Alena Kupčíková: Zpívající tančící strom aneb budeme zpívat a tančit celý rok?

20.10.2015 12:42

Roxy/NoD  -  Praha  - Objekt nad křižovatkou ulic Dlouhá / Rybná
19. 10. 2015 - 10. 10. 2016
 

Byli jsme pozváni na www.www-kulturaok-eu.cz umělkyní Alenou Kupčíkovou na veřejné odhalení jejího fantaskního díla – sochy ´Zpívajícího tančícího stromu´. Akce se konala  při příležitosti narozeninového festivalu BE23 Rox za účasti Jaroslava Stanka -  ředitele experimentálního prostoru Roxy/NoD, Aleny Kupčíkové a Jiřího Machalického. Jak nám řekla Alena Kupčíková,  materiál z konstrukce deštníků si musela zakoupit sama.

 

Kupčíkové monumentální intervence, která potrvá do října 2016,  se nachází v prostoru křižovatky ulic Dlouhá a Rybná. Jde o  ´Zpívající tančící strom´, jde o  zavěšený kinetický objekt, vytvořený z více jak 100 deštníků a hliníkové konstrukce, který  roztančil veřejné prostranství před  klubem v centru Prahy. Alena Kupčíková svým aktuálním dílem navázala  na tradiční roční venkovní instalace, kterými Roxy/NoD kultivují lokální veřejný prostor.

 

Již tradičně byla letos Galerií NoD v rámci Experimentálního prostoru NoD vypsána umělecká soutěž na ztvárnění sochy - objektu nad křižovatkou ulic Dlouhá/Rybná. Vítězem soutěže se stala Alena Kupčíková se svým dílem Zpívající tančící strom, pomocí kterého kontroverzní umělkyně přenesla do veřejného prostoru svou vlastní krajinu. ´Zpívající tančící strom´ je kineticky vytvářeným objektem, který ožívá pohybem své neživé hmoty.

 

Alena Kupčíková se dlouhodobě zabývá transformací přírodních jevů a situací do obrazu a zvuku, hudbou z pohybu slunce (Tanec slunce, 2000-2007), pohybem lidí ve městě pomocí GPS, hudbou očí (Hudba očí, 2000-2001) či hudbou stromů.

Pohyb je život, pohybem je čas, a tím pádem i hudba. Když procházíte Dlouhou ulicí, skoro vždy tam cítíte zvláštní průvan, ´pohyb větru“,

dodala sama umělkyně k pozadí svého projektu.

Jednotlivé projekty Aleny Kupčíkové jsou založeny na pečlivém vědeckém studiu daného problému.

 

 • Již v roce 2002 začala sbírat fotografie mrtvých stromů, které přetransformovávala pomocí matematických struktur do hudebních partitur.
 • Nejinak je tomu i v případě jejího nejnovějšího projektu, ve kterém vychází Kupčíková z dendrochronologie, tj. vědy, která vyhodnocuje celá kvanta čísel a umožňuje autorce zkoumat reakci stromů v datech.

Zpívající tančící strom „nemůže promlouvat jiným jazykem než jazykem přírody a vědy, a tím podpořit tuto dokonalou náhodnost. Socha je kineticky pohyblivá pouze na základě počasí a síly větru. Materiál je ušlechtilý, lesklý, hladký, lehký jako vítr,“ řekla autorka.

 

 Kupčíkové Zpívající tančící strom visí s větrem v prostoru jako něco posvátného –

 

Strom ve vzduchu symbolizuje poselství v lepší zítřky“, doplnila umělkyně.

Objekt je tvořen stovkou konstrukcí deštníků, které vytváří objemnou stromovou korunu, ve které se vznáší figura ptáka Avese. Alena Kupčíková zasadila do objektu symbol Avese – tj. symbol všeho vzdušného – v podobě svého vlastního ptačího druhu, který v sobě nese atributy čápů, marabu afrických, albatrosů nebo krkavců.Tito ptáci žijí v různém prostředí a mají své charaktery, které pro mě představují přesné zrcadlo charakteru lidí v dnešním světě… Jsou to právě tyto, jež najdeme pod stromem? V lidech?“, ptá se Kupčíková.

 

Alena Kupčíková, absolventka Ateliéru monumentální tvorby, zdůrazňuje také technickou náročnost výroby a instalace svého rozměrného díla. Na návrhu technického řešení a realizaci objektu se podílela celá řada projektantů a konzultantů.

 

 „Přestože jsem vystudovala monumentální tvorbu, objektům v tomto slova smyslu jsem se doposud příliš nevěnovala. O to větší výzvou pro mne tento projekt je. Pro jeho realizaci bylo zapotřebí i síly muže, proto mi pomohl Andrea Statuti z Říma, který je mi již 8 let nápomocný jak v konzultacích, tak v realizacích věcí, které jako žena nezvládám“, připomněla Alena Kupčíková.

 

Jsem velice rád, že jsem mohl být součástí tohoto velkolepého projektu. Moje firma se léta zabývá stavbami z hliníku a hliník je také stěžejní prvek Alenina ´Zpívajícího tančícího stromu´. Objekt se nám díky své velikosti ani nevešel do našich velkorysých výrobních prostor, které se nacházejí v rozlehlém bývalém mlýně. Je naplňující zapojit svou firmu do světa umění a podílet se na realizaci uměleckého díla,“ prozradil člen realizačního týmu společnosti Morgana-Alu s.r.o. David Novák.

 

Objekt pokračuje v tradici umísťování soch a realizací před klubem Roxy a Experimentálním prostorem NoD při zahajování oslav jejich založení.

 

Když jsme před 4 roky seděli nad koncepcí 20. narozenin Roxy, hledali jsme způsob jak uměleckou formou artikulovat naše výročí ve veřejném prostoru. Nakonec zvítězil koncept sochy umístěné v prostoru před klubem. Nyní slavíme 23. narozeniny Roxy a to v pořadí již 4. projektem. Jsme poctěni, že tuto letošní výzvu přijala se svým fascinujícím dílem sochařka Alena Kupčíková a věřím, že každý, kdo půjde Dlouhou ulicí, bude pozitivně zasažen energií jejího Zpívajícího tančícího stromu“, vyzdvihl význam a sílu díla Aleny Kupčíkové manažer a ředitel prostoru Roxy/NoD Jaroslav Stanko (na foto vlevo dole).

 

Objekt vznikl za podpory Galerie NoD – Experimentální prostor Roxy (https://nod.roxy.cz/cs), Linhartovy nadace a firmy Morgana-Alu s.r.o.  (https://www.morgana-alu.eu/cz/)

Objekty u Roxy vznikly u příležitosti 20. výročí založení Roxy v roce 2012

Od té doby se zde vystřídali již 3 umělci, jejichž objekt byl vždy vystaven po dobu 1 roku.

 

Jaroslav Stanko, manažer Roxy: 20. výročí založení Roxy jsme přímo s tímto záměrem oslovili Jiřího Davida, který pro tuto příležitost navrhl zlatou mužskou stehenní kost v nadživotní velikosti. Instalace měla obrovský úspěch, a to nás přimělo v tomto konceptu pokračovat v dalších letech.

Každoroční umístění nové monumentální sochy do veřejného prostoru je sice termínově spjato s našimi narozeninami, význam instalace je však mnohem širší.

 

Jsem přesvědčen, že Praha je chudá na podobné projekty a že kulturní instituce, jako je ta naše, je přímo povinna se podílet na kultivaci a zkulturnění prostředí, ve kterém působí.“

 

V roce 2013 při 21. výročí založení Roxy objevily vznášející se figury Kurta Gebauera

V roce 2014 u příležitosti 22. výročí založení Roxy vystavil Jiří Černický Památník obětem ruské mafie

 

 

Alena Kupčíková patří ke kontroverzním umělcům, zasahuje však také do vědy

 • je absolventkou Akademie výtvarných umění, studovala v Ateliéru monumentální tvorby u prof. Aleše Veselého
 • AVU ukončila doktorským titulem v roce 2010 v Ateliéru prof. Milana Knižáka
 • studovala na Technikon Natal v Durbanu v Jihoafrické republice
 • studovala dále na École Nationale Supérieure des Beaux Art v Paříži
 • od 1993 vystavuje po celém světě
 • její díla jsou zastoupena ve sbírce Národní galerie v Praze, v soukromých sbírkách v České republice, Německu, Anglii, Holandsku, Švýcarsku, Japonsku, USA
 • 2003 získala v Paříži za své ´chlupatice´ - erotické reliéfy z chloupků ohanbí - prestižní mezinárodní cenu LVMH-Louis Vuitton-Moët Hennessey
 • členka mezinárodní skupiny, vzniklé v Paříži, FEMLINK: 1 žena, 1 video, 1 země
 • založila neziskovou organizaci Umění a věda na podporu dyslektickým dětem
 • 9. 9. 2010 vyhlásila poprvé na světě Den Dyslexie, který se uskutečnil v Národní galerii v Praze. Den Dyslexie se od té doby koná každý rok 9. 9.
 • za svůj Multimediální Interaktivní Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problémů se psaním a čtením pro děti od 4 let získala v roce 2014 - 1. místo - zlatou medaili na 8. mezinárodním veletrhu vynálezů IEIK v Kunshanu v Číně (na veletrhu bylo představeno 249 projektů z 35 zemí) a také v roce 2014 – 3. místo – bronzovou medaili v rámci ´Cena Inovace roku 2014´


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a6-rocnik-dne-dyslexie-aneb-%c2%b4zapomente-na-pravopis%2c-podporte-den-dyslexie%c2%b4%21/

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adam-jilek-p-o-r-n-aneb-kdyz-erotiku-umocnime-az-na-hranu/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alena-kupcikova-sex-m%c2%b2-aneb-chlupatice-vsech-zen-%28i-muzu%29-holte-se%21/

 

www.alenakupcikova.cz

 

110 00 Praha 1

Dlouhá 33

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková