Alena Kotzmannová: Králík a královna aneb kameny z Měsíce v tanečním sále

20.10.2016 14:39

Galerie hlavního města Prahy/Colloredo-Mansfeldský palác

19. 10. 2016 – 29. 1. 2017

 

Na zahájení nové výstavy černobílých fotografií, videa a instalací, které do ponuře zašlých prostor Colloredo-Mansfeldského  paláce (speciálně pro tyto prostory) zasadila svými díly Alena Kotzmannová (* 1974 v Praze), nechybělo  tajemství, náznak a zpochybňování zdánlivých jistot, což jsou charakteristické poznávací konstanty autorčiny tvorby.

 

 

 

 

Nový výstavní projekt Aleny Kotzmannové pro prostor Colloredo-Mansfeldského paláce ´Králík a královna´ sestává ze dvou tematicky odlišných instalačních okruhů.

 

 

„První z nich lze charakterizovat jako tradiční site-specific, v nichž autorka pracuje s představou již přítomných paměťových vrstev starobylého Colloredo-Mansfeldského paláce. Usiluje o jejich maximální vyznění prostřednictvím jednotlivých instalací, jako je kamuflážová intervence do tapet podtrhující zchátralý stav historické stavby (Sál předků, 1916) nebo projekce zvolna plynoucích mračen akcentující přírodní strukturu mramorových krbových obkladů (Krb, 2016).

 

Druhý okruh kontinuálně navazuje na dosavadní tvorbu Aleny Kotzmannové. Jedná se o sérii 5 instalací, tzv.  ´Pokus o znovunalezení skutečnosti III–VII´ (první dvě série byly vystaveny na předcházejících výstavách v roce 2011 a 2014), z nichž zejména série VI (kameny z Měsíce) v tanečním sále  jsou zpracované jako fotografický tisk na vlajkovinu….zasazené do kovových rámů…

 

Klíč k interpretaci celého cyklu lze spatřovat v tvůrčím postupu autorky, která nejprve vyhledá výchozí iniciační motiv, který ji nějakým způsobem osloví. Může to být pohlednice zachycující anglickou královnu portrétovanou Lucienem Freudem, nebo zpráva o kameni přivezeném astronauty z Měsíce, ale stejně tak dětský porcelánový hrneček s obrázkem králíka. Následně k danému inspiračnímu motivu Kotzmannová připojuje nově pořízené snímky a další fotografie z vlastního archivu, jako by v její představivosti existoval určitý apriorní předobraz řetězce, jehož jednotlivé chybějící články postupně dohledává.

 

 

 

Principy znovunalézání a redefinování skutečnosti objasňuje autorka sama formou fiktivního rozhovoru s hlavními aktéry výstavy – králíkem a královnou.

 

Na českou uměleckou scénu Alena Kotzmannová vstoupila  jako absolventka VŠUP (

Ateliér konceptuální a intermediální tvorby a Ateliér fotografie)

koncem 90. let 20. století

  • od samého počátku se zaměřuje na klasickou černobílou analogovou fotografii, kterou v rámci svého konceptuálního přístupu kombinuje s dalšími médii (videa, projekce diapozitivů nebo sekvence již existujících filmových artefaktů
  • ve svých instalacích, v nichž využívá i trojrozměrné předměty, pracuje s fotografií jako s objekte
  • její fotografie vznikají bez jakékoli digitální manipulace a aranžování, avšak vytváří ireálný svět a reflektují úvahy o samotné podstatě tohoto média.

Ze starších prací Kotzmannové lpřipomeneme fotografický cyklus Dočasná osoba (1997–1998), v němž se autorka skrze současnost snaží spatřit záblesky budoucnosti, nebo fantomatické snímky vylidněné městské krajiny cyklu Klasika (2001–2004), který byl stěžejním dílem výstavy Aleny Kotzmannové „Už to zase začíná“ , pořádané GHMP v roce 2006 na Staroměstské radnici.“  (zdroj: text Olga Malá)

Kurátorka výstavy: Olga Malá

 

110 00 Praha 1

Karlova ulice 189/2

 

www.kotzmannova.cz

www.ghmp.cz

 

 

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková