A1.zip aneb když Jindřich Smetana učil studenty se nebát…či některé věci je rychlejší nakreslit, než dlouze vysvětlovat slovy… .

22.01.2019 14:06

Galerie UM/ UMPRUM - Praha

18. 1. - 2. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

Slavnostní otevření nové výstavy v Galerii UM, které se konalo ve čtvrtek 17. 1. 2019, se týkalo přehlídky děl absolventů Ateliéru Architektury I pod vedením prof. ak. arch. Jindřicha Smetany (absolvoval u Josefa Svobody) a asistentů Pavly Grünerové a Josefa Čančíka.

 

Co spojuje absolventy Ateliéru architektury I (A1) a jak studium ovlivnilo jejich práci?

Výstava A1.zip zachycuje také historii ateliéru v letech 2000 - 2015, kdy jej vedl současný rektor prof. Jindřich Smetana spolu s asistenty Pavlou Grünerovou a Josefem Čančíkem.

 

 

Na základě nejrůznějších fragmentů dochovaného archivu se kolektiv autorů výstavy pokusil zprostředkovat a popsat specifičnost a charakter ateliéru. Zachycují jeho historii, jak je uchována v osobních vzpomínkách jeho absolventů a pedagogů nebo v pracích, jež v ateliéru vznikly.

 

 

„Všechny absolventy A1 jsme oslovili s žádostí o spolupráci a pokusili jsme se shromáždit co největší množství relevantních dat. Materiály a informace, které se nám podařilo získat, jsou neúplné a ne vždy zcela ověřené, nicméně mozaika, kterou vytváří, je – jak doufáme – alespoň částečně vypovídající“,  uvedli autoři.

Netradiční expozice  A1.zip na kovovém lešení instalovaná představila kolekci modelů a vizualizací školních prací bývalých studentů A1. Můžeme se sami přesvědčit, nakolik studium ovlivnilo další profesní vývoj jednotlivých architektů a zda se dá vypozorovat nějaké specifické pojítko v tvorbě absolventů tohoto ateliéru. 

 

Ne vše bylo možné zahrnout do expozice, tak je nedílnou součástí projektu i stejnojmenná doprovodná publikace, která zároveň slouží jako záchytný, pevný bod výstavy. Pracuje s informacemi, které autoři výstavy nalezli v různých záznamech, i s materiály, které jim zaslali sami absolventi. Tuto dokumentaci doplňuje 12 rozhovorů jak s bývalými studenty, tak pedagogy. Autoři dbali na to, aby jejich výběr byl co nejrozmanitější a co nejlépe tak zdokumentovali jak dobu studia v ateliéru, tak ukázali různorodost názorů, přístupů k tvorbě. Stejně jako datový archiv jsou rozhovory jen dílčím zdrojem informací a vzpomínek, jako celek ale dávají tušit, jak to tehdy skutečně bylo.

 

Při rozbalování archivu,

 tedy komprimovaného digitálního souboru,

 může dojít v důsledku poškození dat nebo hardwaru k chybě,

a tedy k selhání dekomprese.

Stejně tak ani archiv Ateliéru architektury I na UMPRUM z doby,

kdy jej vedl Jindřich Smetana, se nezachoval kompletní.

 

Nezbývá tedy, než začít

skládat zbylé střípky,

dolovat vzpomínky

 a

pokoušet se konstruovat neostrý obraz,

který by - neúplně a dočasně -

zachycoval paměť tohoto místa a kolektivu.

 

 

 

 

Archiv není jen jednou provždy uzavřenou sbírkou

neživých reliktů a fragmentů minulé skutečnosti,

 ale naopak něčím nestálým a proměnlivým,

na co současnost ateliéru A1 stále navazuje.“

 

 

 

Autoři výstavy: Alžběta Brůhová a Jakub Herza

Grafika: Matúš Buranovský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

nám. Jana Palacha 80

Máme otevřeno:

po - so:  10.00 - 18.00 hodin

4. - 5. 2. 2019: zavřeno z důvodu přijímacího řízení

Vstup: zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.vsup.cz