Alena Kučerová anebo proč nevylepšit plech perforováním?!

10.12.2014 14:48

Galerie U Betlémské kaple – Praha

6. 11.  – 14. 12. 2014

 

Na vernisáži nové výstavy, již se osobně také zúčastnila česká grafička a autorka Alena Kučerová, která patří  k výrazným osobnostem českého výtvarného umění, jsme zhlédli  autorčiny  grafické listy, které vznikaly od počátku 60. let – tedy z doby, kdy autorka stále častěji využívala geometrický rastr, mřížku. Výstavu uvedl PhDr. Jaromír Zemina.
 

Co na výstavě zhlédneme?

Vedle šrafury se Alena Kučerová v 60. letech 20. stol. zaměřila na základní prvek své tvorby: bod, který vznikal perforováním plechové matrice. Tuto techniku rozvinula v řadě vynikajících grafických listů, v nichž se od poloviny 60. let vrátila k figuraci, která má určité formální rysy pop-artu. Z toho období zaujmou na výstavě zejména motivy koupání – práce zachycující okamžiky čirého štěstí.

 

Perforované plechové matrice v autorských rámech

Mimořádně zajímavé jsou i práce z poslední doby – tedy od poloviny 90. let až do roku 2004. Jedná se o perforované plechové matrice, které autorka barvila a adjustovala do expresivních autorských rámů. Vznikl tak soubor závěsných asambláží, v nichž podobně jako umělci spjatí s arte povera využívá i nejchudší materiály, které nalézá ve svém okolí. Namísto dírkovaných otvorů zde pracuje s body vytvořenými zatlučenými hřebíčky, pracuje s proutky, prkny a starými kartony, a vrací se i k výrazné barevnosti.

 

Alena Kučerová

  • 28. 4. 1935 se narodila  v Praze
  • 1954 studium na Vyšší škole umělecké průmyslu v Praze v ateliéru prof. Rudolfa Beneše
  • studium  na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Antonína Strnadela
  • studium po politických prověrkách předčasně, ale řádně ukončila
  • 1961 - seznamuje se se skupinou UB 12  (přítelkyně Adriena Šimotová)
  • v Československu nesměla oficiálně vystavovat,  obesílala aspoň některé zahraniční přehlídky, kde získala řadu ocenění

 

Ceny

 1965 Biennale des Jeunes Paříž, mention d'honneur

 1967 Cena Svazu československých spisovatelů

 1967 Premio internazionale Biella per l´incisione

 1968 Cena mezinárodního bienále mladých, Bratislava

 1997 Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik

 

 

  • V roce 1963 poprvé zapojila do svých grafik nový technický prvek – perforovaný bod. Pracovala s ním různě – nejdříve samostatné perforované body kombinuje se suchými jehlami, později spojuje do čar a linií, jindy z nich vytváří geometrický rastr. Nová technika si vymínila i změnu matric. Drahé zinkové plechy nahradila levným konzervovým plechem z pocínovaného železa, který umožňuje dosáhnout plastičnosti reliéfu. Od roku 1965 také poprvé vedle svých grafik vystavuje jako svébytná umělecká díla i použité matrice.

 

Tvorba v 60. - 80. letech 20. století

V grafických listech z druhé poloviny 60. let se zaměřila na zobrazování člověka ve zcela běžných až banálních životních situacích. Část grafik věnovala tématu moře, vzpomínkám na pláže, černomořské pobřeží a dynamiku vln. Celá 70. a 80. léta se k těmto tématům příležitostně vracela.

 

  •  V roce 1967 se podílela na výzdobě československého pavilonu pro Expo v Montrealu, pro který navrhla skleněnou vitráž. V době, kdy byl normalizační tlak nejsilnější, ztratila Kučerová jakoukoli možnost vystavovat. Uchýlila se do svého nového ateliéru na pražském Starém Městě, který získala od Václava Boštíka, a začala se zabývat žánrovými tématy, v jejich grafikách se objevuje motiv zvířat.

 

V 80. letech nahrazuje figuraci tématem krajiny. Autorka ji totiž vnímá a prožívá ze sedla svého koně. Na počátku 90. let se její tvorba zásadně proměnila. Vizuální obraz krajiny v grafikách zredukovala a rozložila na elementární části a začala se soustředit na samotný detail. Kučerová se také vrací k dílu německého básníka Christiana Morgensterna, jehož poezii poprvé ilustrovala ještě v dobách svých studií.

  •  
  • V roce 1996, kdy nešťastnou souhrou okolností přišla o svůj pražský ateliér a zároveň o svůj tiskařský lis, s grafikou skončila. Natrvalo odešla z Prahy a žije v naprostém soukromí na venkově.

 

110 00 Praha 1

Betlémské nám. 8

www.galerieubetlemskekaple.cz


Máme otevřeno:  denně 10.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení: 70 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, wikipedie)

Foto: © Ing. Olga Koníčková