´Tim Burton a jeho svět´ aneb do Prahy přijel otec Frankenweenieho!

27.03.2014 16:56

Dům U Kamenného zvonu - Praha

28. 3. – 3. 8. 2014

 

Netrpělivě očekávaná výstava prací Tima Burtona -  amerického  režiséra, grafika, designéra, pohádkáře  a surrealistického fantasty -  která čerpá ze soukromého archivu Burtona, nám konečně za osobní účasti Tima Burtona odhalila ve dvou patrech Domu U Kamenného zvonu vymimo jiné i  150 jeho nikdy nevystavovaných děl (kreseb, fotografií, skic, 4 loutky ve foukaných skleněných bublinkách či sochařských instalací), autora Střihorukého Edwarda či Batmana.

 

Na tiskové konferenci za  konferenční stůl usedli ředitelka GHMP Magdaléna Juříková, poté sympatický Tim Burton (v černých brýlích), kurátorka Jenny He, Tereza Svěráková (grafické řešení výstavy), Markéta Matoušková (produkce), studio Olgoj Chorchoj.. a další .

 

Klíčový prvek vizuálu – černé a bílé pruhy

V Domě U Kamenného zvonu procházíme výstavními prostory, kde shledáváme všude, i na oblecích  průvodců černé a bílé pruhy jako charakteristický znak světa TIma Burtona. 

 

Dáme slovo kurátorce Jenny He

Tato výstava, čerpající materiál ze soukromého archivu Tima Burtona a představující souhrn umělcovy tvorby od dětských let do dneška, přináší 500 kreseb, maleb, fotografií, skicářů, animovaných děl a sochařských instalací se zaměřením na výtvarná témata a motivy opakovaně rezonující v rozmanitých postavách a světech známých z Burtonovy výtvarné i filmové tvorby.

 

Tim Burton byl dříve známý prakticky výlučně díky své filmové tvorbě, tedy snímkům jako Beetlejuice (1988), Batman (1989), Střihoruký Edward (1990), Ukradené Vánoce Tima Burtona (1993), Ed Wood (1994), Velká ryba (2003), Mrtvá nevěsta (2005) či Sweeney Todd (2007), mezinárodní výstava Burtonovy výtvarné tvorby za poslední čtyři roky je přehlídkou postihující celé rozpětí jeho tvůrčího úsilí a podávající obraz všestranného umělce, jehož ojedinělá vize prostupuje hranice mezi výtvarnými technikami a žánry.

Výstava přináší svědectví o umělcově nenapodobitelném stylu pramenícím z Burtonovy svébytné výchozí perspektivy. Jeho kříženci lidských bytostí, zvířat a strojů vyvolávají asociace s výtvory jakéhosi umělecky disponovaného doktora Frankensteina obdařeného nespoutanou fantazií. Výrazným rysem Burtonovy výtvarné i filmové tvorby je interakce hororových prvků a humoru, vpravdě „karnevalová“ tematika, v níž se snoubí komedie s groteskou a jež je přítomná v řadě jeho projektů, od Batmana až po Alenku v říši divů (2010). Snad nejvýraznější a nejznámější z jeho motivů – totiž ona jímavá melancholie Burtonových ikonických postav nepochopených outsiderů, od Střihorukého Edwarda či Jacka Skellingtona až po Mrtvou nevěstu či Frankenweenieho – je na výstavě výmluvně zpřítomněn v souboru kreseb.

Zaujalo nás velmi potemnělé gotické podzemí, kde můžeme mimo vynikajících fantaskních kreseb zhlédnout i několik celovečerních filmů, archiv animovaných projektů, krátkých experimentů i jejich obsáhlé dokumentace.

 

 

Ze životapisu a díla -  Timothy Walter Burton

Narodil se v roce 1958 a vyrůstal v kalifornském Burbanku, v homogenním typicky americkém předměstském prostředí, jehož atmosféra Burtona přímo nutila hledat úlevu a únik z okolní ospalé nudy. Burton tehdy čerpal zárodky prvotní inspirace z televizních filmů, novinových komiksů, školních legend a fám i dalších forem populární kultury, ale i z přímých zážitků z období různých svátků, aby posléze, již v raném mládí, přetavil jejich celoživotní působení do výtvarného projevu. Již Burtonovy dětské kresby vypovídají o šíři jeho talentu a vedou nás k odkazům na tvorbu jeho předchůdců, mimo jiné například klasických karikaturistů a ilustrátorů Edwarda Goreyho, Charlese Addamse, Dona Martina či Theodora Geisela. Mezi další zdroje inspirace prostupující napříč Burtonovým dílem patří i japonské filmové příběhy o bájných příšerách, díla expresionistické kinematografie, hororové filmy hollywoodských studií Universal a tvorba mistrů filmového napětí Williama Castla a Vincenta Price.

 

Když kreslíme neustále

Neúnavná a bezbřehá tvůrčí aktivita Tima Burtona nepodléhá časovým ani místním omezením – kreslení se věnuje neustále. Spontánnost Burtonovy tvorby dokládají snad nejvýmluvněji právě tyto výtvarné projevy vzniklé během jeho cest po celém světě, nezbytné součásti toulavého života filmového režiséra.

 

Tematické okruhy, na které jsme výstavní prostor rozdělili:

 • Karnevaleska.  Tim Burton  hravě osciluje  mezi hororovými a humornými prvky.
 • Filmové postavy - svébytný styl Tima Burtona je přenosný z jednoho výtvarného média do druhého – vystavené kresebné studie posloužily jako základ pro podobu jeho filmových postav.
 • Svátky - Tim Burton vyrůstal v kalifornském Burbanku, v homogenní americké předměstské čtvrti, prostředí, jež ožívalo jen v době svátků, kdy se místní domy rozzářily slavnostní výzdobou. Tyto pomíjivé úniky z nudné šedi ovlivnily mladičkého Burtona – svátky se tak staly důležitým motivem (uchopovaným s nefalšovanou potěchou, ale současně i se satirickým přimhouřením oka) jeho výtvarné i filmové tvorby.
 • Vlivy - tyto práce svědčí o Burtonově všestrannosti a šíři jeho tvůrčího záběru, odkazují ke vlivu, jímž na něho působí tvorba jeho předchůdců. Vystavené kresby vzdávají hold takovým klasikům karikatury a knižní ilustrace, jakými se stali Edward Gorey, Charles Addams, Don Martin, Theodore Geisel či Disneyho „devět dědků“ (Les Clark, Marc Davis, Ollie Johnston, Milt Kahl, Ward Kimball, Eric Larson, John Lounsbery, Wolfgang Reitherman a Frank Thomas). Dalšími patrnými zdroji inspirace těchto prací pak jsou japonské filmy s příšerami, expresionistická filmová tvorba a galerie hororových monster z katalogu hollywoodských Universal Studios.
 • Nepochopení vyděděnci - z  těchto provedených kreseb vyzařuje oduševnělá melancholie charakteristická pro Burtonovy ikonické postavy nepochopených vyděděnců.
 • Polaroidy. V letech 1992–1999 pracoval Tim Burton s instantním fotoaparátem ve formátu 20 x 24 na tvorbě vlastního projektu, jehož výsledným tvarem je série maximálně zvětšených polaroidových pozitivů
 • Čítárna (v podzemí) - k závěru natáčení svých filmů nechával Tim Burton připravit redakčně zpracované dárkové exempláře soupisů herců a členů technického štábu. Tyto exkluzivní publikace se distribuovaly soukromě výhradně účastníkům příslušné produkce. Vystavené ukázky nabízejí návštěvníkům příležitost nahlédnout do intimního zákulisí filmařské práce.
 • Nerealizované projekty - kresby z filmových a televizních projektů pozastavených v různých stadiích vzniku dokládají rozsah výtvarné tvorby Tima Burtona, zároveň však také vypovídají o kontinuitě jeho práce s tématy a motivy.
 • Nechybí ani prodejna TIm Burton, filmy, knihy, artefakty...hračky.. doporučujeme vzít s sebou dětičky!

 

Doprovodný program

Výstavu doplní také bohatý doprovodný program. „V rámci výstavy budou moci všichni návštěvníci využít například relaxační zónu nebo zhlédnout některý z Burtonových filmových počinů, které se zde budou každý den promítat. Věříme, že na své si tu přijdou dospělí i děti," říká Kateřina Riley, ředitelka  společnosti ArtMovement, která stojí za realizací výstavy. 

Pořadatelé: Art Movement, o.s,.  Galerie hl. m. Prahy, Jenny He, Tim Burton Productions

 

Galerie hlavního města Prahy

Praha 1

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské náměstí 13

 

Máme otevřeno: úterý – neděle 10.00 – 20.00 hodin

 

Vstupné:

 • plné: 190 Kč
 • snížené: 130 Kč (děti 6–15 let, studenti do 26 let po předložení průkazu, senioři nad 65 let, ZTP, novináři po předložení průkazu)

rodinné: 490 Kč (max. 2 dospělé osoby a max. 3 děti do 18 let)

držitelé Opencard: sleva 10 % z plného vstupného

školy:  ZŠ, SŠ, VŠ (min. 15 osob + 1 jako doprovod): 50 Kč, pro pedagogický doprovod: zdarma

 

www.artmovement.cz

www.ghmp.cz

www.timburton.com

www.timburton.cz

www.eallin.com

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka