Adam Kašpar: DIV VID aneb země myslí malíře a lesníka, les a skálu, vodu, ticho a hluk…(A. Kašpar)

14.10.2016 12:40

Nová galerie – Praha

14. 10. – 3. 11. 2016

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy, obrazů Adama Kašpara, velko-  i maloformátových olejů na plátně, jež nás v celé své šíři dokázaly přenést do oblasti, můžeme říci, do oblasti realistických hor a lesů (nap. z Islandu, z Alp i našich hor a kopců), byl Adam Kašpar, teprve třiadvacetiletý  autor, s bujnou hřívou vlasů,  osobně přítomen.  Svým šarmem, se  svým smyslem pro humor, vtipem a úsměvem ´poloboha z hor´ udal celé akci zcela neformální ráz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako návštěvníci jsme byli okouzleni tak jeho majestátní osobností, z níž čišel především neskutečný klid i klidná suverenita, jako se odráží v jeho hlavních obrazech – horách.   Své obrazy maluje především v plenéru. Nenajdeme na nich žádné lidské, ani zvířecí bytosti. Nejsou totiž vůbec potřeba. I když při pohledu na ledovce kol Wildspitze  jsme si mnozí mohli uvědomit neúprsně blížící se čas paní Zimy, která se Kašpara zřejmě (ani drsné podnebí hor) vůbec netkne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kašparovy vystavené obrazy jsou různých velikostí, od malých formátů až po třímetrová plátna.

Týkají se tří témat:

  • zachycení posledních zbytků přirozeného lesa nebo pralesa
  • kapradiny, stromy z nezvyklé perspektivy, peřeje,  lámající se o skály  studie rozmanitých kamenů (Kašpar je amatérský geolog)
  • hory, z nichž vystavenou zde minisérii tvoří alpské ledovce

„To, co vidíme, je pouze povrch, jakýsi odlitek duchovní praformy, za kterým se teprve skrývá celá hloubka, bezedná a v jistém smyslu nezbadatelná. Krajin a se neustále mění a já se snažím ji pochopit a zachytit její krásu.

 Příroda je úžasný dynamický systém a my jsme jeho součástí, včetně té destrukční síly. Všude kolem nás je změna: zrození, růst i smrt, přičemž malířství má moc zaznamenávat momenty i místa, která tu již zítra být nemusí, mnohem intuitivnějším způsobem než jen skrze technický záznam fotografie nebo lineární strohost jazyka. “

vysvětlil a doplnil  sám Adam Kašpar...

 

 

 

Když pozorujete přírodu, vše se zdá být jednoduché. Namalovat ale obraz krajiny, její výřez tak, aby divák měl pocit logiky a řádu, to je ovšem problém a malířský rébus, který Kašpar řeší, miluje a maluje“,

přiblížil práci svého žáka Martin Mainer…

 

"Téměř posvátná pokora vůči malířství a jeho možnostem zpodobování viděného, vůči Zemi a její kráse, kterou si Kašpar bytostně uvědomuje a předává divákovi skrze systematické pozorování, prožívání krajiny a posvátné úctě k tvarům Země a pochopení zákonitostí malířské iluze.

 

Na slovo vzatý malíř Kašpar je student

5. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru Martina Mainera.

Od počátků studia vyniká svou osobností, nezaměnitelným talentem a originalitou.

Práce Kašpara je klasickou krajinomalbou,

která je nadčasová, pevně a jasně zakotvená do moderního umění,

má duchovní i uměleckou podporu

mnoha svých starších kolegů u nás i ve velkém světě současného malířství,

kteří se podobnou snahou po realismu a výrazu obrazů dnes zabývají

a jsou na výsluní zájmu investorů, galeristů i veřejnosti.

Spíše než jako pomíjivý jev, pojímá Kašpar krajinu jako krásu s velkým K, jako něco,

co prostupuje prastarý, mytický duch skal, hor, ledovců, lesa, pramenů, hlubin tůní, tvaru stromů.

Kašpar vrství a vrtí barvu, hněte barvy z tub do barev,

které v tubách nejsou a nelze je vymyslet,

které lze zhmotnit a uvidět jen

skrze touhu a um malíře po vystižení tvaru, hloubky prostotu, jakosti světla a atmosféry místa."

(text: Martin Mainer)

 

Adam Kašpar narozen (* 2. 7. 1993, Litomyšl)

  • žije a pracuje v Praze a Javorníku u Svitav
  • 2009 – 2012  Střední umělecká škola grafická, Jihlava
  • od 2012 – AVU, ateliér malířství IV / škola prof. Martina Mainera
  •  
  • samostatné výstavy:
  • 2010 – výstava – Adam Kašpar, Jihlava – Cafe Etage
  • 2013 – výstava - Modříne, Galerie Mainerová, Praha

 

 

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy DIV VID - Adam Kašpar v  úterý 18. 10. 2016 od 16.30 hodin  v Nové galerii. Výstavou provede Adam Kašpar.

Více zde: https://www.novagalerie.cz/news/komentovana-prohlidka-vystavy-div-vid/

Více zde: https://www.novagalerie.cz/artists/kaspar/photogallerycbm_963965/7/

 

120 00  Praha 2

Balbínova 26

Vstup:  zdarma

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková