Abstrakt Real & Jan Svoboda aneb když abstrakce není v opozici k realitě

19.04.2014 19:04

Galerie kritiků – Palác Adria Praha

15. 4. – 11. 5. 2014

 

Byli jsme pozváni 15. 4. 2014  na vernisáž výstavy tří umělců z Prahy (Ludvík Feller *1929),  Berlína (Susanne Knaack * 1962) a Bernu (Franziska Rutishauser * 1962), kteří se roce 2012 v Berlíně sdružili do skupiny s tematickým názvem ABSTRACT REAL.  Všichni tři umělci se vernisáže osobně zúčastnili. Pocházejí  ze tří evropských hlavních měst. Ačkoli se jedná o dvě různé generace ze tří různých oblastí, společným základem je motto skupiny, vyjadřující již v názvu své tematické zaměření.

 

Výstavu s mezinárodním projektem zahájil Richard Drury, který omluvil  paní Vlastu Noshiro Čihákovou, že na vernisáži přítomna nebude, protože, ne však vážně,  onemocněla.

 

Proč ´Abstrakt Real?´

 Abstraktní a reálné netvoří opozitum, ačkoli v historii umění byly tyto dva pojmy v protikladu. Jak realismus, tak abstrakcionismus, obojí je v dílech přítomné.

 

Druhým společným hlediskem tří umělců je příroda. Tři obrácené kmeny s kořeny vzhůru tvoří jejich emblém „Trojnožky-Abstrakt-Real“ – podpěry, manifestující rozsáhlé sémantické pole mezi reálným a abstraktním, v podobě symbolické sochařské konverze. Můžeme ji vztáhnout na dílo jako celek, v němž se příroda neprojevuje přímou reflexí, ale je citovaná, navrhovaná či metamorfovaná.

 

Jan Svoboda

Maluje výhradně obrazy krajin. Háček je však v tom, že obrazy jako krajiny nevypadají. Na monochromním pozadí, bělavém či v tlumené barevných odstínech, se objevuje maximálně čára, šmouha, stín, náznak kruhu nebo čtverce. Jemné geometrické znaky často opticky vykrývají celé sémantické pole obrazu. Pouhými náznaky vyjadřují intuitivní malířské gesto, v hledání čehosi základního ve světě a vesmíru. V minulosti Jan Svoboda rád vystavoval s fotografem Jindřichem Štreitem, protože se shodovali ve výběru detailů a typických znaků v určitém prostředí, posouvajícího hodnotu informace k ryzí obraznosti.

 

Nyní jsou malířovy obrazy konfrontovány s tvorbou skupiny Abstrakt Real, opírající se o cykličnost procesů v přírodě. I tato konfrontace je založena na posunech vizuální myšlenky, od zážitků v krajině k vyjádření jejich způsobu nazírání, prostřednictvím obrazů, jež se podvědomě dotýkají archetypálního charakteru našeho vnímání. Přemítání o přírodě, všeobjímající a sjednocující, ukrývající se v dílech výstavy, lze objevit v množství vizuálních stop, jež se nám atraktivním způsobem nabízejí ke sdílení.

(Zdroj: tisková zpráva)

 

   Galerie kritiků

PALÁC ADRIA 1. patro

 Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 tel: +420 224 494 205

 fax: +420 222 520 676


galeriekritiku@volny.cz,

www.galeriekritiku.cz

 

 

Otevřeno: denně mimo pondělí: 11.00 -18.00 hodin

 

 

Vstupné:

základní 40 Kč

snížené 20 Kč

školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 10 Kč

 

Hodnocení: 75 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka