1 4 all/ One for all aneb když víme, kdy je dílo umělecké?!

24.02.2016 13:59

Galerie AVU – Praha

24. 2. – 10. 3. 2016

 

Na vernisáži netradičního výstavního projektu ´One for all´ , který je v zásadě tvůrčím aktem jisté nahodilosti až troufalé postpunkové estetiky a životního stylu, jsme zhlédli výsledek práce tří  autorů, Markéty Adamcové, Kateřiny Rálišové a Martina Zvěřiny. Návštěvníci mohli jen hádat,  zda prázdné láhve od piva také patří k expozici..

Trojice autorů bezprostředně pracuje uvnitř autonomního prostoru galerie AVU s formou site- specific, která pro ně vytváří určité bojiště a experimentální laboratoř.

Každý za sebe zpracovává svoje vlastní médium (malba, video, objekt, instalace), které transformuje do jednotného vizuálního kódu, kterým se pro ně stává samotná instalace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Předurčují tak nenápadně smrt vlastnímu uměleckému dílu tím, že jejich dílo žije v reakci na další tvůrčí potenciál toho druhého.

Důležitým momentem je úroveň intuice, se kterou trojice autorů pracuje. Intuitivně se totiž dá vytušit, že existuje určitý rozpor mezi uměním a empirickým světem, který je tvořen vztahem ve společnosti, a tím dochází k vzájemnému ovlivňování jednoho druhým.

´Dadaistická´ tradice přiznaného materiálu a nahodilosti názvu, jakým vznikl název výstavy, dodává běžnost neustálé konfrontace mezi autory. Každodenní střetávání v prostředí jim blízkém tak vychází z poslechu dané písně z rádia, který se stal symbolem po jejich výstavu. 
 

Cílem projektu je představit společnou myšlenku, která vychází z reflexe současné společnosti a jeho prostředí, ve kterém autoři žijí. Obecně lze tento počin uchopit z pohledu diváka až duchampovským principem, který se odkazuje na prostor galerie a zároveň na pochopení, co je vlastně umělecké dílo.

Kurátorka: Tereza Záchová

 

170 22 Praha 7

U Akademie 4

 

Hodnocení:  49 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková