Alej roku 2021 aneb „Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu“ sdružení Arnika

21.11.2021 16:58

 

Alej roku 2021

Návrhy a zapojení do fotosoutěže

do 31. 1. 2022

sdružení Arnika

 

 

„Tisíce kilometrů našich silnic, polních cest, ulic i parkových promenád od nepaměti lemují aleje stromů. Obdivujeme jejich krásu v každém ročním období a ceníme si jejich staleté historie. Obdivujeme příběhy, které se pod korunami stromů odehrály. Aleje nám poskytují místo k procházkám i odpočinku. Patří ke zdravé a fungující krajině.“

Sdružení Arnika

 

 

„Hledejte s námi nejkrásnější aleje a stromořadí, upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste vysadili, a o které budete pečovat i v příštích letech. Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha místních lidí o záchranu nebo odhodlání lokálních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.“

Sdružení Arnika

 

 

Alej na sídlišti? Proč by ne. Naopak.

 

Když jsme se loňského roku dozvěděli, že vítězem každoroční a tradiční ankety vyhlašované sdružením Arnika se stala Alej na sídlišti, navíc na sídlišti v Hostivaři, které poměrně dobře známe, byli jsme zvědavi, jak asi taková Alej roku mezi paneláky vypadá. A přiznáme se, že jsme si dokonce říkali, jak je možné, že alej mezi paneláky může vyhrát soutěž. Zejména v Praze a zejména v konkurenci takových alejí, které byly nominovány za pražský region právě za rok 2020.

No považte, už jej samotné jejich lokace lákají a působí nadějně…

Alej v psychiatrické léčebně Bohnice, Lipová alej na Mariánských hradbách, Habrová alej u Břevnovského kláštera, Aleje v Letenských sadech, Platanová alej na Letné a Alej u betonárky v Letňanech…

Jedna alej lákavější než druhá. A nejednou si to vyhraje – v internetovém hlasování širokou veřejností, tedy zjevně objektivně (!) – „nějaká“ Alej v Bratislavské ulici v Hostivaři…

 

 

To musíme vidět!

 

A tak jsme si dali práci, abychom navštívili vítěznou alej v rámci čtvera ročních období. Abychom si udělali představu, jak působí v zimě, na jaře, v létě i na podzim. A hle, působí velice dobře a úplně nejlepší na tom je, že je na sídlišti. V nové části sídliště, v moderní části sídliště, tedy v části sídliště už vzdálené oněm prapůvodním „králíkárnám“, které se dnes revitalizují a zateplují a všelijak vylepšují, ale pořád to není zase tak úplně ono. Byť nesrovnatelně lepší než bývalo.

Část sídliště Hostivař, kde se nachází ulice Bratislavská a kde je vítězná alej, už ale nenese atributy dávné horečné výstavby. Má uliční parter, má zákoutí, zelené plochy mezi ne tak ukrutně hradebními panelovými bloky domů, má jejich smysluplné členění, má oddychové prostory, dětské hřiště i korzo, sem tam i obchůdek či službu a podél chodníků kde není nepřerušený řetězec zaparkovaných aut, má onu alej. Vítěznou alej. A právem vítěznou. Kdyby pro nic jiného, tak už za ten počin samotný, že tam je, si to zasloužila.

Alej v Bratislavské ulici v Hostivaři

Alej byla v rámci Prahy vítězná, jak zní oficiální vyjádření k jejímu ocenění, proto, že pro moderní sídliště je taková alej důležitým prvkem. A má – právě tam - přímo nabíjející účinek pro lidskou mysl.

Dodejme pro úplnost, že

autorem této smíšené aleje skládající se ze dvou druhů dřevin, jeřábu ptačího a dubu červeného byl David Foltyn.

A ještě pár statistických údajů o Aleji v Bratislavské.

V celorepublikovém žebříčku nominovaných alejí loňského kola, kterých bylo 133, se umístila na 38. místě. V rámci regionu Praha „porazila“ se značným rozdílem 5 výše uvedených alejí…  

První místo ročníku ankety za rok 2020 si vybojovala alej v Jihomoravském kraji. K tomu malý dovětek, typický a tristní – jak už je u nás zvykem. Staletým jihomoravským lipám hrozí vykácení, (nezbytné?) kvůli rozšíření místní komunikace. A zda ji zachrání 585 získaných hlasů v loňském hlasování a pamětní cedule umístěná letos na jaře hnutím Arnika je otázkou…

Tak věřme, že té naší pražské vítězné aleji něco podobného opravdu nehrozí…

 

 

A teď pozor, právě probíhá nový ročník soutěže!!!

       

Dejme proto prostor na našem webu, informacím každoročního pořadatele a vyhlašovatele soutěže, sdružení Arnika, které zní:

„Hledejte s námi nejkrásnější aleje a stromořadí, upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste vysadili, a o které budete pečovat i v příštích letech. Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha místních lidí o záchranu nebo odhodlání lokálních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.

V anketě Alej roku letos jako každý rok po ukončení internetového hlasování vyhlásíme 14 vítězných alejí v jednotlivých regionech a z nich jednu vítězku celkovou.

Vedle toho nám patroni ankety vyberou tři nejlepší fotografie alejí. Které ocení cenami.

Buďme proto v kontaktu:

Sdružení Arnika

Dělnická 13, Praha 7

774 406 825

alejroku@arnika.org

 

 

Pravidla ankety

 

„Organizátorem ankety Alej roku je spolek Arnika - Centrum pro podporu občanů. Anketa Alej roku je určena pro širokou veřejnost. Cílem ankety je upozornit na krásu a užitek, které nám přinášejí aleje a stromy podél cest i ve volné krajině.

Nominace aleje se provádí vyplněním nominačního formuláře na webu www.alejroku.cz. Nominovat lze výhradně alej nacházející se na území České republiky.

V případě vícenásobného nominování stejné aleje v daném ročníku bude zařazena v pořadí první nominovaná, rozhoduje čas odeslání nominačního formuláře. Zároveň není možné znovu nominovat alej, která již v minulých ročnících získala celorepublikový titul Alej roku.

Nominující nahraje 1-3 fotografie jedné aleje a popíše příběh této aleje (důvod nominace). Minimální rozlišení fotografií je 2000x1500 pixelů, doporučený formát je JPEG. Alespoň jedna fotografie musí vystihovat aktuální vzhled aleje, v anketě nelze používat stejné fotografie opakovaně.

Každý nominující zasláním snímku prohlašuje, že fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu, případně zasílá fotografii se souhlasem jejího autora, jehož jméno uvádí v textu. Nominující dále potvrzuje, že osoby zachycené na pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek ankety.

Nominující souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora a mediálního partnera soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám. Nominujícímu zůstávají autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže. V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název.

Organizátor nominační formulář zpracuje a nominace vyhovující pravidlům ankety uveřejní na stránkách www.alejroku.cz. Publikováno bude jméno nominujícího, zaslané fotografie i vlastní text o nominované aleji. Organizátor si vyhrazuje právo tento text upravovat, krátit nebo doplňovat. Do ankety nebudou zařazeny snímky, které žádným způsobem nesouvisejí s tématem ankety, nevyhovují kvalitou, mají neetický obsah anebo jinak porušují pravidla ankety Alej roku.

Po ukončení nominací organizátor na webových stránkách www.alejroku.cz uspořádá hlasování o Alej roku. Hlasovat může fyzická osoba, a to pouze jednou, hlasování se provádí vyplněním hlasovacího formuláře.

Odesláním nominačního nebo hlasovacího formuláře vyjadřuje účastník ankety svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem Arnika, po dobu neurčitou. Organizátor zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů GDPR -Nařízení EU 2016/679. Zpracovávány budou osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Účastník ankety bere na vědomí, že výše udělené souhlasy může kdykoli odvolat prostřednictvím emailu: alejroku@arnika.org.

Po ukončení hlasování a překontrolování hlasů organizátor publikuje výsledky na www.alejroku.cz, vyhlásí vítěze v každém regionu a celkového vítěze.

Organizátor kontaktuje výherce ohledně převzetí cen a diplomů. Ceny v anketě nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné. Ceny budou výhercům předány osobně při slavnostním vyhlášení výsledku ankety Alej roku, nebo v kanceláři Arniky individuálně dle dohody, případně zaslány poštou na předem ověřenou adresu.

Organizátor ankety může při podezření na podvodné jednání vyloučit účastníka ankety ze soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky ankety, anketu odložit, zkrátit, přerušit nebo ji bez náhrady zrušit.

 

A pro zájemce: Pravidla fotosoutěže

 

Každý účastník ankety Alej roku se v nominačním formuláři může rovněž přihlásit do fotosoutěže o nejkrásnější fotografii aleje.

Do fotosoutěže bude přijata fotografie nahraná do nominačního formuláře pod číslem 1.

Pro přijetí fotografie do fotosoutěže je nutné rozlišení alespoň 3500x2300 pixelů, povolený je výhradně formát JPEG.

Soutěžící může v jednom ročníku do fotosoutěže přihlásit jen jednu fotografii, a to i v případě, že nominuje více alejí.

Pokud nominující využívá v nominaci fotografie, jež nefotil sám, musí mít souhlas jejich autora a je povinen uvést jeho jméno. Ve fotosoutěži má v případě vítězství nárok na výhru autor fotografie.

Tři vítězné fotografie vybere porota složená z patronů ankety Alej roku.

Ceny budou výhercům, rozumí se autorům fotografií, předány osobně při slavnostním vyhlášení výsledku ankety Alej roku, nebo v kanceláři Arniky individuálně dle dohody. Nebude-li cena převzata do 3 měsíců od prvního kontaktování autora o jejím vyzvednutí a nedomluví-li se obě strany jinak, nárok na ni zaniká.

Výherce fotosoutěže se v dalších ročnících může zúčastnit pouze soutěžní ankety Alej roku (ne fotosoutěže).

 

 

Ještě to stihnete!

Aneb

Harmonogram ankety Alej roku 2021

 

  • Oficiální spuštění nominační fáze

úterý 1. 6. 2021

 

  • Ukončení nominační fáze

úterý 26. 10. 2021

 

  • Zahájení hlasovací fáze

úterý 2. 11. 2021

 

  • Ukončení hlasovací fáze         

úterý 11. 1. 2022

 

  • Oficiální vyhlášení výsledků ankety

polovina ledna 2022

 

  • Vyhlášení vítězů fotosoutěže

 konec ledna 2022

 

 Text a foto: Richard Koníček