´Z lesů, vod a strání´ aneb když fotografujeme s amatérem (Olaf Deutsch)

09.04.2013 12:25

Výstava fotografií Olafa Deutsche

Galerie Chvalského zámku - Praha  

5. 3. -  24. 4. 2013

 

Na vernisáži 5. března 2013 za účasti autora Olafa Deutsche a radní pro kulturu Markéty Adamové jsme byli výstavních sálech galerie Chvalského zámku  nejprve přivítání zpěvem Vlaďky Vohralíkové  a hudbou Lukáše Čermáka (piano).

 

Při sklence červeného jsme se pokochali  fotografiemi  přírody, které si nás ihned získaly sílou i atmosférou zachycených prchavých okamžiků, emocemi, hrou barev a rozmanitými náladami, jež Olaf Deutsch  dokázal jako správný pozorovatel zachytit především na svých barevných fotografiích. Jeho snímky působily věrohodně jako sám autor, který s úctou, s velkou radostí a s respektem k přírodě a velkou radostí zachycuje autentické okamžiky zejména v Čechách, na Moravě a ve Vídni…od svých 20 let fotografuje oblíbené Krkonoše…

 

Autor nás pozval na další svou výstavu fotografií, která se konala od 7. 3. – 5. 4. 2013 ve studovně Zemědělské a potravinářské knihovny - Dům zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2 u příležitosti celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů.“  To už jsem nestihla. V kulturní Praze bylo totiž od začátku roku 2013 minimálně 60 výstav.  A tak nestíhám!!

 

Fotografujeme pro radost
Olaf Deutsch v současné době pracuje na Ministerstvu zemědělství ČR, před dvěma lety se angažoval do politiky (věci veřejné) a fotografování se věnuje více než 35 let. Deutsch fotografuje na digitální fotoaparát od roku 2005. Není  profesionální fotograf, fotografuje pouze pro radost. Jak sám říká,  proto si také fotografie umístěné na jeho webových stránkách  můžeme zdarma stáhnout, a  to  jak pro nekomerční i komerční účely . Autor nás jenom žádá, abychom v případě využití fotek na webu, nebo v tiskovinách uvedli vždy zdroj fotografií:  www.fotobankadeutsch.cz

A co ještě pro nás ve Chvalském zámku připravili?

No přece soutěž o nejlepší foto pro kalendář na r. 2014 -  s názvem

´Horní Počernice známé neznámé´
 

Ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlašujeme fotografickou soutěž o nejlepší fotografii na téma Horní Počernice známé neznámé. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2014. Objevme nová místa a zapomenutá zákoutí Horních Počernic nebo se zkusme podívat na známá místa netradičním pohledem. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ Praha 20 na rok 2014. Zúčastnit se můžeme každý občan či příznivec Horních Počernic starší 13 let.

Tvůrce nejlepších tří fotografií odměníme poukázkami do hypermarketu: 1.cena: 3000 Kč, 2.cena: 2000 Kč, 3.cena: 1000 Kč

Další nejlepší fotografie použijeme pro kalendář na rok 2014, na titulní stranu Hornopočernického zpravodaje nebo pro další propagační účely Chvalského zámku a MČ Praha 20. Fotografie, jejichž tématem jsou naše oblíbená místa v Horních Počernicích včetně místních akcí a sportu, zasílejme ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo přinesme na CD/DVD na recepci Chvalského zámku.
 

 • Podmínky: Snímky musí být ke stažení v obvyklých souborových formátech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), a to v minimálním rozlišení 300 Dpi ve finálním rozměru (1:1), ve kterém se použijí (velikost cca 5 MB).
  Fotografie posílejmte na e-mail: ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz

  * Uveďme prosím: odkaz ke stažení fotografie / název fotografie / jméno a příjmení autora / adresu / kontakt: telefon, e-mail

 

A ještě tutéž soutěž, ale pro děti od 6 do 12 let!  
I my,  děti, můžeme přispět do soutěže, vždyť fotografujeme už od narození, ne?   V Horních Počernicích se nám líbí a umíme nejen zlobit naše rodiče a učitele, ale rády se kolem sebe pozorně díváme  a fotografujeme nejen na mobily! Rády se do soutěže zapojíme a budeme soutěžit:
1) jako  tvůrci nejlepších fotografií získáme věcné ceny
- budeme odměněni komentovanou prohlídkou zámku a výstav s pohádkovou bytostí
2)  vítězné fotografie nám uveřejní ve stolním kalendáři Horních Počernic na rok 2014 a v Hornopočernickém zpravodaji. Hurá!!!

  V jakých kategoriích soutěžíme?

 1. kategorie: 6 až 9 let, 2. kategorie: 10 až 12 let
 

Podmínky:

 • Jak fotografie doručíme? Fotografie, na kterých jsou naše oblíbená místa v Horních Počernicích, zasíláme ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo přineseme na CD/DVD na recepci Chvalského zámku.
   
 • Snímky musí být ke stažení v obvyklých souborových formátech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), a to v minimálním rozlišení 300 Dpi ve finálním rozměru (1:1), ve kterém se použijí (velikost cca 5 MB).
 • Fotografie posíláme na e-mail: ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz

  K fotografiím připojíme: odkaz ke stažení fotografie / název fotografie / jméno a příjmení autora, věk, adresu, kontaktní telefon a e-mail na rodiče nebo zákonného zástupce

  * Jako jeden autor můžeme zaslat max. 5 fotografií.

  ** Uzávěrka obou soutěží je 19. května 2013!!!

 

Co bychom ještě měli vědět o Praze 8?!

Radnice Prahy 8 spustila graficky modernější, uživatelsky komfortnější i obsažnější  webové stránky.

 „Uživatelský komfort bude vyšší i pro nevidomé či lidi se slabým zrakem, protože již jsou samozřejmě nastavené i pro tuto formu užívání,“ uvedla radní Markéta Adamová, která má v kompetenci tvorbu nových stránek.

 

 • V základním rozdělení jsou stránky rozdělené na „městskou část“ a „úřad a samosprávu“. Pod „městskou částí“ naleznou občané i návštěvníci osmičky informace, vztahující se k Praze 8. „V této sekci najde návštěvník stránek nejrůznější informace, které budou zajímat jak občana, tak turistu. Na mysli mám například kalendář akcí, zajímavé stavby, kulturní památky, nabídky klubů, sportovišť, aktivit pro seniory či sociálních služeb,“ uvedla radní Adamová: „Ta nabídka může ještě širší, než byla doposud. Budeme proto rádi, pokud nám občané pošlou tipy s tím, co by zde rádi měli. A samozřejmě uvítáme i připomínky ke stránkám jako takovým, které jsou teprve v záběhu a samozřejmě se budou podle potřeby a praxe teprve vyvíjet.“

 

*  Oproti starým stránkám přibyl i odkaz na stránku, na niž můžeme posílat podněty ke zlepšení určité situace. Podněty postoupíme k vyřízení nebo  zašleme na kompetentní úřad. „Lidé tak mohou posílat upozornění například na špatný stav chodníku, poškozenou lavičku, nepořádek. Chceme, aby se tím zlepšila komunikace mezi občanem a úřadem s tím, že se společně pokusíme o zlepšování života v Praze 8. Je ale nutné upozornit, že některé podněty nemůže sama městská část vyřešit, protože to není v její kompetenci. Jednat se může např. o zmíněné chodníky, většina z nich totiž není v majetku městské části,“ doplňuje záměr radní.

 

 • Nové stránky samozřejmě zahrnují i moderní formu komunikace – web je propojen se sociálními sítěmi.
 • Obsah stránek můžeme dílet např. na svém facebookovém profilu či odeslat článek jednoduchým kliknutím.

 

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 – Horní Počernice

www.chvalskyzamek.cz

www.fotobankadeutsch.cz

e-mail:  fotobankadeuetsch@seznam.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto:    www.fotobankadeutsch.cz