Adam Jílek: Probuzení z reality do snu aneb je to lepší, než probudit se ze snu do reality?!

16.05.2017 11:49

ČSOB  Inspirace - Praha

12. 5. - 30. 6. 2017

 

Na vernisáži nové (prodejní) výstavy hyperrealistických obrazů Adama Jílka, olejů a akrylů na plátně, byl autor osobně přítomen. Nejnovější cyklus obrazů Adama Jílka je věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, která se od lidí odlišují absencí negativních vlastností.

 

 

 

 

 

Autor často využívá satiry a propůjčuje zvířatům lidské rysy pro zdůraznění ironie lidského bytí. Čistotu pak symbolizuje dominantní bílá barva obrazů. Děj se z velké části odehrává ve výrazu, především v očích a němé tváři zvířete. Zvířata byla po celou dobu v historii umění jako taková opomíjena, až doposud kde je ústředním prvkem v tvorbě Adama Jílka. Tíhne k tomu to zobrazování také z toho důvodu, že zvířatům propůjčuje lidský charakter a používá tak často ve svých dílech onu satiru. Jakkoliv mohou takto pojmenovaná témata vyvolávat pachuť patetismu a přílišné existencionální tíhy, autor nemá potřebu se k nim z tohoto úhlu stavět.

(oficiální  text)

Adam Jílek je mladý autor, který vyniká čistotou formy a jasností malířského výrazu.

Svět vyobrazených zvířat lze charakterizovat jedním společným znakem, který jej spojuje. Je to pozadí obrazů, prostoupené magickým bílým světlem. Průhledné, bez atmosféry, zářící bez zdroje světla, dramaticky napjaté. Předměty vznášející se nad zvířaty v cyklu ´Snílků´ nenapodobují realitu, ale jsou to znaky, které ji znázorňují, podobně jako atributy svatých.

 

 

 

 

 

 

Adam Jílek maluje tak, jakoby se chtěl zbavit utkvělé představy -  myšlenky.

Jeho tvorba získává širší dimenze.

Hotov je tehdy, je-li jeho počáteční představa nasycena a přetvořena v básnické zjevení - halucinaci  - sen.

 

Adam Jílek (* 29. 3. 1989 Praha)

  • absolvent Akademie výtvarných umění v Praze
  • prošel několika ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických výtvarných děl
  • vytvořil si výrazný formální i obsahový rukopis
  • v jeho tvorbě lze vysledovat stěžejní linii, která se vztahuje k nejzákladnějším prvkům lidského bytí - animalitě, agresi, smrti a možnostem libosti v podmínkách tohoto světa
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

2010 – 2016:  Akademie výtvarných umění, Praha

2006 – 2010:   Střední umělecká škola Václava Hollara - Praha

 

Ateliéry

2013 – 2016: volná tvorba Prof. Jiří Sopko

2012 - 2013:  restaurování Prof. Karel Stretti

2012:   volná tvorba Prof. Martin Mainer

2010 – 2012: klasická malba Prof. Zdeněk Beran

 

Výstavy

2016 : Sexplicit vol. II, Kotva, Praha

2016: Městská galerie, Karlovy Vary

2016:  Vanity Fair, výstava diplomantů AVU, národní galerie, Praha

2015: P.O.R.N. Galerie Microna, Praha

2014: Art Prague, Kafkův dům, Praha

2014:  Mezi ránem, silnicí a polem, Tančící dům, Praha

2014:  Sexplicit, Galerie Microna, Praha

2014: POP UP, Tančící dům, Praha

2013: PSN, Praha

2012: AVU, městská galerie, Strakonice

2011 - 2012: Figurama, FA ČVUT, Praha

 

 P. S. Kromě videa si nenechme ujít i skvěle vtipné popisky k obrazům.

Vstupné: zdarma

www.inspirace.csob.cz

https://adamjilek.cz/kontakt/

 

110 00 Praha 1

Jungmannovo náměstí 767

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/sexplicit-vol-3-aneb-valentine-different-thematic-art-exhibition/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adam-jilek-mezi-ranem-silnici-a-polem-aneb-nedosahneme-nikdy-zcela-nekonecneho-blaha/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adam-jilek-p-o-r-n-aneb-kdyz-erotiku-umocnime-az-na-hranu/