´Výzva´aneb když sblížíme autory nejmladší a starší tvůrčí generace v procesu společné výstavy

08.08.2013 11:23

 

Galerie Vltavín – Praha 1
6. 8.  – 15. 9 2013

 

Pavel Brázda – Lukáš Miffek

Michael Rittstein – Igor Grimmich

Stefan Milkov – Petr Holub

Vladimír Kokolia – Irena Křivánková

 

Byli jsme pozváni na vernisáž v úterý 6. srpna 2013  od 18 hodin na zahájení výstavy ´Výzva´ za účasti těch mladších autorů (starší se omluvili) a kurátorky Kateřiny Tučkové.

 

Za hojné účasti  návštěvníků a v nastalém parnu jsme byli rychle seznámeni se specifikou této výstavy, která spočívala v tom, že mladší  umělci (Lukáš Miffek, Igor Grimmich, Petr Holub, Irena Křivánková) na popud Kateřiny Tučkové vyzvali starší umělce (Pavel Brázda, Michael Rittstein, Stefan Milkov, Vladimír Kokolia), zda by mohli vytvořit společné dílo…jež poté vznikalo více než dva poslední roky…a jak vidíme, výzva byla přijata, a tak se můžeme nyní dívat na jejich společné artefakty, přičemž obě generace umělců  to nesmírně obohatilo… Na závěr nám KateřinaTučková popřála, aby se nám výstava líbila…

 

Na této výstavě se představuje celkem osm autorů,

kteří v minulých měsících spolupracovali na vytvoření společných děl:

Pavel Brázda vyslal své hrdiny do maleb Lukáše Miffka

Michael Rittstein s Igorem Grimmichem vytvořili monumentální společnou malbu

Stefan Milkov s Petrem Holubem stvořili sousoší

Vladimír Kokolia se s Irenou Křivánkovou
setkali nad námětem společným

 

Cílem tohoto výstavního projektu byla snaha o sblížení autorů nejmladší

a starší tvůrčí generace v procesu společné výstavy,

na níž budou tito participovat.


Slovo kurátorky Kateřiny Tučkové
Výstava s názvem VÝZVA vznikala dlouhou dobu – více než dva poslední roky. V premiéře byla uvedena na jaře 2013 ve Výstavní síni Chrudim, ale protože si její pracnost i výjimečný koncept zaslouží představení širšímu publiku, je na srpen a září 2013 převezena do Prahy, kde ji v centru města nyní představuje Galerie Vltavín.

 

Vybraní autoři nejmladší generace byli kurátorkou požádáni, aby VYZVALI ke spolupráci (každý z nich) jednoho umělce ze starší generace, jehož práce si váží a s nímž by chtěli vejít v umělecký dialog. Bude jim tak umožněno spolupracovat s autorem, s nímž by se bez těchto umělých okolností třeba nikdy nedostali do užšího styku. Zároveň jejich výběr naznačuje, kteří autoři jsou pro nastupující generaci umělců klíčoví a které cesty se jim zdají hodné následování.

 

Výzvu přijali autoři tak klíčoví, jako je Pavel Brázda, Stefan Milkov, Vladimír Kokolia nebo Michael Rittstein.

 

Mohlo by se zdát, že navázání uměleckého dialogu bylo přínosem hlavně pro autory mladší, kteří tak mohli spolupracovat s výtvarníky, s nimiž by se bez daných okolností třeba nikdy nedostali do užšího styku. Mohli s nimi sdílet praktické zkušenosti a zažít vhled do zákulisí jejich tvorby. Ale spolupráce byla přínosná i pro vyzvané autory, pro něž byl rámec této výstavy jakýmsi ukazatelem: výběr totiž naznačil, kteří umělci jsou pro nastupující generaci klíčoví a které cesty se zdají hodné následování. Zároveň pro ně nebyla zanedbatelným faktem možnost podívat se na svou tvorbu o generaci mladšíma očima.

 

Výstava procházela dlouhými porodními bolestmi. Jednotlivé dvojice se propojovaly postupně během dvou let, přičemž způsoby práce na společných dílech nacházely své definitivní tvary až ve chvíli těsně před výstavou. A ve všech případech nabyly zcela odlišné podoby.

Pavel Brázda s Lukášem Miffkem se při bádání nad uchopením projektu rozhodli poslat hrdiny Brázdových kreseb do světa Miffkových maleb. To jim umožnil jednak podobný přístup k formě a pak i blízké obsahové ladění jejich děl, v nichž často probleskuje hravost a dvojznačnost. Úskalím se ukázalo technické zapracování kreseb do malby, pročež autoři nakonec přistoupili k digitálnímu řešení celé kolekce. 

 

Michael Rittstein s Igorem Grimmichem se při plánování společné realizace rozhodli vtělit své nápady i rukopis do jednoho díla. Vznikl tak monumentální obraz, který si autoři několikrát převáželi po pražských ateliérech, a to obraz, na kterém je i přes výrazné rozdíly v malířském přístupu jasně patrná snaha o skutečný autorský dialog založený na vzájemném respektu.

 

Stefan Milkov s Petrem Holubem se v případě VÝZVY nesetkali poprvé. Naopak, jejich součinnost na tomto projektu vyplynula z dlouhodobého porozumění a spolupráce na dřívějších sochařských zadáních. Teprve tato výstava jim však umožnila vytvořit dílo, na němž by oba měli ekvivalentní podíl, dílo, v němž by nepřevažoval rukopis ani jednoho z nich. Vzniklo zvláštní jezdecké sousoší, jehož komponenty jsou na první pohled ve formální opozici, přesto ale v jednoznačné harmonii.

 

Malba Vladimíra Kokolii a Ireny Křivánkové vykazuje řadu podobných prvků, nicméně oba výtvarníci jsou si vzájemnými protiklady - každý se k výsledným malbám propracovává jinou cestou. Vladimír Kokolia poměrně racionální, Irena Křivánková veskrze intuitivní. Co se stane, když se tyto tvůrčí principy protnou v případě zadaného tématu? ptali jsme se při jejich prvním setkání. Tím tématem byla zvolena dýně poté, co autorka ochutnala nezapomenutelnou dýňovou polévku z Kokoliovy kuchyně. Jak ale čas pokročil, téma se značně transformovalo, a tak na výstavě můžete spatřit mentální portréty břicha Vladimíra Kokolii (malované Irenou Křivánkovou) a zad Ireny Křivánkové (malované Vladimírem Kokoliou).

 

Čtyři dvojice, osm různých osobností, pestrá škála tvůrčích přístupů a představ. Vše propojeno nutností spolupracovat a vytvořit kvalitní výsledek. Možná to bylo leckdy útrpné, časově náročné a komplikované, nakonec to bylo ale všestranně přínosné.  Jen zřídka se totiž umělci poštěstí, že zrcadlo jeho tvorbě nastavuje kdosi poučený vlastním hledáním, a navíc s otevřenou a pozitivně naladěnou myslí. (kurátorka Kateřina Tučková)

Galerie Vltavín
Masarykovo nábřeží 36
110 00 Praha 1
6. 8.  – 15. 9. 2013
máme otevřeno: denně 13.00 – 19.00 hodin
tel.: 224 933 960
www.galerie-vltavin.cz
Hodnocení: 80 %
Vstupné: volné, dobrovolné

Ing. Olga Koníčková

Foto: www.vystavnisinchrudim.cz

 

Aukční síň Vltavín s.r.o. www.galerie-vltavin.cz svou činností rozšířila činnost Galerie Vltavín,

která na české výtvarné scéně existuje již od roku 1991,

kdy byla založena jako prostor pro prezentaci současného českého umění,

později též moderního umění 20. století.

Orientujeme se nejen na české autory,

ale i na evropské reprezentanty významných výtvarných proudů.
Kromě prestižních sálových aukcí,

jejichž nabídka zahrnuje díla českých i světových autorů 17. – 21. století,

realizuje Aukční síň Vltavín i pravidelné internetová aukce,

tematicky rozdělené na aukci pravidelnou,

která nabízí cca. 300 výtvarných děl týdně a běží celoročně,

aukci antikvární pro milovníky grafiky, bibliofilských tisků, dopisů, podpisů, katalogů, knih a dalších zajímavostí z této oblasti

a další (Místopis - České země 19. - 20. století v obrazech, erotika v umění, aj).

V rámci mimořádné internetové aukce můžeme v nabídce nalézt zajímavá díla

významných umělců i případné kuriozity z dílny méně známých či cizokrajných autorů.
K dalším aktivitám patří i publikační činnost,

kterou zajišťuje Nakladatelství Vltavín,

 specializující se na vydávání katalogů a monografií z pera předních českých kunsthistoriků.