Adam Kašpar: Mapa hor/ Map of the mountains aneb očima realisty o naší malosti vůči přírodnímu majestátu…

27.11.2018 16:21

 

Nová galerie - Praha

22. 11. 2018 - 4. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Na vernisáži nové autorské výstavy Adama Kašpara, výstavy Mapa hor,  byl autor vystavených děl osobně přítomen. Adam Kašpar má za sebou několik samostatných i skupinových výstav a jeho práce se na české výtvarně scéně stávají čím dál výraznějším fenoménem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...Adam Kašpar je malíř, krajinář, realista.

To první znamená, že jeho doménou je obraz;

druhé, že tím, oč se zajímá,

je předmětný svět;

a třetí, že se jeho zkušenost snaží na ploše plátna nebo papíru zachytit takovým způsobem,

aby dosáhl co možná největší vizuální shody obou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny tři momenty jsou problematické

a

bylo by dobré věnovat jim zvláštní pozornost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tím, co mě však láká více,

je na jedné straně napětí mezi tím, co vidíme a tím, co víme, a pak to,

jak vlastně poznáváme, formulujeme a sdělujeme nové.

Výše popsaná zkratka je samozřejmě do značné míry manipulativní,

protože popisuje obecná východiska

 

(rozklad 

složitých systémů na části

neplatí jenom pro neurovědy

a

abstraktní malbu,

ale taky pro vaření)

 

a závěrům se vyhýbá.

Věda a umění jistě nejsou totéž.

Důvod jejího využití je nicméně legitimní,

doufám

-

Adam totiž nepracuje pouze s malbou,

ale disponuje poměrně pokročilou znalostí geologie.

A ačkoli má jeho sbírka kamenů zřejmě trochu jiný význam než cyklus maleb,

nakonec v jeho ateliéru - a teď také na výstavách - funguje obojí dohromady.

 

Takže ačkoli věda a umění nejsou totéž,

velice snadno je lze chápat jako společné jedno.

Proto John Ruskin a proto romantismus:

Přesvědčení o tom,

že svět je lidský a že je určen lidským smyslům,

které mají stejný význam a jsou v principiální shodě s tím,

co nás ještě pořád neomrzelo opěvovat - ratiem.

Hladit povrch očima,

jakkoli to má pro pochopení obrazu nepřekonatelný význam,

totiž rozhodně není totéž,

jako k tomu používat ruku nebo si o tom číst." 

(úryvek z textu Barbory Kundračíkové)

 


Adam Kašpar (* 1993 Litomyšl)

  •  
  • 2009 -2012: Střední umělecká škola grafická, Jihlava
  • od 2012:  AVU, ateliér malířství IV / škola prof. Martina Mainera
  • 2018: diplomuje na AVU v Praze  -  Ateliér Malířství IV profesora Martina Mainera

 

 

 

 

Kašparovým dominantním tématem je příroda. Tu malíř zobrazuje precizní realistickou technikou. Samotné malbě předchází řada přípravných skic, fotografií a systematického pozorování, jeho přístup ale rozhodně není pouze dokumentační. Kašpar zkoumá přírodu jako fenomén neoddělitelně spojený s člověkem a společností, a to v době diskuze nad omezováním národních parků a bezohledného ničení divočiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakliže se v jeho obrazech nachází člověk nebo architektura, vždy jde o zanedbatelnou pomíjivou stopu, v kontrastu s dominantní věčnou přírodou. Autorovi navíc nejde o obecný námět, ale konkrétní místo, jehož specifický charakter pak převtěluje do obrazu, ve kterém krajina znovu ožívá obohacena o malířovu uměleckou interpretaci. Ve spojení s inspirací, kterou Kašpar čerpá z krajinomalby doby renesance i 19. století a se subjektivním silným vztahem k přírodě, tak vznikají neobyčejně podmanivá díla. Ta jsou živým poselstvím o naší pomíjivosti, kořenech a fenoménu, jenž nás tolik převyšuje a jenž tak často přehlížíme:

 

totiž o naší malosti vůči přírodnímu majestátu.

 

 

Kurátorka: Barbora Kundračíková

 

Čtvrtek 13. 12. 2018 od 17.00 hodin =  komentovaná prohlídka výstavy

 

120 00 Praha 2

Balbínova 26

Máme otevřeno: úterý - sobota: 11.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.novagalerie.cz


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adam-kaspar-jan-rybnicek-martin-salajka-v-lese-vesele-aneb-jak-to-prase-rybnicek-nese/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adam-kaspar-div-vid-aneb-zeme-mysli-malire-a-lesnika-les-a-skalu-vodu-ticho-a-hluk-a-kaspar/