´Vetřelci a volavky – ateliér sochaře´ aneb když už ani procento na výzdobu nedáme?!

25.11.2013 11:57

Centrum DOX – Praha Holešovice

20. 11. 2013 – 20. 1. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž komorní výstavky do Centra současného umění DOX.  Nejen velké množství soch jedna vedle druhé umístěných na poličkách, ale i nepředstavitelné množství návštěvníků, umělců (všudepřítomný Kurt Gebauer, něžně smutná Marie Klimešová) i zvědavých zájemců, jež dokonale výstavní sál naplnilo, nás i kurátory výstavy mile či nemile překvapilo… nedalo se totiž vůbec fotografovat, ani modely si v klidu prohlídnout…

 

Co jsme se dozvěděli na zahájení...

Výstava v Centru DOX je součástí širšího projektu ´Vetřelci a volavky´ mapujícího sochy ve veřejném prostoru z období let 1968 – 1989, kdy v záplavě stereotypních realizací vznikala také mimořádně kvalitní a odvážná díla, které předčila dobu svého vzniku. Výstavní projekt je přehlídkou 130 modelů od 70 autorů (z nichž někteří už nežijí),tj.  modelů některých realizovaných,  ale i z ideologických důvodů nerealizovaných soch a představuje také modely soch zaniklých, které jsou obětí doby současné. V Praze v období 1968 – 1989  bylo uskutečněno  70 000 až 90 500  výtvarných realizací i přes tvrdou cenzuru úřednickou, kdy mnohdy se realizace neustále podle úředních pokynů měnila.

V dnešní době to činí však zhruba už jen 56 realizací… přikláníme se totiž více k multimediálním instalacím …sochy jako takové už pomalu zanikají, přičemž jsme 450 soch jenom v Praze za těch dvacet let dokázali odstranit…!

 

Posledním případem, o kterém zatím víme na www.www-kulturaok-eu.cz,  je odstranění kašny na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze 3, a to v rámci revitalizace náměstí. Mluvili jsme s autorem kašny, ale neozval se nám již více, ani na náš e-mail…kdy slíbil poslat informace…no, jeho věc…  

 

V DOXu jsme  představili  ojedinělý soubor modelů, které vznikaly v letech 1968 – 1989 jako skicy a návrhy pro realizaci soch ve veřejném prostoru v tehdejším Československu. Výstavu jsme koncipo­vali jako ´ateliér výtvarného umělce pozdní mo­derny´. Zhlédneme zde práce např. Karla Malicha (že prý udělal jen tři sochy), Rudolfa Sikory, Stanislava Libenského, Karla Nepraše, Kurta Gebauera a dalších českých a slovenských sochařů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlaté či nezlaté časy monumentálního umění?!

Po období velkého experimentálního rozkvětu 60. let 20. století prožívalo monumentální umění v 70. a 80. letech normalizační stagnací. Zároveň však nikdy v dějinách Československa a později České republiky jsme nepořádali tolik soutěží a objednávek společenského charakteru.

 

Když už stavební zákon z roku 1965 už neplatí?!

Obrovské množství zakázek zajišťoval od roku 1965 stavební zákon, který ukládal, aby každá státní stavba (v té době drtivá většina všech stavebních projektů) dala 1% a výjimečně až 4% z celkového rozpočtu na výzdobu. Toto umění pak tvořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru vznikajících sídlišť, poliklinik, obchodních domů, výrobních podniků, administrativních a správních budov. Masový fenomén umění ve veřejném prostoru tak vznikl díky stavebnímu boomu, který řešil velký nárůst obyvatelstva v 60. a 70. letech 20. století…

 

…co podnik, to socha…

V každém případě, my pamětníci, víme, že jak je Čechům vlastní, že mnohá díla jsme přijímali s humorem. Např. před budovou ČSAO Hostivař jsme umístili sochu muže natahujícího se pro cosi, a pak jsme si, my zaměstnanci, pod ní představovali našeho podnikového ředitele či dělníka, jak se natahuje pro výplatu…sochu jsme samozřejmě po revoluci 1989 odstranili…k naší škodě si myslím…i ke škodě turistického ruchu…kde se teď chudák natahuje či roztahuje, nevíme…

 

Výstavu jsme uskutečnili u příležitosti vydání publikace Vetřelci a volavky.

Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru

v Československu v období normalizace (1968–1989).

 

Polovina knihy je věnována slovenských umělcům.

Vydává Arbor vitae. 

V knize najdeme 550 fotografií. Mohli jsme si ji na místě vernisáže zakoupit…

 

Vystavující umělci

M. Chlupáč,

Eva Kmentová

V. Janoušková

Karel Malich

J. Jankovič

R. Sikora

M. Bartuszová

F. Patočka

J. Brychtová a S. Libenský 

J. Klimeš

 R. Svoboda

P. Šedivý 

Karel Nepraš 

Kurt Gebauer, 

E. Jilemnická

Z. Macháček

V. K. Novák

Stefan Milkov

J. Róna

Čestmír Suška a další...

 

Kurátorka výstavy: Ivona Raimanová 

Koncepce výstavy: Pavel Karous


 

Centrum současného umění DOX
170 00 Praha 7

Poupětova 1

Tel.: +420 295 568 102

 

Máme otevřeno:

pondělí:  10.00 –18.00 hodin

úterý: zavřeno

středa a pátek:  11.00 –19.00 hodin

čtvrtek:  11.00  – 21.00 hodin  (kavárna do 22.00 hodin)

sobota –neděle:  10.00 –18.00 hodin 

 

Prostory centra DOX jsou bezbariérové

 

 Partneři centra DOX: 

Zdeněk Bakala,

Hlavní město Praha, MK ČR, TECHO, a.s.,

Premiant City Tour s.r.o.

 

Mediální partneři centra DOX:

Hospodářské noviny, RESPEKT,

Media Marketing Services, Art&Antiques,

České noviny.cz, Prague Events Calendar

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka