Alena Kučerová anebo proč nevylepšit plech perforováním?!

10.12.2014 14:48

Galerie U Betlémské kaple – Praha

6. 11.  – 14. 12. 2014

 

Na vernisáži nové výstavy, již se osobně také zúčastnila česká grafička a autorka Alena Kučerová, která patří  k výrazným osobnostem českého výtvarného umění, jsme zhlédli  autorčiny  grafické listy, které vznikaly od počátku 60. let – tedy z doby, kdy autorka stále častěji využívala geometrický rastr, mřížku. Výstavu uvedl PhDr. Jaromír Zemina.
 

Co na výstavě zhlédneme?

Vedle šrafury se Alena Kučerová v 60. letech 20. stol. zaměřila na základní prvek své tvorby: bod, který vznikal perforováním plechové matrice. Tuto techniku rozvinula v řadě vynikajících grafických listů, v nichž se od poloviny 60. let vrátila k figuraci, která má určité formální rysy pop-artu. Z toho období zaujmou na výstavě zejména motivy koupání – práce zachycující okamžiky čirého štěstí.

 


 

 

 

 

Perforované plechové matrice v autorských rámech

Mimořádně zajímavé jsou i práce z poslední doby – tedy od poloviny 90. let až do roku 2004. Jedná se o perforované plechové matrice, které autorka barvila a adjustovala do expresivních autorských rámů. Vznikl tak soubor závěsných asambláží, v nichž podobně jako umělci spjatí s arte povera využívá i nejchudší materiály, které nalézá ve svém okolí. Namísto dírkovaných otvorů zde pracuje s body vytvořenými zatlučenými hřebíčky, pracuje s proutky, prkny a starými kartony, a vrací se i k výrazné barevnosti.

 

 

Ze životapisu:

 • 28. 4. 1935 se narodila  v Praze
 • 1954 studium na Vyšší škole umělecké průmyslu v Praze v ateliéru prof. Rudolfa Beneše
 • studium  na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Antonína Strnadela
 • studium po politických prověrkách předčasně, ale řádně ukončila
 • 1961 - seznamuje se se skupinou UB 12  (přítelkyně Adriena Šimotová)
 • v Československu nesměla oficiálně vystavovat,  obesílala aspoň některé zahraniční přehlídky, kde získala řadu ocenění
 •  

Ceny

 1965 Biennale des Jeunes Paříž, mention d'honneur

 1967 Cena Svazu československých spisovatelů

 1967 Premio internazionale Biella per l´incisione

 1968 Cena mezinárodního bienále mladých, Bratislava

 1997 Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik

 

 

 • V roce 1963 poprvé zapojila do svých grafik nový technický prvek – perforovaný bod. Pracovala s ním různě – nejdříve samostatné perforované body kombinuje se suchými jehlami, později spojuje do čar a linií, jindy z nich vytváří geometrický rastr. Nová technika si vymínila i změnu matric. Drahé zinkové plechy nahradila levným konzervovým plechem z pocínovaného železa, který umožňuje dosáhnout plastičnosti reliéfu. Od roku 1965 také poprvé vedle svých grafik vystavuje jako svébytná umělecká díla i použité matrice.

 

Tvorba v 60. - 80. letech 20. století

V grafických listech z druhé poloviny 60. let se zaměřila na zobrazování člověka ve zcela běžných až banálních životních situacích. Část grafik věnovala tématu moře, vzpomínkám na pláže, černomořské pobřeží a dynamiku vln. Celá 70. a 80. léta se k těmto tématům příležitostně vracela.

 

 •  V roce 1967 se podílela na výzdobě československého pavilonu pro Expo v Montrealu, pro který navrhla skleněnou vitráž. V době, kdy byl normalizační tlak nejsilnější, ztratila Kučerová jakoukoli možnost vystavovat. Uchýlila se do svého nového ateliéru na pražském Starém Městě, který získala od Václava Boštíka, a začala se zabývat žánrovými tématy, v jejich grafikách se objevuje motiv zvířat.

 

V 80. letech nahrazuje figuraci tématem krajiny. Autorka ji totiž vnímá a prožívá ze sedla svého koně. Na počátku 90. let se její tvorba zásadně proměnila. Vizuální obraz krajiny v grafikách zredukovala a rozložila na elementární části a začala se soustředit na samotný detail. Kučerová se také vrací k dílu německého básníka Christiana Morgensterna, jehož poezii poprvé ilustrovala ještě v dobách svých studií.

 •  
 • V roce 1996, kdy nešťastnou souhrou okolností přišla o svůj pražský ateliér a zároveň o svůj tiskařský lis, s grafikou skončila. Natrvalo odešla z Prahy a žije v naprostém soukromí na venkově.

 

110 00 Praha 1

Betlémské nám. 8

www.galerieubetlemskekaple.cz


Máme otevřeno:  denně 10.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení: 70 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, wikipedie)

Foto: © Ing. Olga Koníčková