Adam Jílek : Mezi ránem, silnicí a polem aneb zcela nikdy neprožijeme blažené nekonečno

30.06.2014 13:41

Galerie Art Salon S Tančící dům

20. 5. - 20. 8. 2014

 

Zhlédli jsme sice později, ale přece jen, prodejní  výstavu obrazů a kreseb mladého & talentovaného umělce Adama Jílka. Adam Jílek je malíř nejmladší nastupující generace českých umělců.  Přes svůj relativně nízký  věk  si stačil vyvinout vlastní výrazný formální i obsahový rukopis .  Jeho velkoformátové obrazy oleje a akryly na plátně  vyzařují tolik barev a emocí, jež se vztahují  k nejzákladnějším věcem lidského bytí, jako je animalita, agrese, smrt a možnosti libosti v podmínkách tohoto světa. Ale nějaký patos a přílišnou existencionální tíhu zde necítíme…

 

Jíst a být snězen. Elementární zákon vztahů mezi zvířaty, člověkem a časem. Můžete s tím nesouhlasit, samozřejmě.  Anebo je tu možnost se zúčastnit této velkolepé hostiny. Beze strachu a předsudků. Spřátelit se s tygrem, kosem nebo psem. Dát si pozor, aby vás  nepokousali, když je budete krmit. A pak je usmrtit, když na to přijde. A sníst. Protože touha po něčem lepším a libovějším nechce zmizet.“

(Barbora Maštrlová, kurátorka výstavy)

 

(za www.www- kulturaok-eu.cz si však myslíme, že to není na škodu, co by byl život lidský bez touhy, bez snů, i těch nenaplněných, viz unuděný život zbohatlíků, jež je  stejně nenaplňuje... viz dánský film Sex, drogy a daně/ Spies&Glistrup aneb co znamená ´pivní péro´?!)

 

 

 • Jílkovy starší náměty pocházejí  z časů vesnice, kde základní pilíř živobytí tvořil  chov domácích zvířat, péče o ně a následné jejich zabíjení (zabijačka), abychom měli např. králíka na smetaně k nedělnímu obědu i pro hosty, přestože jsme se s těmi králíky mazlili.  Je to prostor, kde čas stravuje statky živé a neživé a mění je ve znovu již nesplnitelnou prázdnotu. Na obrazech autor předvádí svou citlivou práci se světlem,  tlumenými tóny a  s detailem i celkem navzájem.
 • Na obrazech novějších autor vystřídal tmavší barvy nádherně zářivými a čistými tóny. Tento  zvrat barevnosti však jen umocňuje křiklavou agresi zobrazovaných obsahů.  potřeby Říkáme zde jasně , ano, zvířata jsou agresivní, ale člověk je také agresivní, existence je bolestivá, protože potřeba libosti nemůže být nikdy zcela naplněna. A tak jsme v rámci našich životů zcela předdefinováni, což ale neznamená,  že nemůže být tajemné a dobrodružné, když se toho zúčastníme. 
 •  

Tenze mezi nevysvětlitelnou prázdnotou, neboli neopodstatněností bytí na straně jedné a touhou po jejím zaplněním, po smyslu a nekonečném blahu na straně druhé. To je onen kvalitní vnitřní zdroj Adamovy tvorby.

 

Ze životopisu Adama Jílka www.adamjilek.cz

nar. 29. 3. 1989 - Praha

 • během povinné školní docházky navštěvoval kurzy malby a kresby Dr. Petry Havlíčkové
 • po ukončení základní školy byl přijat na Obchodní akademii, během níž docházel mimo jiné i na figurální kreslení do Štítného
 • po půl roce úspěšně složil přijímací zkoušky na Střední uměleckou školu Václava Hollara a začal se plně věnovat malbě a kresbě
 • od prvního ročníku studoval ještě další nepovinné předměty, jako byly figurální kreslení u ak. soch.  Štěpána Klase a ak.  mal. Jana Tichého.
 • dále absolvoval výtvarnou přípravu u ak. mal. Jany Truksové
 •  
 • 2010 úspěšně zakončil střední školu a byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru klasických malířských technik ak. mal. Zdeňka Berana, kde strávil 2 roky
 •  
 • poté  absolvoval stáž u profesora Karla Strettiho v ateliéru restaurátorů, kde pracoval na kopiích starých mistrů
 •  
 • nyní je ve 4. ročníku u profesora Martina Mainera v ateliéru malby

 

 

 

120 00 Praha 2

Tančící dům

Jiráskovo náměstí   1981/6

Máme otevřeno denně od 10.00 -  19.00 hodin

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: autorka