Albín Brunovský (1935 – 1997): Grafické dílo aneb Pocta Ivanu Panenkovi (1934 – 2013), sběrateli umění a příteli grafiků

07.07.2015 09:32

Galerie Hollar - Praha

25. 6. – 2. 8. 2015

 

Vernisáž nové výstavy v Galerii Hollar, kterou připravilo Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR ve spolupráci se SM DOMUS a EX TEMPORE s. r. o., zahájil Pavel PIEKAR -  předseda SČUG HOLLAR, poté úvodní slovo pronesl akad. malíř Vladimír Suchánek, kurátor výstavy, vždy elegantní muž, který Albína Brunovského poznal až v roce 1971. Všechna vystavená díla (lepty, barevné lepty) pocházejí ze sbírky RNDr. Ivana Panenky, který se s Albínem Brunovským se seznámil v roce 1973.

 

Albín Brunovský svůj profesionální umělecký život zasvětil především volné grafice, malbě a ilustraci. Kromě toho se stal vyhledávaným tvůrcem exlibris, poštovních známek a autorem československých bankovek. Na vernisáži, kterou i přes tropické vedro navštívilo vskutku nebývalé množství návštěvníků,  byli přítomni i příbuzní Ivana Panenky…

 

Dáme slovo kurátorovi

Už 18. rokem postrádáme v řadách členů Hollaru Albína Brunovského, umělce, který se svým malířským, grafickým a ilustrátorským dílem zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti výtvarného umění dvacátého století.

Tato výstava připomíná jeho letošní nedožité osmdesátiny a stává se zároveň poctou jeho slovenskému příteli a soustavnému sběrateli jeho grafiky RNDr. Ivanu Panenkovi, z jehož sbírky vystavená kolekce pochází.

Albín Brunovský a Ivan Panenka byli po více jak tři desetiletí blízkými přáteli. Umělcův ateliér se stal místem jejich častých schůzek, při kterých se stejným zaujetím spolu hovořili nejen o umění, ale i o mnohých životních i společenských otázkách. Ve svých názorech se obvykle shodovali, protože si  svým založením i cítěním byli velmi blízcí. Dům Albína Brunovského na vršku nad Bratislavou se stal během let oblíbeným cílem schůzek řady slovenských výtvarníků, literátů, hudebníků, filmařů a teoretiků umění. Mezi nimi si postupně získal své nezastupitelné místo dr. Ivan Panenka. Ačkoliv profesí  meteorolog, inspiroval tuto kulturní komunitu svými vědomostmi, rozhledem a trvalou přátelskou a nezištnou podporou. Od 90. let minulého století vyvinul obdivuhodnou organizátorskou a vydavatelskou činnost, která významně přispěla k šíření dobrého jména slovenských a českých umělců doma i v zahraničí.

Vystavená tvorba Albína Brunovského dokládá jeho nevšední obrazotvornost, výtvarnou genialitu a grafické mistrovství. Zároveň připomíná zásluhy sběratele Ivana Panenky a jeho neúnavnou snahu o popularizaci grafického umění. A nejen to,  výstava je neokázalou oslavou přátelství, přátelství hlubokého, inspirujícího, oddaného a naplněného vzájemným posilováním moudrosti a laskavosti ducha. Oba tito výjimeční muži už nejsou mezi námi, ale jejich dílo a duch jejich vzácného přátelství trvá.“ (Vladimír Suchánek)

 

 

Albín Brunovský (1935–1997) se narodil 25. prosince 1935 v Zohori

 • studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Vincenta Hložníka
 • 1981 oceněn titulem národní umělec
 • jako pedagog působil dlouhá léta na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a vychoval celou řadu úspěšných umělců.
 • zemřel 20. ledna 1997 v Bratislavě
 •  

 

RNDr. Ivan Panenka (1934–2013) se narodil 10. 5. 1934 v Senici

 •  studoval na Karlově univerzitě v Praze a na Vojenské technické akademii v Brně
 • stal se významným slovenským meteorologem a hydrologem
 •  v 90. letech předsedal Slovenské meteorologické společnosti při Slovenské akademii věd
 • vydal na 50 odborných vědeckých publikací
 • celoživotní dlouholetý organizátor výstav a vydavatelských počinů v oblasti grafického umění
 • zemřel 26. března 2013 v Bratislavě

Děkujeme za zapůjčení výstavní kolekce a obětavou spolupráci při přípravě výstavy dceři dr. I. Panenky paní MUDr. Ivaně Ondráčkové a synovi Ing. Petru Panenkovi

110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží  6

Máme otevřeno denně mimo pondělí:   10.00 – 12.00 /13.00 – 18.00 hodin

www.hollar.cz

Vstup: volný

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková