Alena Kučerová - Tak lehce aneb když vykonávat dílo je radost

15.11.2016 11:51

Galerie Pecka - Praha

14. .  - 28. 11. 2016    

 

Na vernisáži nové (možno i prodejní) výstavy děl Aleny Kučerové (* 1935), které autorka vytvořila v posledních 2 letech, byla autorka osobně přítomna. Kromě tradičních dírkovaných matricí, (které vytvářela tahem nástroje, nikoliv prý bušením do plechu) jsme si prohlédli  i autorčinu bezchybnou  květinovou výšivku v zářivých barvách ´Nezvadne´.

 

 

Akci zahájil ředitel galerie Martin Pecka, poté promluvila kurátorka výstavy Lucie Šiklová a pak jsme předali Kučerové netradiční pichlavou větvičku…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Kučerová tak dokazuje kontinuitu inspirace a životní elán v jakémkoliv jejím věku.

Naopak k abstrakci se vrací na jasně barevných ´lacích´,

kde desky natírá lesklým Industrolem a adjustuje do rámů z nalezených dřev a dřívek….

 

Alena Kučerová si ze slávy nic nedělá…

 •  patří k výrazným osobnostem českého umění od počátku 60. let 20. století
 • 1954-1959 : studium - Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, prof. Antonín Strnadel
 •  
 •  1959 – 1961: tušové perokresby volně parafrázují experimentální predadaistické texty Christiana Morgensterna
 •  
 • nalezla  svůj základní stavebný prvek – strukturu a bod: kresby jsou budovány soustavou ploch tečkovaných tuší, kombinovaných s hustým rastrem a obrysově kreslenými tvary
 • v 1. pol. 60. let autorka prošla obdobím, kdy zkoumala možnosti automatismu v grafice
 • stále zřetelněji se však obrací k pevnější výstavbě grafiky a jako kompoziční oporu využívá geometrický rastr, mřížku
 • vedle šrafury se znovu vrátila k bodu, který nyní vznikal perforováním plechové matrice  -  techniku rozvinula v grafických listech, v nichž se od pol. 60. let vrátila k figuraci
 • v 2. pol. 60. let tiskla  intenzivně barevné listy
 • obsahově však tíhla Alena Kučerová k harmonickým tématům, v nichž chtěla výtvarné zachytit svůj prožitek štěstí
 • v období figurativní tvorby takové téma nalezla v motivech koupání, v 80. letech se pro ni štěstí spojovalo s prožitkem krajiny dětství
 • v  posledních  se už  nezabývá grafickou tvorbou – vytváří soubor závěsných asambláží, v nichž  využívá nejchudší materiál, který nalézá ve svém okolí. Namísto dírkovaných otvorů zde pracuje s body vytvořenými zatlučenými hřebíčky, pracuje s proutky, prkny a starými kartony, a vrací se i k výrazné barevnosti (zdroj: artlist - autorka Marie Klimešová)

 

 

 

 

Ceny:
1997 Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik
1968 Cena mezinárodního bienále mladých, Bratislava
1967 Premio internazionale Biella per l´incisione
1967 Cena Svazu československých spisovatelů
1965 Biennale des Jeunes Paris, mention d'honneur

 

 

 

 

 

 

 

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alena-kucerova-postup-aneb-kdyz-zivotni-jubileum-oslavime-zarivymi-barvami-vysivek-a-lakovanych-desek-z-posledni-doby-topicuv-salon-praha-1-patro/

 

128 00 Praha 2

Vratislavova 24

 

Máme otevřeno: po - čt:po telefonické domluvě

Vstup: volný

Spojení: tram č. 3, 7, 17 zastávka Výtoň

www.galeriepecka.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková