Alan Pajer: Václav Havel - Srdce nad Prahou aneb když nám zbyde jen archiv

21.10.2016 12:58

Galerie 1 – Praha

19. - 29. 10. 2016

 

Vernisáž výstavy fotografií Alana Pajera, které jsou věnované  jako výraz úcty panu prezidentovi, dramatikovi a spisovateli Václavu Havlovi, který měl smysl pro humor i velké srdce. Velkoformátové fotografie  jsme  vystavili u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin a připomněli jsme si tak  Havlovu  světem uznávanou osobnost. Akci zahájil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, fotograf  a autor výstavy Alan Pajer a na závěr nám zahrál Jaroslav Hutka, folkový hudebník, skladatel a písničkář.

 

Fotograf Alan Pajer (na foto dole vlevo) zejména v době, kdy působil jako jeden z fotografů prezidentské kanceláře, i přes nechuť Václav Havla fotografovat se, dokázal na svých snímcích zachytit prchavé, přesto historické  okamžiky, které se udály v české politice 90. let. Můžeme připomenout  první návštěvu amerického prezidenta v Praze, návštěvu anglické královny, prezidenta Lecha Walesu, japonského císaře, Dalajlamu, princ Charlese…a další ...

 

 

Každý se chce s Václavem Havlem vyfotografovat, nebo sami si jej vyfotografovat... Byly to milé a neobyčejné zážitky, ale samotné fotografování bylo velmi obtížné. Václav Havel byl skromný a plachý, nerad se fotografoval. Vymýšlení nebo připravování nějakých speciálních záběrů nepřicházelo v úvahu.

 

Pořízení snímků mimo protokol bylo nejtěžší. Václav Havel rád překvapoval své hosty nějakou legráckou nebo neobvyklým zážitkem. Ale záměrně nechtěl tyto události fotografovat, aby to nevyznělo, že to dělá pro efektní fotografii. Tato setkání vždy bral jako součást

svých povinností?!“

(Alan Pajer)…

 

 

 

U okna Galerie 1 trůní Busta VH pro Kapitol 2014, která je dílem Lubomíra Janečka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A po stěnách ve všech výstavních sálech si můžeme přečíst mnohé citáty Václava Havla, které ho proslavily po celém světě

Záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti…“

Z projevu Václava Havla v Americkém kongresu, 21. 2. 1990

 

Václav Havel končí  po 14 letech ve funkci prezidenta, Praha, 2. 2. 2003

 

„Jsem rád, že Alan Pajer přišel s myšlenkou uspořádat tady výstavu fotografií, které on měl, protože on byl jedním z fotografů Václava Havla. Hlavně připomíná fotografie, které veřejnost a nezná,”

řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

 

 

Václav Havel (* 5. 10. 1936 - + 8. 12. 2011)

spisovatel a dramatik

jeden z prvních mluvčích Charty 77

vůdčí postava Sametové revoluce 1989

poslední prezident Československa

první prezident České republiky

 


Člověk si tu ovšem – ať chce nebo nechce – musí často klást otázku, zda to má všechno smysl a jaký… Odpověď – pozitivní odpověď – nalézám nakonec vždycky jen v sobě, ve své celkové víře ve smysl věcí, ve své naději. Čemu je totiž člověk vlastně odpovědný? K čemu se vztahuje? Co je posledním horizontem jeho počínání; absolutním úběžníkem všeho, co dělá; neobelstitelnou „pamětí bytí“, svědomím světa i nejvyšší „soudní“ instancí; co je tím rozhodujícím měřítkem, pozadím či prostorem každé jeho existenciální zkušenosti? A co je zároveň tím nejdůležitějším svědkem či záhadným partnerem jeho každodenních rozprav se sebou samým; tím, čeho se člověk – ať je vržen do jakékoliv situace – nepřetržitě ptá, na co spoléhá a k čemu se svým konáním obrací; tím, co ho svou vševědoucností a nepodplatitelností straší i zachraňuje; tím, na co člověk vlastně jedině dá a kvůli čemu se snaží? “

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 7. srpen 1980

 

https://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/videa/606/alan-pajer-vaclav-havel-ve-fotografiich-26-1-2016

100 00 Praha 1
Štěpánská 47

www.galerie1.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: materiál ars metropolis)

Foto: © Ing. Olga Koníčková