Adam Stanko a Helena Sequens: Holení opic /Shaving Of The Apes aneb pusťte mě, já už to nikdy neudělám!

01.10.2018 12:01

 

 

 

 

 

The Chemistry Gallery  - Praha

27. 9. - 21. 10. 2018

 

 

 

Pět let po výbuchu plynu v domě na pražském Smetanově nábřeží se na místě, kde stávaly prostory Galerie Zdeněk Sklenář, po jiných galeriích  své dveře otevřela  The Chemistry Gallery. Na vernisáži (prodejní) výstavy Shaving Of The Apes, která se za hojné účasti návštěvníků konala v budově Smetana Q, byli oba autoři Adam Stanko a Helena Sequens osobně přítomni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Hájek, galerista a kurátor výstavy, nás se zadostiučiněním přivítal, a poděkoval nám za věrnost a trpělivost, neboť přestože už nějaký čas  The Chemistry Gallery pokaždé je na jiném místě, vždy si najdeme čas navštívit ji.

 

Do jisté míry s tím vším souvisí i historie této výstavy. Měla být loni. Ještě v Bubenské ulici. Ale musela se odložit, neboť z různých důvodů dostala tehdy časovou přednost jiná výstava - obrazů. Odložení ale přešlo do období stěhování a instalace výstavy soch (materiálem je povětšinou polyuretan/plasticrete, dále odpadový materiál včetně torz plyšáků) je mnohem náročnější než instalace obrazů. Navíc střídané prostory ne vždy vůbec odpovídaly potřebám nezbytným pro výstavu soch. Až konečně - skoro rok putovní The Chemistry Gallery - získala prostor galerie Smetana Q, který se k výstavě soch naopak doslova nabízí.

 

A tak se konečně mohla realizovat ona odložená výstava soch dvojice autorů. Má ale již nový název a nový obsah i koncepci. Jedinou symbolickou spojnicí mezi onou výstavou připravenou, ale nerealizovanou, a tou současnou částečně navazující, jsou dva modří delfíni. Ti  na této výstavě jsou. A pozorný divák je může ve výstavních sálech mezi všemi exponáty objevit.

 

Cesta k uspořádání téhle dnešní výstavy byla spletitá, ale vyplatilo se to.  Tři výstavní sály jsou tři celky, které se nespojují za každou cenu, ale dokonale doplňují. K nim přináleží i série obrazů, předobrazů budoucích soch, které celou instalaci doplňují.

 

K tomu nám Petr Hájek prozradil perličku z praxe. Oba autoři, kteří intenzivně celé tři dny instalovali sochy a objekty do tří výstavních sálů, mimo jiné během chvilky zavěsili oněch několik obrazů. A na základě tohoto poznání zalitovali, že nejsou malíři, ale sochaři. Instalaci by měli za večer.

 

Ale na druhé straně, když se jim podařilo nainstalovat své sochy tak, jak je chtěli nám návštěvníkům představit, viděli své práce poprvé takto uceleně, pohromadě a v kontextech.

 

Oba autoři pak už jen poděkovali, že k výstavě konečně došlo, že prodlevy nelitují, protože současná výstava stojí opravdu za to a odpovídá jejich představám a hlavně projevili radost z nebývale hojné účasti nás návštěvníků.

Na závěr zahájení Petr Hájek nás seznámil s DJ Lumírem, který se postaral - už před oficiálním zahájením výstavy a hlavně po něm – o hudební doprovod. Při té příležitosti vzpomenul nedávno zesnulého DJ Loutku, legendu a průkopníka našich DJ, který měl loni na odložené výstavě podobně hrát.

 

 

Všichni přítomní jsme na toto sdělení spontánně zareagovali potleskem.  Pak kurátor ještě doplnil, že výstava ve Smetana Q potrvá do 21. 10. 2018.  A že už teď nás zve a na shledání se těší na výstavě příští.  Tím byla výstava zahájena a s ní i volná zábava a četná přátelská i umělecká setkání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Stanko a Helena Sequens

Umělecká sochařská dvojice Adam Stanko a Helena Sequens, absolventi pražské Umprum (ateliér Kurta Gebauera) vytváří instalace, objekty a videa, které pomocí cynického a sarkastického humoru poukazují na současnou pokleslou politickou, společenskou, náboženskou a morální situaci.


Expozice Shaving Of The Apes (Holení opic) je mnohovrstevnatým ponorem do temných zákoutí vědomí jedince i společnosti. Se sarkasmem sobě vlastním analyzují skrze sérii symbolů problémy dnešního světa. Ekologická havárie, kognitivní disonace, pokřivení tváře, problém udržitelnosti bytí a útěk na pláže Karibiku.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z prací je částečně retrospektivní. Na výstavě autoři představili díla, která vznikala v průběhu několika let. Ačkoliv již byly některé práce prezentovány, nikdy nebyly uvedeny pro veřejnost do tak blízkých vzájemných vztahů. Kolekce zároveň představila zcela nová díla - sochy, kresby, malby a multimediální instalace.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledání společného jmenovatele v meditacích

o lidské povaze a charakteru

vnímání je základním stavebním kamenem metody

obou umělců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z často nejasné hranice mezi dobrem a zlem pramení síla,
která má schopnost

zdeformovat a přetvořit zažitou představu o realitě.

 

Rozličnými technikami autoři analyzovali podobu
myšlenkových pochodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirováni strukturou datového cloudu,
který chápou jako současnou technologickou reflexi vědomí,
zkoumají pomocí kresby vlastní strukturu myšlení.

Nástrojem se
jim stala stále se doplňující řada symbolů - emoji,

které zaznamenávají aktuální stavy mysli.

Ty se pak transformují as hlukují v dílech jako

volné asociace i jako portréty myšlených věcí.

Všechny práce spojuje silný apel

na enviromentální a ekologické myšlení

a

kritika člověka

jako pána všeho tvorstva.

Text: Petr Hájek (s využitím textu Adama Stanka)
 

 

Kurátor výstavy: Petr Hájek
Grafika pozvánky: Marek Šilpoch


110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží 4

(budova Smetana Q vedle kavárny Slavia)/3. patro
 

Máme otevřeno: každý den kromě pondělí

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 89 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková