100. výročí založení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 aneb co se stalo 28. 6. 1914?!

17.05.2014 18:43

ÚPMD  - Praha 4 – Podolí

14. 5. 2014

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4. Cestou nemocničním parkem do posluchárny ÚPMD jsme míjeli překrásně rudé rozkvetlé růže. Kromě informací o oslavách 100. výročí založení Pražského sanatoria v Praze Podolí jsme se dozvěděli  i o změnách v Ústavu za poslední dekádu a úspěších v péči o kriticky nemocné novorozence. Nejdříve jsme zhlédli  výběr  z videa ´Podolská odysea´, kde jsme zhlédli příběh ÚPMD, jak vůbec sanatorium vzniklo, čím muselo projít v době okupace i po konci II. světové války v době komunistického režimu.
 

Pak nás uvítal ředitel ÚPMD,  doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Sdělil nám, že jejich ústav se může pyšnit nejnižší novorozeneckou úmrtností ve světě.  A že musíme vděčit Rudolfovi  Jedličkovi, zakladateli ústavu, neboť dokázal sehnal peníze i kvalifikované lidi natolik, že nás obdivuje celý svět. Při příležitosti 100. výročí založení proto představuje to nejdůležitější, co se v něm událo. „Za poslední dekádu se nám podařilo vybudovat několik specializovaných pracovišť,  jako je Centrum fetální medicíny či neonatologické oddělení, která jsou dnes zárukou péče na nejvyšší možné úrovni,“ uvedl Feyereisl.

Od začátku nového tisíciletí se počet porodů v ÚPMD zvýšil o téměř 110 %, počet ošetřených novorozenců zaznamenal 75% nárůst. Jen za rok 2013 se v ÚPMD narodilo 5 330 dětí, z toho 162 dvojčat a 2 trojčata. V roce 2013 se v ÚPMD narodilo nejvíce dvojvaječných a jednovaječných dvojčat v celé České republice. Zcela unikátní byl také porod přirozeně počatých paterčat, která se narodila 2. června 2013 a přitáhla pozornost médií z celého světa. ÚPMD prošel za posledních 10 let významnými změnami.

Pražské sanatorium vzniklo v Podolí před 100 lety z popudu  chirurga a rentgenologa prof. MUDr. Rudolfa Jedličky. „Cílem prof. Jedličky bylo vybudovat zdravotnickou instituci, která by se stala zárukou péče na nejvyšší úrovni, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s využitím nejmodernějších přístrojů a zařízení. Na tento cíl se v našem působení snažíme navázat i my,“ uvedl ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Vše pro matku a dítě!

 • Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí nabízí v rámci České republiky komplexní péči o zdraví žen a novorozenců.  Tým špičkových porodníků, gynekologů a neonatologů zajišťuje v perfektně vybavených nemocničních prostorách služby nejen pro ženy během těhotenství a porodu v rámci perinatologického centra, ale poskytuje i komplexní a vysoce specializovanou gynekologickou péči.
 •  Obrovskou  zásluhu na zvýšení kvality poskytované péče má Centrum fetální medicíny, které jako jedno ze tří vysoce specializovaných evropských pracovišť a jediné ve střední Evropě umožňuje provádět operace nenarozených dětí s vývojovými vadami uvnitř těla matky. Od počátku existence v roce 2012 bylo provedeno již 27 těchto operací. „K těmto velmi obtížným zákrokům unikátní laserovou metodou přistupujeme ve velmi výjimečných případech, kdy hrozí ohrožení zdraví a života nenarozených dětí a matky,“ řekl doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., vedoucí Centra fetální medicíny ÚPMD.
 • „Na našem pracovišti umíme léčit následky vrozené brániční kýly, onemocnění sítnice nedonošených dětí a zaměřujeme se také na časnou rekonstrukci rozštěpových vad,“ představil specializaci doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář pediatrického oddělení. V rámci ošetření malých pacientů se zde zaměřují na individuální péči, která příznivě ovlivňuje psychomotorický vývoj dětí, zkracuje dobu, kdy jsou připojeny na podporu dýchání, a celkově přispívá k rychlejšímu zlepšení jejich zdravotního stavu. Každým rokem se v ÚPMD narodí v průměru 500 novorozenců s porodní váhou pod 2500 g a 135 novorozenců s hmotností dokonce pod 1500 g. Každý sedmý novorozenec v ČR s porodní hmotností pod 1500 gramů se narodí právě v ÚPMD.

Z historie Pražského sanatoria

 • 28. června 1914 jsme pro veřejnost otevřeli jeden z nejrenomovanějších léčebných ústavů v Evropě (přípravy, aby se to mohlo postavit, se protáhly na 5 let)
 • U vzniku ústavu stál jeden z nejvýznamnějších českých lékařů prof. MUDr. Rudolf Jedlička se svými spolupracovníky s cílem založit ústav podle vzoru ústavu bratří Mayů v USA Architektonického řešení se ujal významný architekt prof. R. Kříženecký a po 4 letech výstavby byl v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, komplex otevřen. Tato nákladná stavba byla realizována především díky aktivitě předních českých lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení „Pražské sanatorium“ akciová spol. s r.o. Za l. světové války část sanatoria byla dána k dispozici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnic
 • V roce 1923 sanatorium navštívil prezident T. G. Masaryk (zajímal se především o vybavení místností)  
 • Po I. světové válce byly v budově sanatoria kromě II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ještě oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddělení ortopedické a v r. 1925 přibylo oddělení porodnické
 • V té době patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě
 • Za II. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret jednotek SS
 • V průběhu Pražského květnového povstání v r. 1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Po skončení války sloužila budova jako repatriační nemocnice pro nemocné vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů.
 • Zákonem z 23. 12. 1946 jsme Pražské sanatorium s.r.o. vyvlastnili  a převedli do správy Ministerstva školství a osvěty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z 23. 1.1948 přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát
 • V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú.1. ze dne 31. 1.1951 v dohodě s Ústředím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou ČSR založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo 1. 3. 1951, kdy ústav přestal být součástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví
 • Spoluprací lékařů obou bývalých klinik se tak naplnila myšlenka  porodníků a pediatrů, podle které ošetřování novorozence patřilo pediatrovi ihned od porodu a nikoliv až po propuštění z porodnice
 • Vybudovali jsme  oddělení jak pro patologické, tak pro nedonošené novorozence, jako první v ČSR při porodnici. Vypracovali jsme metody léčby o asfyktické nedonošené novorozence od prvních minut po porodu, kdy pediatři přebírali péči o tyto novorozence ihned na porodním sále
 • Dále jsme zaváděli psychoprofylaktické přípravy k porodu, doplněné těhotenským tělocvikem. I když někdy nevhodné označování této metody jako příprava ´bezbolestného porodu´ přechodně zdiskreditovalo tuto metodu v očích některých porodníků i části laické veřejnosti, stala se metoda současně podnětem ke studiím zaměřeným na analgezii za porodu
 • Stále složitější podmínky vědecké práce si vynutily přechod na kolektivní formu interdisciplinární spolupráce, na níž kromě porodníků a pediatrů se podíleli též patolog, biochemik, imunolog, genetik, dětský psycholog, oftalmolog, neurolog a anesteziolog a statistik. Tím byl položen základ vzniku výzkumných skupin v ústavu
 • V roce 1998 byl zhodnocen katastrofální  stav ÚPMD – střechy, topení, chyběla onkogynekologie, asistovaná reprodukce, výsledkem bylo rozhodnutí o nutnosti  přístavby nového objektu (operační sály, centrální sterilizace,  porodnické pokoje, mamograf)
 • Náklady činily 765,5 mil. Kč  

z toho 400 mil. Kč na výstavbu nového pavilonu

30 mil. Kč na mamograf

32 mil. Kč na kongresové centrum

120 mil. Kč na zateplení

50 mil. Kč na ambulanci

 •  
 • Od roku 2004 hospodaří ÚPMD s kladnými čísly…
 • 21. 6. 2012 se konalo slavnostní otevření Centra fetální medicíny
 • ÚPMD v současnosti  nabízí např. originální léčebné programy pro neslyšící matky,  programy časné rekonstrukce rozštěpových vad… a další

 

Přítomni na tiskové konferenci byli:

Prim. MUDr. Petr Velebil, CSc., vedoucí perinatologického centra

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.,náměstek ministra zdravotnictví ČR pro Zdravotní péči

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel  ÚPMD

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., zástupce ředitele ÚPMD

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, náměstek pro vědu a výzkum

Celou akci moderovala za Stance Communications  PhDr. Jana Voňavková

 

Ústav pro péči o matku a dítě

147 00 Praha 4 - Podolí

Podolské nábřeží 157/4

 

www.stance.cz

www.upmd.cz

www.trendyzdravi.cz

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: autorka

 

P. S. Přejeme za www.kulturaok-eu.cz novorozeňatům v dnešní nelehké době  hodně rodičovské lásky i péče...

 

 

Přišlo po uzávěrce:  Klesající porodnost je důvodem k obavám, upozornila vatikánská mise OSN

 • Zástupci Vatikánu v OSN poukázali na klesající porodnost na celém světě a řekli, že ´by to měl být závažný důvod k obavám´.

 

 • S odkazem na zprávu generálního tajemníka OSN vatikánská mise uvedla, že „až 80 zemí nyní registruje porodnost pod úrovní reprodukce“. Tento trend je nebezpečný, řekl zástupce Vatikánu ve svém prohlášení: „Podpůrné systémy pro stárnoucí osoby může udržovat pouze početnější, a nikoli menší, nová generace.“

 

 • Vatikánská delegace ve svém prohlášení navrhla, aby Komise OSN pro populaci a rozvoj opustila přístup založený na kontrole populace, a že „rozumnější přístup“ by podporoval rozvoj, poskytoval podporu vzdělávání, ekonomickému růstu, stabilitě, zdravotní péči a rodinnému životu.

 

Vydáno: 21.04.2014 01:50, Zdroj: Catholic Culture