10. jubilejní ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2017 aneb když sběratelé se zajímají o malbu stále dál...

26.01.2017 11:18

Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

24. 1. -  12. 2. 2017

 

Na tiskové konferenci  a vernisáži výstavy 8 finalistů a laureátů,  která byla připravena v rámci 10. jubilejního ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2017/soutěž pro umělce do 30 let, jsme byli  osobně seznámeni s osmi mladými autory, jejich pracemi  a jejich, mnohdy zajímavými,  životními příběhy…

 

Cena kritiky za mladou malbu oslavuje letos v roce 2017 deset let svého trvání. Kromě každoroční soutěže pro mladé umělce do 30 let, k jejichž ocenění patří Výstava finalistů na začátku roku a Výstava laureáta na konci kalendářního roku, se bude v návaznosti na Výstavu finalistů konat Výstava laureátů uplynulých 9 ročníků, spojená s vydáním malého sborníku, hodnotícím jejich tvůrčí činnost.

Hodnotí se první 3 pořadí a sympatie diváků.

Nově byl obnoven sběratelský Fond Ceny kritiky, sloužící zkvalitnění depozitu děl a výstav.

 

Finalisté

Markéta Adamcová (* 1992 v Praze)

 AVU Praha, ateliér malby - Vladimír Skrepl a Jiří Kovanda

 

 

Kateřina Holá (* 1993 ve Svobodě nad Úpou)

 AVU Praha, ateliér malby – Vladimír Skrepl, Jan Šerých

 

Jan Chlup (* 1986 v Brně)

 AVU Praha

 

Tomáš Predka – stal se vítězem roku 2017 (* 1986 v České Lípě)

 

AVU Praha, ateliér grafiky - Vladimír Kokolia

 UMPRUM, ateliér malby - Jiří Černický

studoval i nějaký čas na vídeňské akademii (2012)

pracuje jako skladník a řidič

vystavuje kombinované techniky na plátně

 

 

Přemysl Procházka (* 1991 v Brně)

 FaVU  VUT Brno, ateliér malby – Vasil Artamonov, Tomáš Hlavenka, ateliér intermédia – Václav Stratil, Filip Cenek

 

 

Lenka Rochovanská (* 1991 v Uherském Hradišti)

 AVU Praha, ateliér malby Jiřího Sopka

 

 

Gabriela Těthalová (3. místo) (*1988 v Brandýse nad Labem)

UMPRUM, ateliér malby - Jiří Černický, Marek Meduna

 

 

Roman Výborný (2. místo) (*1988 v Havlíčkově Brodě)

 UMPRUM Praha, Ateliér intermediální konfrontace – Jiří David, Milan Salák

 

 

 

Tematické zadání soutěže znělo: Malba a její přesahy (Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže se nabízí konfrontace malby s jiným médiem, technologií či atypickým materiálem, tj. malba – objekt v prostorové instalaci či jiné multi- a intermediální vyjádření. To znamená, že ´přesahy´ malby pojímáme jak ve vnějším, tak i vnitřním koncepčním slova smyslu, s použitím citace vyjadřovacích prostředků. Hodnocení děl provádíme v kontextu tvůrčího vývoje umělce, jenž není hodnocen jen za své obrazy na výstavě, ale s přihlédnutím ke své malířské tvorbě zhruba za poslední 2 roky, doložené elektronickou a tištěnou dokumentací.

 

Porota pro rok 2017 – 2018:

Jakub Král, Lukáš Machalický, Evžen Šimera, Jitka Šosová a Dušan Zahoranský

 

Koordinátor za pořadatele:  Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro P.h.D.

Pořadatel: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Jungmannova 31/36

www.galeriekritiku.cz

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.tomaschlup.cz

www.tomaspredka.com

www.premyslprochazka.cz