16. Mezinárodní bienále divadelního plakátu/práce studentů vysokých škol aneb v tradici bychom rádi pokračovali...

12.03.2020 13:59

Galerie ABF - Praha 1

3.  - 29. 3. 2020

 

Na vernisáži výstavy, která byla zahájena v Galerii ABF, jsme zhlédli video a panelovou expozici 95 divadelních plakátů, která již proběhla v Košicích. Výstava vznikla na základě dlouholeté spolupráce s polským divadlem Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Řešově), Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, atelierem GD1.  Zahájení se také zúčastnil Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde také o 1. ročník studentské prezentace, která navazuje na evropské kulturní dědictví z oblasti operní a divadelní scény a navazujícího designu. Je dokladem toho, že zde existuje nová, nastupující generace, která chápe význam dědictví hodnot vytvořených na evropském kontinentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní bienále divadelního plakátu

je organizováno Divadlem im. Wandy Siemaszkowej v Řešově

již přes 30 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o nejstarší přehlídku divadelního plakátu v Polsku.

V roce 2019 se vedení bienále rozhodlo

pro organizaci mezinárodní soutěže pro mladé umělce,

studenty a absolventy vysokých výtvarných škol,

která navazuje na evropské kulturní dědictví

z oblasti operní a divadelní scény a navazujícího designu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do studentské soutěže se přihlásilo přes 300 autorů ze 14 zemí, z nichž vybrala mezinárodní porota 95 prací, které tvoří finální výstavu. Selekce plakátů je dokladem toho, že existuje nová, nastupující generace (Polsko, Irán, Česká republik, Maďarsko, Srbsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina), která chápe význam dědictví hodnot vytvořených na evropském kontinentu. Repríza výstava kupříkladu proběhla v roce 2019 v Košicích v galerii Kasárna/Kulturpark na základě společné přípravy, kterou realizovali zástupci Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Divadla im. Wandy Siemaszkowej v Řešově v Polsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mezinárodní bienále divadelního plakátu - práce studentů vysokých škol je dokladem silných témat a zajímavého designu, kde plakát je stále médiem poukazující na evropské tradice. Díla mají nejen zajímavou identitu, ale jednoznačně svými formami dokumentují, že mladá generace je hluboce spjata s tvorbou svých předchůdců.

 

Evropský divadelní plakát dlouhodobě významně ovlivňoval a neustále ovlivňuje vnímání vizuální kultury. Působí na laickou, ale i na profesionální veřejnost. Po 2. světové válce se mezi tvůrce divadelního plakátu zařadili nejvýznamnější výtvarní umělci z Francie, Polska, skandinávských zemí, Československa, ale také z USA, Japonska a dnes i z Jižní Koreje a Číny. Projekt studentské sekce Mezinárodního bienále divadelního plakátu se opírá o spolupráci studentů vysokých uměleckých škol nejen z EU.

 

 

Výstava studentských prací bienále je kulturním příspěvkem nejmladší generace výtvarných umělců a současně zajímavým pohledem na to, jak se tato generace vyjadřuje k tématům, která se historicky opakují, ale přesto jsou nekonečným zdrojem inspirace pro vývoj v oblasti patřící pod vizuální komunikaci, v současnosti výrazně ovlivněné novými technologiemi. (zdroj - text: prof. akad. mal. Karel Míšek Ph.D./FUD UJEP)

 

Kurátoři: Karel Míšek, Krzysztof Motyka

 

 

 

110 00 Praha 1 - Nové Město

Václavské nám. 31/833

Máme otevřeno:  po - pá: 10.00 - 16.00 hodin

(bez záruky)

Vstup: volný

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

www.teatr-rzeszow.pl

https://www.galerieabf.cz