´Ztracená výstava´ (Do Pekingu a zase zpátky) aneb když improvizovat umíme!

02.04.2014 11:14

GAMU – GALERIE AMU - Praha

2.  – 27. 4. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž nové výstavy GAMU na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí. Na slavnostním zahájení, které se mohlo konat na nádvoří díky teplému a nedeštivému podvečeru, se nás sešla slušná řada návštěvníků. 

 

Zvukové stopy připravili a v rámci společné performance účinkovali studenti katedry skladby HAMU:

Eliška Cílková – citera, live electronics

Jiří Lukeš – akordeon, live electronics

Jakub Rataj – zvukové předměty, live electronics

Michal Rataj – mbira, live electronics

Jan Trojan – kantela, live electronics

 

Myšlenka ´Ztracené výstavy´ vznikla v návaznosti na dřívější projekt společné výstavy dvou uměleckých vysokých škol v Pekingu pod názvem ´Vystřelený šrapnel uklidní pozorovatele´. Za AMU jsme v Pekingu měli oslovit případné zájemce o studium anglicko-jazyčných programů a UMPRUM chtěla prezentovat svou designovou tvorbu v galerii Czech China Contemporary.

 

Příběh, který se od ostatních klauzurních prací odlišil

Výstava, která cestovala do Pekingu a zase zpět, se nyní představila v Galerii AMU. Ojedinělý projekt prezentace současné tvorby 45 studentů oborů Fotografie (FAMU), Scénografie (DAMU) a Skladby (HAMU) pod vedením kurátora Roberta Silveria, scénografky Jany Zbořilové a hudebního skladatele Michala Rataje, se měl konat v říjnu 2013 v galerii Czech China Contemporary v Pekingu, skončil neproclený v přístavu Xingang. Naopak, kdybychom prý zaplatili plnou pojistnou cenu, pak by nás s nákladem umění českých studentů  do Pekingu vpustili. Stalo se tak 10 dní před zahájením výstavy. Proč? Nevíme?! A tak kurátoři museli vymyslet alternativní koncept a způsob, jak výstavu, tak zdaleka přivezenou, nahradit jinak - improvizovalo se, některé věci se musely udělat znovu, některé se dělaly přímo na místě,  a to i ve dne a v noci.. nakonec závěr..výstava se líbila…happening se povedl…video se natočilo…no, dejme slovo povolanějším..

 

Jak řekl rektor AMU – doc. Jan Hančil

„Celá zmíněná výprava dvou pražských uměleckých škol na Dálný východ v určitém okamžiku najela na skalisko. Spediční firmě se nepodařilo objekty proclít, takže výstava uvízla v labyrintu celnice v přístavu Xingang asi 170 km od Pekingu. Přes veškeré úsilí jak galeristů z China Czech Contemporary, tak zastupitelských úřadů, se nepodařilo exponáty vyprostit. Pro účel vernisáže se tedy na nějakou dobu předem připravená výstava ztratila. Neztratil se ale elán a odvaha lidí, kteří tam přijeli a během dvou týdnů, kdy už bylo jasné, že se výstava v původním plánu realizovat nepodaří, vymysleli její alternativní koncept. Nedaleko galerie se podařilo nalézt kvalitní reprografické studio, které umožnilo, aby alespoň některé z fotografií určených pro výstavu byly znovu vytištěny na místě. Alternativní verze výstavy pak byla svědectvím o schopnosti improvizovat – poradit si navzdory nepříznivým okolnostem. Celá skupina z Vysoké školy uměleckoprůmyslové svou expozici na místě více méně rekonstruovala z ready-made materiálů nebo nalezených materiálů, které nasbírali v ulicích Pekingu nebo koupili za přiměřené ceny na místních tržištích. Ve scénografické části výstavy byly instalovány monitory a projekce, které prezentovaly záznamy happeningů. Velké scénografické objekty, jež byly speciálně připraveny pro prostor galerie, bohužel zůstaly uvězněné v kontejneru na celnici. Některé scénografické objekty nicméně byly na místě znovu vytvořeny z nalezených nebo zakoupených materiálů. Nově byla vytvořena série masek, které měly prezentovat setkání české a čínské kultury. Nakonec vznikla výstava, která nebyla identická s tou, kterou jsme vyslali, nicméně expozice obou škol velmi důstojně prezentovaly současné české umění tak, jak se vyučuje na českých vysokých školách. Čínské publikum výstavu přijalo. Publicisté, kteří přišli na tiskovou konferenci a na vernisáž, vysoce oceňovali fakt, že studenti a pedagogové, pod jejichž vedením akce probíhala, byli schopni výstavu vytvořit na místě.“ (rozhovor připravila Lenka Eidlpesová)

 

Výstavní projekt, který by UMPRUM realizovala do prostoru China Czech Contemporary, byl velmi náročný na prostorové dispozice, které Galerie AMU nenabízí.  ´Ztracená výstava´ proto bohužel nemůže být plnohodnotnou prezentací všech objektů, které zůstaly uzavřené v kontejneru. Je to ukázka pouze vybraných exponátů z transportu, které se do prostor GAMU vešly.

 

https://www.hamu.cz

https://katedraskladby.hamu.cz/

 

Participující umělci:

Michal Adamovský

Paulína Bočková

Michaela Čejková

Dora Dernerová

Alžběta Diringerová

Jan Douša

Alena Dziarnovich

Rune Egenes

María Elínardóttir

Olga Ermakova

Dan Friedlaender

Jovana Gospavič

Albert Grøndahl

Tereza Havlínková

Dominik Hejtmánek

Ludmila Kadlecová

Silvie Kořenková

Lenka Kristiánová

Mariana Kuchařová

Lali Laytadze

Chiawen Lin

Andreas Loucaides

Olga Macutkevič

Jan Maštera

Teodorik Menšl

Pavel Morávek

Eleanor Pinkava

Tereza Příhodová

Urška Savič

Nina Schacht

Marcel Stecker

Kamila Šárková

Vladimír Šigut

Jan Šimánek

Nina Šperanda

Ján Tereba

Tadej Vindiš

Martin Vosáhlo

Adéla Vosičková

Kateřina Zahradníčková

Junsheng Zhou

 

  • Kurátoři:

Robert Silverio (FAMU)

Jana Zbořilová (DAMU)

Michal Rataj (HAMU)

  • Grafické řešení: Mütanta
  • Koordinátor: Lenka Eidlpesová
  • Mediální partneři: ArtMap, Goout

Výstava se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Galerie AMU

Hartigovský palác - Praha 1

Malostranské náměstí 12

 

Máme otevřeno: denně kromě pondělí

10.00 – 12. 00 hodin a 13.00 – 18. 00 hodin

Vstup: volný

 

www.facebook.com/galerie.amu

www.g.amu.cz

 

Hodnocení:  90 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka