12. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2019 aneb "Malba a její přesahy" pro umělce do 30 let

01.02.2019 13:47

 

 

 

 

 

 

Galerie kritiků /Palác Adria - Praha

30. 1. - 10. 3. 2019

 

Od Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce Aica jsme na www.www-kulturaok-eu.cz dostali pozvánku na vernisáž výstavy finalistů a vyhlášení vítězů 12. Ceny kritiky za mladou malbu 2019 do Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

 

Výběr sedmi finalistů 12. ročníku soutěže 2019 byl proveden z celkového počtu více než 50 uchazečů. Část z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, ostatní byli navrženi odborníky, kteří nominaci provádějí také pro zachování dobré úrovně soutěže. Postupným výběrem do užšího okruhu, daného možnostmi výstavního prostoru galerie, byl stanoven výsledný počet finalistů.

 

Alžběta Krňanská

 

 Kryštof Strejc

 Marika Volfová

 

Vystavující finalisté: Tomáš Bryscejn, Markéta Jáchimová, Eliška Konečná, Vojtěch Kovařík, Alžběta Krňanská, Kryštof Strejc, Marika Volfová

 

 

 

Porota ve složení: Martina Vítková (předsedkyně), Monika Čejková, Evžen Šimera, Martin Velíšek a za pořadatele Mgt. Vlasta Čiháková Noshiro P. h. D. rozhodla o vítězích:

  1. cena - Vojtěch Kovařík
  2. cena - Tomáš Bryscejn
  3. cena - Eliška Konečná

 

Cena sympatie diváků připadla Markétě Jáchimové

 

Princip soutěže:

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2019 se konat již 12. ročník.  K ocenění v soutěži patří výstava finalistů v únoru 2019 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, SFK, záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií.

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, galerie kritiků

 

 

 

 

www.galeriekritiku.cz

 

Vojtěch Kovařík

dokončuje v současné době magisterské studium v ateliéru kresby u Josefa Daňka na Fakultě umění Ostravské univerzity. Začal tam i malovat. K výtvarné tvorbě ho přivedli v dětství rodiče a sourozenci. Uvádí, že malbu pojímá jako hru, v níž figura sehrává dominantní roli hlavního hrdiny. Obdivuje ve svém životě hodně hrdinů, řadu svých idolů převzal z filmů, mytologie, života celebrit i biblických příběhů. S oblibou je přesazuje do jiného prostředí, vytváří jim nový kontext a deformuje jejich typické vlastnosti, ačkoli se obdivuje jejich fyzické dokonalosti – svalstvu, očím, rukám, prstům apod. jež tvoří i základ  formálního tvarosloví, koloritu a scenérie jeho maleb, v nichž je zobrazuje až s monstrózním důrazem.

 

Tomáš Bryscejn

studuje od roku 2013 v ateliéru malby u Jiřího Černického a Michala Novotného na UMPRUM, kde absolvoval i stáž v ateliéru sochařství u Dominika Langa a Edith Jeřábkové. V současné době zakončuje studijní pobyt na Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Jeho umělecká praxe vychází z malby, oscilující kolem ikonografie a sub-reality počítačových her či internetového zobrazení. V poslední době pracuje na cyklu obrazů a kreseb, jež podle slov jeho pedagoga Jiřího Černického mají charakter jakési ´elektronické rozechvělé mlhy´, v níž se vznášejí rezidua počítačových grafických značek a echa pohybu počítačové myši. Výsledkem je efemérní prázdnota bez souvislostí, jednoduché abstraktní pole, jako stopa světelného paprsku tvořícího elektronický obraz.

 

Eliška Konečná

 

 

 

 

 

 

 

 

studuje na AVU v ateliéru malby u Roberta Šalandy a Lukáše Machalického. V loňském roce absolvovala studijní stáž v nizozemském Haagu. Její malby se vztahují k mapování každodenního prostoru, který obývá, obsahují však i abstrahované prvky, jež v sobě nesou reálné odkazy k vnějšímu okolnímu světu. Pestrost formálního projevu se projevuje také tvorbou objektů, v nichž autorka zobecňuje své zážitky. Tyto přesahy malby lze zdůvodnit autorčiným zájmem o vyjadřovací jazyk a možnosti interpretace, jakožto základu lidského dorozumívání.

 

 

Markéta Jáchimová

 

 

 

 

 

 

 

 

studovala umění na Vyšší odborné škole Zámeček v Plzni a účastnila se stipendijního programu na Glasgow School of Art. Po návratu do Čech v roce 2009 pokračovala ve studiu na UMPRUM, kde získala bakalářský titul v oboru sochařství a magisterský titul v oboru malby. Účastnila se již mnoha výstav, např. Bienále současného umění v Taipei v roce 2015. V roce 2016 se stala finalistkou 9. Ceny kritiky za mladou malbu. V roce 2018 absolvovala šestiměsíční pobyt v Curychu ve Švýcarsku, kde nyní pracuje jako hostující kurátorka v galerii KALI v Luzernu. Počátky její tvorby jsou spjaty s malbou, avšak po školení v oboru sochařství u Dominika Langa a Edith Jeřábkové (dříve u Kurta Gebauera) na UMPRUM se její tvorba se zapracováním autobiografických prvků vyvinula do citlivě zpracovávaných obrazů-objektů v instalaci. Často jsou její díla založena na pojetí site-specific a pracují s konkrétním prostorem, který dotvářejí.


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/raum-aneb-kdyz-jsme-konecne-z-totalni-tmy-vystoupili/