© copy it right! aneb víme, co je čisté video?!

18.09.2015 15:00

Galerie NoD - Praha

17. 9.– 13. 10. 2015

 

Na vernisáži  nové výstavy s názvem © copy it right!, věnované otci českého  videoartu, Woody Vašulkovi -  při příležitosti návštěvy České republiky samotnými Vašulkovými - Woodym Vašulkou a jeho ženou a audiovizuální umělkyní Steinou, jsme se octli ve tmě obklopeni desitkou monitorů…  nás na www.www-kulturaok.eu zaujalo nejvíce video ´Jídlo´ (hned na začátku výstavní síně).

 

Galerie NoD ve spolupráci se zahraničními institucemi tak prezentuje nezávislý výběr videí z archivů mezinárodně uznávaných osobností dějin videoartu: profesora Michaela Bielického (Staatliche Hochschule für Gestaltung v Karlsruhe), Petera Weibela (Universität für Angewandte Kunst), Petra Vrány (Media Archiv) a dalších. Díla zastoupená ve výstavě chtějí divákovi nabídnout pohled na pestrou škálu přístupů k médiu a uměleckým možnostem technologie videa. Kurátoři výstavy oslovili nejvýznamnější osobnosti z české a mezinárodní audiovizuální scény. Kurátorským záměrem je orientace technicky a technologicky na tzv. 'čisté video', tedy takové umělecké práce, které jsou založeny na původní a inovativní práci s formátem videokazet, manipulací a deformací videosignálu, záznamem video performancí či video instalacemi.

 

 

 

Woody Vašulka, kterému je výstava věnována, patří k první generaci inovátorů a experimentátorů se samotnou technologií videa:

 

 • Woody a Steina Vašulkovi v roce 1965 emigrovali do USA, kde postupem času začínali rozvíjet výrazové a technologické možnosti formátu videa
 • 1971 zakládají spolu s Andy Mannickem multidisciplinární umělecký prostor The Kitchen, elektronické divadlo mediálního umění, založené za účelem prezentace vznikajícího „umění videa“ (tj. videoart)
 • studio The Kitchen záhy přerostlo hranice původního záměru a sledovalo umělecké trendy spojené s rozvíjejícím se uměním videoartu směrem k performancím, instalacím, (video-) plastikám a dalším médiím
 •  Vašulkovi patří k první generaci průzkumníků v oblasti analogového videa a svým působením přispívali převážně k rozvoji převážně současného vizuálního a hudebního umění
 •  

Výstava © copy it right! se tímto zapojuje do mezinárodní diskuze věnující se umění videoartu. Vedle videí věnovaných průkopníkovi světového videoartu a jedné z vůdčích osobností neo-dadaistické skupiny FLUXUS Nam June Paikovi se představí například legenda české ilustrace, animace a režisér Radek Pilař. „Pilař, který by znám svými krátkými animovanými krátkými filmy, byl médiem videa naprosto fascinován. To dokládá jeho iniciativa při založení oboru videa při SVU Mánes (1989) a po revoluci 1993 jeho přínos při vzniku studijního oboru na brněnské FaVU VUT“, uvedla spolukurátorka výstavy Veronika Zajačiková.

Další výraznou osobností je profesor brněnské FaVU Tomáš Ruller, který je až dodnes pokračovatelem Pilařova odkazu brněnského ateliéru Video-Multimédia-Performance. Tomáš Ruller je umělcem, který již za totalitního režimu bořil svými akcemi konvenční přístupy v umění; akce byly protirežimní provokací a jen stěží byly režimem tolerovány. Na výstavě © copy it right! prezentuje NoD výběr z Rullerových nejstarších videí a instalací.

 

 

Participující se umělci: Michael Bielický, Tomáš Mašín, Stanislav Miller a Václav Kučera, Radek Pilař, Tomáš Ruller, Elen Řádová, Pavel Smetana, Lucie Svobodová, Jaroslav Vančát a AVaIT (Roman Milerský, Petr Skala, Ivan Tatíček), Steina Vašulka, Woody Vašulka, Janka Vidová-Žáčková, Petr Vrána, Peter Weibel

 

Kurátoři: Jiří Machalický, Petr Vrána, Veronika Zajačiková

Technická realizace, kordinátor projektu: Miloš Marek

 

 1. - 2. 10. 2015 - doprovodný program: dvoudenní Sympozium Videoart No.2 & Special

budou kromě četných přednášek zde probíhat také prezentace škol Nových médi

přehlídku zakončí lídři světového formátu na poli audiovizuálního umění jako je Michael Bielický (ZKM, Karlsruhe/CZ), Woody Vašulka (Buffalo, USA/CZ) či Peter Weibel (ZKM, Karlsruhe)

 

 

Obecně platí, že rok 1994 je rokem nástupu internetu a považuje se za mezník uměleckého odvětví, jakým je videoart

Termín videoart

 • vznikl koncem 60. let 20. stol. a označoval tvorbu, která se objevila ve stejné době v Evropě a ve Spojených státech.
 • samotný  název umění videa přejímá označení původního analogového záznamového média tzv. magnetické video pásky (videotape)
 • v 2.  pol. 60. let 20. století se v Evropě a v USA objevila komplexní umělecká tvorba nazývaná videoart, umělecké video, experimentální video, umělecká televize, the new television, nebo také ´Guerilla TV´ žánrové lákadlo různorodého zaměření  ´art movements´ pohyblivého umění, stejně jako politický a sociální aktivismus.
 • v tomto období plném dynamických sociálních, ekonomických a kulturních změn bylo mnoho z nových uměleckých přístupů formálně a politicky radikální
 • umělci, kteří si v tomto období zvolili práci s videem, byli ovlivněni hnutím Fluxus, jejich myšlenkami performativním uměním, body artem, Arte Povera, minimalistickým sochařstvím, konceptuálním uměním, avantgardní hudbou, experimentálním filmem, současným tancem a divadlem a dalšími mezidisciplinárními kulturními aktivitami a teoretickými diskuzemi
 •  
 • Rozlišujeme několik přístupů či kategorií podle použití média videa (videokamery)
 • jednokanálové video
 • video-instalace
 • videoperformance
 •  
 • videoskulptura
 • multiscreenové video
 • multikanálové video

 

www.roxy.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková