9. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2016 aneb vstupme do prázdna!?

25.01.2016 12:43

Galerie kritiků – Palác Adria -  Praha

20. 1. – 14. 2. 2016

 

Na tiskové konferenci nové výstavy, výstavy finalistů a jejich prací k  9. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2016, na kterou nás pozvalo Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků /Česká sekce AICA, jsme zhlédli práce sedmi mladých autorů.  Výstavy se zúčastnili umělci do 30 let a akce se koná  již jako  ročník 9., a to  za účelem usnadnění  vstupu finalistů na profesionální výtvarnou scénu.

 

Tematické zadání znělo Malba a její přesahy – tj. v rámci soutěže a výstavní prezentace se předpokládá koncepce malby v konfrontaci s jiným médiem, technologií či materiálem - např. malba–objekt v prostorové instalaci či další jiné intermediální vyjádření. Hodnocení umělců pojímáme v kontextu jejich tvůrčího vývoje zhruba za poslední 2 roky. Vítězným oceněním laureáta je samostatná výstava ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů a studijní stáž v některém ze zahraničních Českých center. Hodnotíme první 3 pořadí a sympatie diváků.

 

Vystavující finalisté

Tomáš Absolon (*1987)

 

Markéta Jáchimová (*1988)

www.jaamaas.vix.com/marketajachimova

Enter the Void, malba na dřevě, zářivky, 2015

 

Martin Lukáč (*1989)

Bez názvu, olej na plátně, 2015

 

 

Lucie Mičíková (*1986)

 

Tomáš  Predka (*1986)

 

Pavel Příkaský (*1985)

(zhlédneme ho  v prostoru schodištního odpočívadla Nové scény Národního divadla

Jumanji Lion Fossil/Pokus zobrazit zvíře)

 

 

Jiří Topínka (*1986)

 

Výsledky soutěže 9. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2016

1. Cena poroty a Cena Českých center – Martin Lukáč

2. Cena poroty - Tomáš Absolon

3. Cena poroty - Pavel Příkaský

Cena sympatie diváků – Markéta Jáchimová

 

 

Složení poroty – Petr Malina (předseda), Petr Dub, Lenka Lindaurová, Radek Wohlmuth, za pořadatele Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / české sekce AICA – Vlasta Čiháková Noshiro a za Česká centra František Zachoval (cenu předával ředitel  Zdeněk Lyčka)

 

Z letošních více než 60 uchazečů 9. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu  2016 porota vybrala 7 finalistů. Společným jmenovatelem jejich tvorby – patrným na první pohled - je zájem o abstrakci. Autory spojuje soustředěné koncentrované malířské hledání a zájem o osvobozený až expresivní rukopis. Postmoderně rozkročený výrazový rejstřík používají jak ve formálně podané abstrakci, tak v abstrahované realistické malbě.

 

Společná je většině finalistů tendence podřízenosti jednotlivých obrazů/artefaktů většímu celku, často podpořeného dalšími výstupy jako podmalba stanovující novou prostorovou kompozici, dávající jednotlivé formálně i nesourodé obrazy do jednotícího celku, 3D instalace s videem, světlem a koláží. Zdánlivě formální hru bez hlubšího obsahu u většiny vystavujících přesvědčivě nahrazuje dlouhodobý zájem o překračování limitů běžné malířské instalace, jdoucí mimo jiné i za hranice možností aktuální výstavy. Touhu vykročit z dvourozměrného obrazu, či klasického rámu či formátu finalistky a finalisté doplňují o tendence pracovat v prostoru a kontextu konkrétních galerijních prostorů.

Po dlouhé diskuzi poroty se letošním laureátem stal Martin Lukáč. V jeho obrazech se nejživěji a možná také nejsilněji znovuobjevuje trend po nespoutané malířské živelnosti, nehledící příliš na techniku, nicméně hledající expresivní gesto s vtipnou až antagonistickou touhou o figurální výstup v abstraktním výrazu.

 

 Martin Lukáč porotu přesvědčil svoji kontinuální tvorbou za posledních několik let, v níž je patrná odvaha riskovat a hledat vizuálně nečekané a stále se měnící formy. Porota v Lukáčově díle vidí velký malířský potenciál výrazně vybočující z harmonické představy očekávatelné estetiky současné malby.

 

 Lukáčův výraz zároveň vnímáme jako úzce provázaný s výrazem nejmladší domácí generace umělců, vymezující se nejen vůči lokálnímu umělecko-historickému kontextu, ale i k vlastnímu generačnímu postavení v dnešním globalizovaném světě.

 

Porota považuje za zásadní vyzdvihnout i klasičtější malířský přístup Tomáše Absolona. Ve svých abstraktních kompozicích dosahuje koncentrovaným hledáním a precizně kontrolovaným přístupem pomíjejícím veškeré zbytečnosti – malířsky formální harmonie – výjimečné pro autora svého věku. Jako jeden z mála se neopírá o celkový kontext instalace a jeho obrazy zůstávají nezastupitelnými i samostatně.

 

Za další dva výrazné malíře považujeme – Pavla Příkaského a Tomáše Predku, kteří porotce zaujali svým soustředěným přístupem.

 

Příkaský vládne ztišeným, nicméně výrazově osobitým výrazem hledajícím intimní souvislosti mezi tvarem a barvou prostřednictvím abstrahování reálných předmětů, zatímco Predka svými cykly vytváří autonomní mentální mapu usilující o vytvoření vyššího tematického celku.

 

V souvislosti s nadcházejícím 10. výročím Ceny kritiky za mladou malbu a v návaznosti na organizační zkušenosti letošního ročníku nemůže porota závěrem opomenout organizační limity spojené s realizací Ceny. Považujeme za nezbytné, aby společná energie organizátorů a poroty přispěla k větší profesionalitě soutěže a transparentnosti jejího statutu.  Pro budoucnost Ceny je nezbytné jasně vymezit přijmout nové systémové kroky – zpřesnit pravidla přihlášení, nominací a výběru umělců, za účelem zkvalitnění celkového zázemí Ceny a jejího kvalitativního dosahu. Za nejdůležitější považuje porota finanční ohodnocení vítěze a poskytnutí možnosti jeho další prezentace ve výstavní činnosti doma i v zahraničí.

(Zdroj: tisková zpráva  - Porota 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016)

 

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

www.galeriekritiku.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková