„Naše moře…´ : Rakousko-uherské válečné námořnictvo aneb co tehdy znamenalo ´udeř´´ a ´uteč!´?

05.06.2014 13:35

Národně technické muzeum (NTM) – Praha

4. 6. – 30. 11. 2014

 

Na tiskové konferenci  v NTM jsme byli seznámeni  s novou  výstavou ´Naše moře´, kterou dokládáme historii rakousko-uherského válečného námořnictva od roku 1850 až do zániku monarchie, rovněž i 100. výročí vypuknutí l. sv. války. Přítomni byli Karel Ksandr - generální ředitel NTM, Arnošt Nezmeškal - ředitel odboru muzea dopravy NTM a Jaroslav Jelínek (v námořnickém) - autor výstavy, výzkumný a vývojový pracovník NTM. Výstavu otevíráme v rámci projektu ´Velká válka´, tj. v rámci cyklu výstav věnovaných 100. výročí  l. světové války  (1914 - 2014). Jak zdůraznil Karel Ksandr, 28. 6. 2014 bude tento projekt zahájen vernisáži výstavy ´Velká válka…aneb začalo to v Sarajevu´  Brně, kde můžeme zhlédnout rekonstrukci atentátu na následníka trůnu Ferdinanda d´ Este
(Máme se tedy na co těšit, snad nevypukne další válka, i když k tomu daleko nemáme, že?!)

 

Historii I. světové války v dnešní době neoprávněně přehlížíme. Dokonce ji máme spojenou s postavičkou Švejka.  Přitom to byla právě válka našich pradědečků, v níž se zrodilo moderní válečnictví. Do tohoto velkého světového konfliktu bylo zapojeno velké množství našich předků, kteří bojovali na obou válčících stranách. Do

nového století se přitom naši předkové dívali se značným optimismem. Přineslo nové vynálezy, které měly posloužit celému lidstvu: rychlejší a větší lodě, automobily se spalovacími motory i úžasné létající stroje. Všechny novinky techniky měly ale záhy posloužit válečné mašinérii.

 

 

Tak,  hurá, jdeme na to!

K expozici ve tvaru trupu námořní lodi? sejdeme dolu do suterénu NTM.  Expozici jsme rozčlenili na sedm ucelenějších částí, např. (bez záruky)  

 - 1850 – 1900/Od plachetnice k páře (kdy vynález páry zcela změnil vývoj lodí)

-   1900 - 1918/K. u. K. Kriegsmarine

… Konstrukce lodí, ponorka/torpédo

-   1914 – 1915 – vstup Itálie do války

-   1914 – 1918/ námořní základny a loděnice rakousko-uherského válečného námořnictva

- Šlus/Ende – 30. 10. 1918 – rozpad námořnictva

Moře bylo naše

…Ještě před 100 lety jsme v rámci Rakousko-uherské monarchie měli přístup k Jadranu…. , takže nahlédneme na modely válečných lodí, do každodenního života námořníků za Velké války, jak na lodi, tak i na souši. Služba na moři nebo v loděnicích nebyla pro rekruty z českých zemí ničím neobvyklá. Na bohatém fotografickém materiálu Rakousko-uherského válečného loďstva pochopíme, jak byly tyto kolosy fascinující pro tehdejší Středoevropany. Velký prostor věnujeme technickému pokroku, jak v samotné konstrukci, tak i ve výzbroji válečných lodí.

…každý 10. námořník pocházel z Čech…

Za tímto účelem si proto můžeme prohlédnout dobové technické výkresy vzniklé, jak v konstrukčních kancelářích přímo u námořnictva, tak u našeho největšího výrobce lodních děl, ve Škodových závodech, a tyto své nabyté poznatky můžeme konfrontovat se sbírkou modelů lodí Rakousko-uherského námořnictva a i s jinými sbírkovými předměty reprezentujícími jak každodenní život námořníků na lodi, tak i výzbroj, kterou užívali námořníci v boji proti svým nepřátelům na moři.

 

Zajímá nás, jaké profese byly nejvíce na lodích Čechy vykonávány?

byli to …strojníci…dělostřelci…hudebníci…

 

Historii válečného námořnictva  tu prezentujeme zejména dobovými fotografiemi, rytinami, olejomalbami, ale i dochovanými artefakty z pozůstalostí námořníků sloužících na válečných lodích i formou částí tehdejší výzbroje a výstroje. Na výstavě nechybí ani interaktivní prvky, které historii Rakousko-uherského válečného námořnictva přiblíží zejména nejmladší generaci návštěvníků.

Proč si v roce 2014 připomínáme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války?!

Protože tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo.


V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem 70 156 000 mužů. Dohodové státy mobilizovaly celkem 44 558 00 mužů. Centrální mocnosti, mezi něž patřilo také Rakousko-Uhersko, pak mobilizovalo 25 598 000. Na straně Dohody padlo 5 413 000 mužů, na straně centrálních mocností 4 029 000 mužů. (z tiskové zprávy NTM)

 

Co nás zaujalo velmi (na www.www-kulturaok-eu.cz)

  • na výstavě si můžeme prostudovat Malý slovník žargonu českých námořníků válečného námořnictva
  • seznámíme se se slavnými jmény  jako jsou Hieronymus (Jeroným) Colloredo-Mannsfeld,  Ing. František Gargulák, Ing. František Lněnička, František Koucký…a s jejich osudy spojené s válečným námořnictvem…
  • ochutnáme s námořníky jejich  jídlo, které nejdříve okoštoval  kapitán lodi, a pak už jsme jen jedli  (na fotografiích je vidět, že nepříliš v pohodlných polohách, třeba jen vkleče na bobku, nejméně oblíbené byly fazole)
  • za unikát považujeme uchování 3 uniforem  Jeronýma Colloreda-  Mannsfelda
  • dozvíme se o konstrukci tehdy nové zbrani v námořní válce – o ponorce

Dnešní čeští potápěči  pokračují v tradici potápění na Jadranu, se kterou započali jejich předkové u rakousko-uherského válečného námořnictva na počátku 20. století.

Služba na moři nebo v loděnicích nebyla pro rekruty z českých zemí, ať mluvili česky nebo německy, ničím neobvyklá. Vzrůstající technická úroveň válečných lodí na přelomu 19. a 20. století si vyžadovala zvýšení požadavků jak na námořníky, tak i na průmysl ,který měl nové lodě postavit. Právě české země se staly rezervoárem takovýchto lidí i průmyslových podniků, schopný obstát v nových podmínkách (včetně námořního letectva).

  • 1917 – dozvíme se o bitvě v Otrantské úžině
  • dozvíme se, proč  v roce 1864 se jednatřicetiletý arcivévoda Ferdinand Maxmilián  Habsburský (1832 – 1867) vzdal všech ohodnotí a odcestovat l na fregatě do Mexika,kde přijal titul císaře. Jeho vládnutí však skončilo katastrofou. Odpůrci monarchie po tuhém boji zvítězili a Maxmiliána odsoudili k trestu smrti zastřelením. Poprava byla vykonána 19. června 1867. Fregata Novara odvezla zpět Maxmiliánovy ostatky domů do Rakouska pod vedením kontradmirála Tegetthoffa, atd. , je toho hodně….vskutku, ano!

www.velkavalka.cz

 www.spilberk.cz

www.ntm.cz

www.npu.cz

 

Hodnocení: 99 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka

 

Při příležitosti tak významného jubilea se ke spolupráci sešlo 9 významných paměťových institucí – Technické muzeum v Brně, Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, státní zámek Konopiště, Poštovní muzeum, Moravská galerie a Národní muzeum.

 

Harmonogram akcí projektu Velká válka v celé ČR v roce 2014

Nepřehlédněme zajímavé akce k výročí začátku I. světové války 1914 – 1918

 

1. 4. 2014 Spojeni svazkem manželským… výstava, státní zámek Konopiště

14. 5. 2014 Pošta za Velké války… Poštovní muzeum, Praha

4. 6. 2014 Naše moře… Rakousko-uherské válečné námořnictvo… NTM, Praha

18. 6. 2014 Domov za Velké války… Moravské zemské muzeum, Brno

25. 6. 2014 Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků… Moravské zemské muzeum

28. 6. 2014 V zákopech 1. světové války… Vojenský historický ústav - Praha Žižkov

28. 6. 2014 Technika v míru, technika ve válce… Technické muzeum v Brně

28. 6. 2014 Velká válka aneb začalo to v Sarajevu… Hrad Špilberk, Brno

Výstavu „Naše moře…“  pořádáme v rámci projektu „Velká válka“, kterým si připomínáme právě 100.  výročí vypuknutí světového konfliktu. Více informací o projektu najdeme na www.velkavalka.cz