Adéla Waldhauserová/Markéta Souhradová/Alžběta Kočvarová: Osobní krajina aneb když na krajinu zcela nekonvenčně či nově nahlížíme

13.10.2017 15:47

Atrium na Žižkově - Praha

12. 10. – 9. 11. 2017

 

 

 

Na vernisáži skupinové výstavy ´Osobní krajina´ , kde prezentovaly svá díla tři současné výtvarné umělkyně (Adéla Waldhauserová /Markéta Souhradová a Alžběta Kočvarová) byly všechny tři tvůrkyně osobně přítomny. Každá z nich zobrazuje krajinu svým osobitým, poetickým způsobem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavu zahájila Mgr. Lucie Vítkovská - zástupkyně starostky MČP3, a po krátkém proslovu ředitelky galerie Atrium na Žižkově pak k výstavě promluvila kurátorka Adéla Machová. Hudební vložku zajistil Matouš Hejl.

 

„S  krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Každý člověk a každá krajina mohu za určitých okolností projít všemi fázemi,

od té nejubožejší až po tu nejvznešenější krásu.“

Christian Morgenstern

 

Výstava Osobní krajina se věnuje aktuálním autorským pohledům na krajinu v současném umění. Již na první pohled u vybraných děl můžeme sledovat odklon od klasické krajinomalby, jak ji známe z minulosti, k jejímu inovativnímu zpracování pomocí nových médií, materiálů nebo konceptuálního uchopení například skrze osobní identifikaci, sebepoznání nebo reflexi okolního světa.

 

V evropském umění se námět krajiny objevuje po staletí. Výrazný rozkvět žánru krajinomalby lze pak nalézt zejména v holandském umění 16. století. Obecně si pak krajinu ve výtvarném umění nejčastěji spojujeme s romantismem 1. pol. 19. století, a poté pak s impresionismem na přelomu 19. a 20. století.

 

I později zůstává v umělecké tvorbě zájem o krajinu, jak městskou, tak industriální či fantazijní, surrealistickou nebo symbolickou. S výraznou proměnou uměleckých postupů se pak v celém předchozím století mění chápání krajiny jako součásti umělecké tvorby. I dnes se najde celá řada umělců, kteří se o umělecké zachycení krajiny snaží.  Často ovšem dochází k výraznému myšlenkovému posunu.

Krajina a její současná podoba je i díky novým médiím, různorodým materiálům či rozvoji autorských strategií a tvůrčích přístupů stále nově ztvárňována, jak ukazuje i výstava Osobní krajina.

 

Výstava Osobní krajina představila tak tvorbu tří mladých výtvarných umělkyň – Alžběty Kočvarové (*1989), Markéty Souhradové (*1989) a Adély Waldhauserové (*1990), jež zobrazují krajinu osobitým a poetickým způsobem ve fotografii, instalaci a uměleckém objektu.

Krajina je v jejich autorském podání vizuálním obrazem přírody i současného světa. V jejich umělecké tvorbě se zrcadlí jedinečnost okamžiku živoucí a proměňující se krajiny, která je vždy nějakým způsobem součástí našeho života, stejně jako niterné prožitky s tím spojené.“ (text: Adéla Machová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Waldhauserová

  • posouvá původní sdělení do nových významových rovin
  • v několikametrovém objektu Neustále v pohybu (zachycuje stádo sobů) a odkazuje k zamyšlení o migraci zvířat v přírodě
  •  dílo Po sklizni  pojala jako ´osobní koláž´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markéta Souhradová

  • představila svůj nový umělecký projekt Mezi mořem, nebem a horou = procesuální instalace z kamenů, písku, soli a jednoduchých esteticky čistých objektů  = vyjadřuje tak autorčinu určitou fascinaci věnovanou přírodním materiálům a nezastavitelnému procesu časem

 

 

 

 

Alžběta Kočvarová

  • fotografka
  • zabývá se vnitřní imaginací a krajinami vlastního já (´Ještě jednou přejít přes spálený most´
  • představila svůj nejnovější fotografický soubor Kost do domu (zachycuje okamžik v jeho dění a transformuje ho do linie zpětně inscenovaných událostí, které byly zaznamenány nezávisle na svém čase …(z kamene je písek,v rukou zbyla hladká kost)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Adéla Machová

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

Čajkovského 12/12a

Máme otevřeno: pondělí - pátek: 13.00 – 18.00 hodin

Vstup: 30 Kč

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.zatrojku.cz/atrium

www.atriumzizkov.cz