jejich tvorby.

Vznikla tak jedinečná laboratoř tehdy aktuálních názorů a jejich střetů,

která tříbila umělecké směřování této generace.

Hnízdil a Kačer

si pro své sochařské realizace vybrali zcela rozdílné cesty i materiály

a jejich práce se budou právě odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě doplňovat.

Zatímco první pracuje

s vertikálně orientovanou efemérní formou abstraktních drátěných konstrukcí

s kinetickými detaily,

druhý naopak preferuje kámen v komorním i monumentálním formátu

s graficky formulovanou strukturou na povrchu ležících bloků.


 

„V interiéru i exteriéru zámku se již několik let koncentrujeme na sochařské výstavy. Má to hned několik důvodů. Sochařská díla především organicky souzní s bohatě zdobenými interiéry zámku i s barokní zahradou. Nenárokují si žádné vestavby, které by zastínily nástěnné a nástropní fresky. Zámek si tak zachovává svou atmosféru a jeho dispozice je téměř nedotčena.

 

Sochařství je zde také velice akcentovanou součástí původní výzdoby, a tak se současná díla ocitají v konfrontaci s barokními mistry. Většinou se orientujeme na minimalistickou a objektovou tvorbu - připomeňme výstavy Václava Ciglera nebo Vladimíra Škody - a nyní jsme vybrali autory dva: Aleše Hnízdila a Jiřího Kačera.

 

Oba patří ke stejné generaci, která nastupovala v 80. letech 20. století. Jejich práce se však liší jak materiálem, tak způsobem uvažování o hmotě, prostoru a poslání uměleckého díla. Propojení obou autorů má své důvody, zejména instalační, a také ideové.

 

 

 

Kameny Jiřího Kačera sice působí, zejména díky horizontální orientaci, jako lehce manipulovatelné objekty, jejich váha je však značná, proto jsme zvolili pro jejich prezentaci přízemí, kde jsme si mohli dovolit vyšší zatížení prostor a kde byl transport děl poměrně dobře zvládnutelný.

 

 

 

 Aleš Hnízdil naopak pracuje již léta s lehkými materiály a jeho díla jsou do značné míry jednoduchou skládačkou, kdy je vertikála z nerezových tyčových elementů zasunuta do základny z pískovce. Představa, že se v zámku objeví tyto kontrastně utvářená díla - Kačerovy kameny vznikají v pomalém soustředěném procesu opracování kamenných bloků a Hnízdilovy objekty zas vytrysknou vzhůru poměrně rychle díky své aditivní technologii - byla lákavá především vizuálně. Zejména obsazení dvou rozdílných teritorií interiéru i exteriéru těmito různými ´rolemi´ do sebe zapadalo. Jeden z autorů (Aleš Hnízdil) je více přítomen v zahradě a druhý (Jiří Kačer) zase uvnitř. Jeden pracuje s hmotou, s historickými konotacemi kamene (Jiří Kačer) a druhý s lehkým kovem a stavy naší mysli (Aleš Hnízdil).

 

Jiří Kačer je po léta soustředěn na práci s tradičním materiálem - kamenem, který ovšem cítí spíše jako objekt. Jde o fragmenty, jak napovídá většina názvů jeho děl, původně odvozené od skutečných kamenných pozůstatků historické architektury a její výzdoby. Postupně se stávaly rozměrnými až monumentálními ´útržky´ přírodního univerza. Některé stále připomínají archeologické nálezy, jiné mají zoomorfní tvary a další mají na povrchu přísně geometrickou strukturu. Svou ryze současnou formou odkazují k nálezům z minulosti. Jiří Kačer tak propojil své dvě profese sochaře a restaurátora, jelikož ve své autentické tvorbě uhrančivě navozuje reminiscenci nejen na prehistorické artefakty, ale i na paleontologické nálezy. V Troji je zastoupen i ve své roli restaurátora, neboť se podílí na obnově barokních skulptur slavnostního schodiště, jejichž autory jsou bratři Hermannové.

 

Aleš Hnízdil je původem rovněž kamenosochař, dnes jej však zajímá spíše efemérní sféra vědomí a možnost prolínání myšlenek v nekonečném prostoru. Tyto abstraktní práce jsou inspirovány taoismem a buddhismem. Převážně vertikální kompozice z nerezových tyčí, které se vzpínají k obloze, představují vzepnutí myšlenek, které si žijí vlastním životem a proudí prostorem, protkávají jej a stávají se součástí kosmu. Aleš Hnízdil se východní filozofií zabýval už za svých středoškolských studií. Dlouho hledal způsob, jak myšlenky těchto systémů vyjádřit výtvarnými prostředky. Zprvu se zabýval figurální tvorbou, kterou počátkem 90. let 20. století opustil ve prospěch jednoduchých kompozic, aby se více přiblížil k principům přirozené existence, zcela se podrobující přírodním zákonitostem.

 

K výstavě vychází průvodce, který zároveň slouží i jako orientační plánek expozice. Připravujeme také katalog, který podobně jako u výstavy Vladimíra Škody vzniká z fotografií pořízených přímo z instalace ve zdejších prostorách a proto vyjde až po otevření výstavy v co nejkratší době. Přinese rozhovory s oběma autory a záběry z interiéru i exteriéru s autentickou jarní atmosférou. “ (zdroj text: Magdalena Juříková)

 

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková

 

Jiří Kačer (* 1952 Praha) sochař a restaurátor

studia

 •  1967 - 1970 Umělecká řemesla, Praha, obor štukatér
 • 1970 - 1974 Střední kamenosochařská škola, Hořice v Podkrkonoší
 • 1975 - 1981 Akademie výtvarných umění v Praze, Doc. Jiří Bradáček a Doc. Antonín Nykl
 • 1990 – 1994 odborný asistent prof. Jana Hendrycha, Akademie výtvarných umění v Praze

Vystavoval na mnoha společných výstavách doma i v zahraničí (Japonsko - Tokio, SRN - Berlín, Finsko - Helsinky, Velká Británie -  Londýn, Francie).

 • od 1981 se účastnil více než 20 sympozií v kameni, a to jak v Čechách, tak v zahraničí (Rakousko, Švédsko, Itálie)
 • zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury ČR, Národní galerie Praha, Rabasovy  galerie v Rakovníku, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění Hradec Králové, Salon de Tokyo v Japonsku a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Švédsko, Německo, Rakousko, Itálie, Francie, USA)

 

Aleš Hnízdil (* 1954 Liberec) sochař a performer

studia

 • 1969 -1973: SUPŠ sochařsko-kamenická, Hořice
 • 1973 -1979: AVU Praha, prof. Jiří Bradáček
 • 1983  - 1984:  GHK Hochschule für Bildende Kunst, Kassel, BRD, prof. W. Kausch a prof. J. Arnold
 • 1995 - 1998: pedagog, Technická univerzita Liberec, Fakulta architektury
 • 1999 - 2002: pedagog, ČVUT Praha, Fakulta architektury
 • 2007:pedagog, ČVUT Praha, Fakulta architektury
 • 2010: docent, ČZU Praha, Katedra zahradní a krajinné architektury

Od poloviny 80. let 20. století se účastnil řady skupinových výstav doma a v zahraničí, zejména v SRN, Holandsku a Itálii. Od 90. let 20. století je autorem a spoluautorem řady performancí, na kterých spolupracuje se známými tanečníky. Objevil se také na několika sympoziích (Ružbachy, Klenová, Novara v Itálii).

 • zastoupen ve sbírkách jejího Veličenstva nizozemské královny Beatrix, Musea v Bochumi, Rabasovy galerie v Rakovníku, Musea Kampa, Galerie Klatovy - Klenová a v domácích i zahraničních soukromých sbírkách (Holandsko, Francie, Německo, Itálie, Švýcarsko, USA, Holandské Antily)


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/landscape-festival-praha-2018-objevte-prazskou-divocinu-anebjak-zni-hnizdiluv-zvuk-vody-u-vltavy/

 

 

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková

Grafické řešení: Studio ANYMADE

 

 

Doprovodný program

Sobotní výtvarné workshopy

27. 4. 2019, 13.00 – 18.00 hodin, Struktura objektu, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku (v rámci festivalu Týden umění)

13. 7. 2019, 13.00 – 18.00 hodin, Proudění energií, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

 

Ve výtvarných reakcích budeme vycházet ze sochařské tvorby obou autorů. Budeme se zabývat materiálem, hmotou, prostorem objektu a sochařským zpracováním povrchu. Způsob rýhování nás bude inspirovat během tvorby vlastních drobných objektů, u nichž se zaměříme na vliv tvaru a působení detailu. Prostřednictvím rytí a tesání budeme přenášet struktury do připravených materiálů (keramická hlína, sádra, ytong apod.), které svým charakterem budou evokovat nejen geometrické struktury, ale i objekty blízké archeologickým nálezům. Výtvarným materiálem se stanou přímo i kameny a úlomky hornin i nerostů. Vytvářet budeme také prostorové objekty subtilního charakteru, podobající se siločárám evokujícím záznam přírodních zákonitostí a proudění energií. K této tvorbě využijeme jemné drátky i přírodní materiál jako je proutí a traviny. Dočasným umístěním vzniklých objektů do prostoru zahrady a zdokumentováním si ověříme jejich vizuální účinek v interakci s okolím.

 

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 21. 7. 2019, 15.00–18.00 hodin, Abstraktní formy versus geometrie I, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

ne 28. 7. 2019, 15.00 – 18.00 hodin, Abstraktní formy versus geometrie II, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

ne 4. 8. 2019, 15.00 – 18.00 hodin, Tvary, struktury a fragmenty I, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

ne 25. 8. 2019, 15.00 – 18.00 hodin, Tvary, struktury a fragmenty II, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

 

V rámci workshopů budeme reflektovat uměleckou tvorbu vystavujících autorů, jejich odlišné přístupy a sochařskou práci. V prvním cyklu výtvarných dílen si vyzkoušíme tvořivé proměny z drátků, papírů nebo z textilních materiálů. Rozpětí výtvarných prací se bude pohybovat od drobných plastik až k transformaci do monumentálních prostorových objektů. Zaměříme se na celkové působení kompozice a porovnáme možnosti geometrie a abstrahovaných forem, dále budeme řešit prostorové plány, které se budou odvíjet od našeho vnímání prostoru. Budeme se inspirovat expozicí, interiérem zámku v Troji nebo exteriérem v rozsáhlých zahradách. V druhé sérii workshopů bude pozornost zaměřena na řemeslnou práci sochaře. Významnými aspekty se stanou nálezy, otisky, zkoumání, objevování nebo zanechávání stop.

 

Mimořádné akce

ne 9. 6. 2019, 10.00 – 18.00 hodin, Víkend otevřených zahrad, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

so 14. 9. 2019, 10.00 – 18.00 hodin, Trojské vinobraní, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

červenec + srpen: út – ne 10.00 – 18.00 hodin, (v pátek 13.00 – 18.00 hodin), Letní výtvarné dílny pro veřejnost, eko-ateliér v Oranžérii Trojského zámku

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

170 00 Praha 7

U Trojského zámku 1/4

Máme otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00, pá 13.00 - 18.00; zahrady do 19.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ghmp.cz

https://www.ghmp.cz/vystavy/ales-hnizdil-jiri-kacer-sochy-a-objekty/>
 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vladimir-skoda-harmonices-mundi-johannes-kepler-aneb-fatalni-pyramida/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vaclav-cigler-tady-a-ted-aneb-co-se-stane-kdyz-spojime-historii-s-modernim-umenim/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tady-a-ted-strukturovana-tanecni-improvizace-na-zamku-troja-aneb-ani-drobounkya-desticek-nikoho-nevyhnal/