´Stavy mysli – za obrazem´ aneb když v obraze tu naši myšlenku či tu naši emoci najdeme

23.05.2014 14:12

GASK – Galerie Středočeského kraje – Kutná Hora

25. 5. 2014 – stálá expozice  - 1. patro, levé křídlo 2. patra

 

Byli  jsme pozváni na tiskovou konferenci  u příležitosti  zahájení  nové stálé expozice ´Stavy mysli – za obrazem´.  Přítomni byli Karin Šnajdrová Militká, vedoucí doprovodných  programů, Jana Šorfová, ředitelka GASku, Petra Batrrtušková, PR + Marketing Gask a vedoucí kurátor GASK Richard Drury. Představil nám novou koncepci stálé expozice, i když připustil, že obměna sbírkových děl bude pružná, jak k tomu řekl: „ do budoucna plánujeme takzvané „intervence“, neboli dílčí průniky tvorby současných umělců, včetně představitelů dnešní mladé generace, které budou reflektovat konkrétní tematické okruhy úplně jinak než cestou „klasické“ sochy či závěsného obrazu. Mám na mysli například prostorovou instalaci či elektronická média, to znamená tvůrčí prostředky tak bytostně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí.“

 

Čím nás stálá expozice zaujala? Tím, že tradičně již nezařazujeme obrazy a sochy podle jednotlivých stylů nebo časové posloupnosti jejich vzniku, ale naopak že více než 200 uměleckých děl  představujeme v souvislosti s  citovým a myšlenkovým rozpoložením umělců.

 

Téměř všechna vystavená díla pocházejí ze sbírek GASK, najdeme  i několik zápůjček přímo od autorů nebo ze soukromých sbírek.

 

Jedinečná koncepce?!

Vskutku nadšený Richard Drury, jenž nejvíce obdivuje dílo Josefa Čapka,  nám sdělil, že připravil jedinečnou koncepci  nové stálé expozice.  A proč?

 

 • Proto, že  stálou expozici považuje za nejprůkaznější nástroj mezi  vystavující  institucí a veřejností.

 

 • Proto,  abychom jako návštěvníci mohli pocitově vnímat, (aniž bychom museli mít nějaké hlubší  znalosti  o moderním a současném umění),  vystavená díla  v souvislosti s tím, jakou myšlenku či emoci vyjadřují.

 

Protichůdné stavy mysli

Proto jsou východiskem expozice  tematické okruhy, v nichž jsou zastoupeny vždy 2 protichůdné stavy lidské mysli, vyjadřující tak jasně a silně, o co jde.

Jmenujme některé:

 odvaha – strach

přátelství – samota

ironie – úcta

zranitelnost – vzdor

meditace – odcizení

pokoj – touha

sobectví- smíření

podvědomí- rozum

žal – radost

spontánnost – rozvážnost

napětí – rovnováha

krutost – něha

soucit- bezcitnost

nadřazenost – ponížení

jistota – ironie

úcta –pocta

naděje-  skepse

marnivost – pokora

 

Vytvořili jsme  tak nejen symbolicky ´nabitý´ prostor, ale i výmluvný dialog mezi dvěma  polohami duševního světa člověka. Kurátor Richard Drury řekl: „Jde tu o uchopení snad té nejzásadnější otázky: kdo je to vlastně umělec a co ho vede k výtvarnému projevu v podobě, kterou vidíme?“

 

V nové stálé expozici, protože se snažíme o její  inspirativnost,  informativnost, uchopitelnost  a dostupnost   návštěvníkům všech věkových skupin, představujeme  velikány českého moderního umění, jako jsou J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, J. Zrzavý, Toyen, J. Štyrský, O. Zoubek, A. Šimotová, K. Malich, J. Sopko, A. Lamr, M. Rittstein, Fr. Skála jr. Zastoupeni jsou i cizí autoři jako například francouzský malíř islandského původu Erró, anglický sochař irského původu John Gibbons, francouzský malíř Marc Giai-Miniet či americký malíř Jeff Crane.

 

Bez citátů či aforismů by tedy ono nebylo!

Vedle vystavených děl nás jistě zaujmou  krátké citáty či aforismy, sloužící jako textové pojednání doplňující daný okruh. Prostor pro zamyšlení nabídnou výroky řady umělců, filosofů, spisovatelů či hudebníků.  Pohybujeme se tak v podnětném prostředí, kde najdeme k mnoho důvodů k zamyšlení – nejen ve smyslu ´hotových´ tvrzení, ale hlavně ve smyslu otázek k zodpovězení. A tak jsme je opisovali a opisovali do svých bloků… a současně jsme zpětně zjistili, že např. obrazy Joži Uprky,které jsme dříve vnímali hlavně pro jejich malebnost, ve skutečnosti představují i téma rovnováhy... 

 

 • Nejhlouběji v základech lidskosti tkví samota. Člověk je jediný tvor, který ví, že je sám.
 • V samotě najdeš jen to, cos do ní přinesl
 • Přátelství jako filosofie, jako umění není nezbytné (…)…Pro přežití nemá cenu, a přece je jednouz těch věcí, které životu dávají hodnotu…
 • Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.
 • Krutost - Nikdy jsem se necítil v jedné chvíli tak  hluboce vzdálen od sebe a tak přítomen ve světě
 • Umění je více nepokoj než jistota: vždy je v něm veliká složka touhy
 • Životní statečnost: vážiti si života i těžkého     
 • Štěstí prospívá tělu, ale za růst svých sil vděčí mysl žalu
 • Netvoří se z chvilkové inspirace. Ale z ustavičného napětí
 • Smyslnost v umění. Nechť je co nejněžnější, láskyplná, co nejdivější, ba i nejobludnější! Jen ať to není smyslnost předstíraná, imitovaná, ba co hůř: smyslnost jako profese!
 • Nejenže Bůh není, ale zkuste si sehnat instalatéra v neděli
 • Odcizení - Nejsem jako oni. Ale můžu se tak tvářit

Josef Čapek:  Kurátor v galerii

Vytvoří si kritérium ze své neschopnosti,

vývojové hledisko ze své neosobnosti

a zaostalosti, odpovědnost ze své

nafoukanosti, a takhle funguje.

Doprovodné programy

17 . 6. 2014  od 16.00 hodin

Komentovaná prohlídka s kurátorem Richardem Drurym

 

soboty 14. 6. , 11. 10.,  8. 11. 2014 –  13.00 – 17.00 hodin

Mezigenerační programy pro rodiny

 

V rámci Kutnohorského léta (červenec – srpen 2014) budou probíhat komentované prohlídky každou středu od 11.00 a od 16.00 hodin, cca 40 minut

 

GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.

284 01 Kutná Hora

Barborská 51–53

 

Vstupné:

dospělí 80 Kč

rodinné vstupné 120 Kč

senioři, ZTP, studenti do 26 let 50 % sleva

 

Máme otevřeno:

úterý – neděle, 10.00–18.00 hodin

Hodnocení:  99 %

 

Ke dni  8. 11. 2014  byl pokřtěn právě  vydaný dvojjazyčný  katalog k výstavě.  K tomut datu jsme také spustili i nové webové stránky galerie s jednodušší a přehlednější navigací pro uživatele. Do nového webu se aktuálně integrují Sbírky on-line s novými funkcemi pro odbornou i laickou veřejnost. Jedná se o elektronický katalog sbírkového fondu GASK.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorkaJeště nás v rámci programu ´Café Fatal´ zaujala výstava Tomáše Smetany – Friends – Přátelé, která skončila 1. 6. 2014. Jedná se o sérii portrétů přátel v jeho životě, zahrnujících důležité osobnosti ze světa kultury, malíře, fotografy, herce a sběratele umění.  Povšimli jsme si, žeTomáš Smetana si  všechny své portrétované pozval na kobereček…samozřejmě  obrazně.

 

Tomáš Smetana se narodil v Praze v roce 1960, studie u Arnošta Paderlíka na AVU, žije a pracuje v Kutné Hoře.

Program ´Café Fatal´´ představuje od roku 2014 zcela nový rozměr výstavní činnosti GASk – Galerie Středočeského kraje. Vychází z inspirativní tradice středoevropské kavárny jako místa setkávání a dialogu mezi nejrůznějšími lidskými postoji.  Samotný název je odvozen od termínu, jímž básník Josef Hiršal kdysi označil slavnou pražskou kavárnu Slávii,a a je míněn především jako  malá pocta uměleckému historikovi a esejistovi Josefu Kroutvorovi . Ten se již řadu let soustavně zabývá úzkou spjatostí mezi společenskou skutečností a kulturním děním ve střední Evropě, a to zejména v prvních třech desetiletích 20. století, kdy právě kavárna představovala ´osudové ohnisko´ názorových polemik a nových jevů v uměleckém životě. Své úvahy shrnul například v knize ´Café fatal´, vydané v roce 1998.