Alena Klouzková: Dědictví. Tradice, inovace, móda aneb když se z tradice řemeslného mistrovství luxus stane.....

11.11.2016 11:07

Galerie UM, UMPRUM  - Praha

9.  11. - 10.  12. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii UM ´Dědictví. Tradice, inovace, móda´, kterou  připravila Alice Klouzková, jsme si za velkého zájmu veřejnosti mohli prohlédnout  ukázky tradiční textilní techniky Čech a Moravy a jejich možnosti  jejího využití v oděvním designu.

 

Projekt dokazuje, že tradiční rukodělné techniky nejsou odsouzeny k zániku, ale mohou existovat jako funkční prvek soudobého oděvního designu. Nám na www.www-kulturaok-eu.cz připomnělo školní léta, kdy jsme v různých kroužcích ručních prací mohli poznávat a zkoušet různé tradiční nejen textilní techniky (šití, pletení, háčkování, paličkování, vyšívání, barvení, batikování, korálkování, se kterými nás učitelky domácích a ručních prací (v  první republice byly na to střední školy) seznamovaly, a poté jsme se těšili z námi ručně zhotovených produktů. I když musíme uznat, že jsme mnohé  vyráběli pro svou potřebu, a vyplňovali si tak chybějící mezeru nabídky na tehdejším trhu).

 

Obnovení spolupráce s lokálními výrobci je  aktuální celosvětový trend preferující tradiční výrobní postupy a produkci, která splňuje potřebu ekologického a etického přístupu k módě. Projekt „Dědictví“ podporuje regionální výrobce, ukazuje jejich příběhy, bohatou historii a cenné dovednosti. Jeho součástí je i popsání role zaniklé instituce Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV).

 

 

Výstava nemapuje tuto problematiku jen historicky. Důležitou částí je praktický výstup doktorské práce Alice Klouzkové – nová, inovativní módní kolekce oděvů s výrazným řemeslným akcentem. Prezentované oděvy vznikly ve spolupráci s lokálními výrobci.

 

 

 

„Alice Klouzková patří mezi přední osobnosti v oblasti módní tvorby své generace. Její dlouhodobé autorské téma čerpá z tradice a zabývá se převážně rukodělnými technikami. „Projekt Dědictví – disertační práce na téma reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu se slibně rýsuje jako naprosto zásadní oborový počin a velmi cenný příspěvek do profesionálního archívu Ateliéru módní tvorby. Pečlivě a původním způsobem mapuje národní identitu a inovativně ji aplikuje do současnosti”,

řekl k projektu MgA. Pavel Ivančic, MA – vedoucí Ateliéru módní tvorby UMPRUM.

 

 

 

 

 

 

 

"Ruční krajka má svou osobitou krásu. Vlastně jen z nitě, z ničeho, vytvoříte úžasné dílo. Není potřeba velký objem materiuálu, a přesto vytvoříte něco hezkého,"

Lenka Kroulíková

Instalaci, kterou připravila Lenka Míková, tvoří 2 hlavní prvky

  •  látky zavěšené v prostoru
  •  pracovní stoly

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace technik zůstala minimalistická až skoro abstraktní. Doplňují ji fotografie Tomáše Brabce (série portrétů řemeslníků a reportáží z jejich dílen) a projekce Karin Zadrick (kolekce oděvů Alice Klouzkové).

 

 

 

"Já v modrotisku vidím srdce člověka, který ho vytváří."

(Gabriela  Bartošková )

 

 

„Zdá se mi, že současná doba, kdy čím dál více oceňujeme nejen autorskou originalitu a kvalitní ruční práci, ale také lidský vklad, emocionální prožitek spojený s oděvem a jeho tvůrcem, nám iniciativy osobností autorské módy 80. let (kdy mladí módní tvůrci začali usilovat o osobitý oděv) opět přibližuje. …Z její kolekce (Allce Klouzkové) je patrná úcta a obdiv k e zručným mistrům řemesla, jejichž dovednost neokázale včlenila do jednotlivých oděvních prvků. Její oděvy působí skromně a prostě, přesto jsou velmi promyšlenou esencí každé jednotlivé technologie. V jejím podání je každá z tradičních rukodělných technik přirozeným způsobem propojena se soudobým designem, její modely jsou výjimečné a luxusní. Není to ale luxus vizuálně nápadného módního produktu, ale luxus mizejícího řemeslného mistrovství."

(zdroj: Andrea Březinová)

 

Autorka výstavy:  Alice Klouzková

Vizuální styl výstavy: Adam Uchytil

Architektonické zpracování výstavy: Lenka Míková

Fotografie, video: Tomáš Brabec a Karin Zadrick

Kurátorka výstavy: Andrea Březinová

Alice Klouzková

  • vystudovala Ateliér módní tvorby na VŠUP
  • zde několik let působila jako asistentka ak. mal. Josefa Ťapťucha
  • 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY (hlavně tvorba autorské pánské módy)
  • od 2014 vede Ateliér módního designu na škole současného umění Scholastika
  • v rámci doktorského studia na pražské VŠUP pracuje na dizertační práci Inovace a nové aplikace tradičních technologií v oděvním designu a výsledky studia prezentuje v projektu Dědictví

 

Více o výstavě: https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-um/dedictvi-tradice-inovace-moda-4042

 

110 00 Praha 1

Jana Palacha 80

Máme otevřeno: pondělí -  sobota 10.00 –18.00 hodin

Vstup: zdarma

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: www.artmap.cz

Foto: © Ing. Olga Koníčková