´Společný domov. Delibes v ilustracích´ aneb když ilustrujeme Delibesovu literaturu pohledem jeho dětských hrdinů

03.07.2013 10:07

Institut Cervantes v Praze

26. 6. – 30. 8. 2013

 

Ve středu 26. 6. 2013 jsme  v Institutu Cervantes v Praze ve spolupráci s Nadací  Miguela Delibese (Fundación Miguel Delibes) zahájili výstavu ´Společný domov. Delibes v ilustracích´.  Měli jsme tak jedinečnou  příležitost seznámit se s dílem španělského spisovatele Miguela Delibese.

 

Před vernisáží jsme se zúčastnili besedy, skoro dvouhodinové.

 

 

 

Pozváni  na besedu byli:

Elisa Delibes, dcera Miguela Delibese a prezidentka Nadace Miguela Delibese

Alfonso León, ředitel Nadace Miguela Delibese

Elisa Silió, vnučka Miguela Delibese a redaktorka deníku El País

 Josef Čermák, hispanista a profesor

Josef Forbelský, hispanista a profesor

 

Miguel Delibes o sobě říkal,

že se snažil být ´jednoduchým člověkem, který žije jednoduše.´

Možná právě díky této vizi měl vždy tak blízko k dětství

a dokázal tak krásně zachytit dětské vidění světa,

které nahlíží na svět zvědavým pohledem toho,

kdo objevuje věci a radosti, jako by to bylo poprvé.

Delibes vytvořill nezapomenutelné dětské postavy,

skrze něž zaznamenal – a předal nám čtenářům – schopnost užasnout.

Ty samé postavy mu pak umožnily zpracovat i vážnější témata,

jako je sepětí s rodnou zemí, ochrana přírody a venkova,

život ve městě, pokrok, přátelství, rodina, láska, tradice, sociální rozdíly, válka nebo smrt.

 

´Dětství je společný domov všech smrtelníků´ M. Delibes

Na výstavě zhlédneme práce 15 ilustrátorů, kteří vizuálně zpracovali a zachytili  autorovy texty. Vznikly tak kresby, které v sobě zachycují velké pravdy a portréty, které oživují Delibesovy literární postavy.  Putujeme  světem Miguela Delibese pohledem jeho dětských hrdinů, nesmazatelných postav, které nám předkládají svůj čistý a bezprostřední pohled na život. Patnáct částí výstavy zachycuje stálice autorova díla jako malé „země všech“, které utvářejí náš „společný domov“.

 

Zvolené texty jsme vybrali z deseti děl Miguela Delibese napsaných mezi lety 1947 a 1989 a představují nám 15 dětí různého věku, původu, společenské vrstvy a charakteru. Stejně jako malí hrdinové jeho románů, dokázal Miguel Delibes jednoduchým způsobem vyprávět složitý děj. Je tomu tak i v případě patnácti ilustrátorů, kteří se podílejí na výstavě. Oni jsou těmi „dalšími vypravěči“ Společného domova, oni interpretují Delibesova slova z hlediska vizuální řeči obrazy zachycujícími velké pravdy a podobiznami, které oživují autorovy postavy.

 

 • Ilustrátoři: Alberto Gamón, Mónica Gutiérrez Serna, Ajubel, Arnal Ballester, Emilio Urberuaga, Raquel Marín, Pablo Auladell, Javier Olivares, Noemí Villamuza, Antonio Santos, Claudia Ranucci, Elena Odriozola, Violeta Lópiz, Óscar Villán y Pablo Amargo

Teď si dáme překrásný úryvek z Delibesovy knihy ´Princ svržený z trůnu, 1973, část pojednávající o válce:

 

 Jedni proti druhým

„Vyprávěj nám o válce, tatínku. “

„Vidíš?“ řekl tatínek, „tihle jsou něco docela jiného. A co chceš, abych vyprávěl o válce? Bylo to kvůli svaté věci.“  Hloubavě a pátravě se zadíval na maminku a dodal: „ Nebo snad ne?“

„To musíš vědět ty,“ odpověděla maminka.  „Tyhle věci obvykle bývají tak, jak to člověk chce.“

„Válka,“ řekl Quico a odzátkoval uzávěr zubní pasty. „Tohle bylo dělo. Bum!“

Juanovy oči se rozšířily:

„Ty jsi byl s těmi dobrými?“

„To je přeci jasné. Jsem snad zlý, nebo co?“

Juan se blaženě usmál:

„Já chci jít do války.“

„Vždyť to neumíš,“ namítl Quico.

Tatínek se usmál:

„To vůbec není těžké,“ dodal.

Ve válce má člověk jenom dvě starosti: zabít a nenechat se zabít.“

(ilustrace: Elena Odriozola)

 

Spisovatel milující přírodu a venkov 

Miguel Delibes je typem spisovatele, který se nenechal ovlivnit kulturním životem metropole, ale jako vášnivý lovec zůstával spjat s přírodním a venkovským prostředím. S oblibou portrétuje svérázné typy rodné Kastilie, včetně jejich jazykového bohatství. Byl velkým znalcem kastilského rurálního prostředí, jeho flóry a fauny, a také příznivcem lovu.

 

 

 

Miguel Delibes

 • byl španělský spisovatel,  esejista, romanopisec a od roku 1975 člen Španělské královské akademie
 • narodil se 17. října 1920 Valladolid
 • pocházel z početné rodiny
 • jako mladý dobrovolník se zúčastnil občanské války ve Španělsku
 •  vystudoval práva a působil jako profesor na obchodní škole
 • zároveň pracoval jako novinář,  zprvu se živil jako sloupkař novinář v deníku El Norte de Castilla, které později řídil, dokud se postupně nezačal věnovat v první řadě svým románům
 • byl jedním z nejoceňovanějších španělských autorů  po občanské válce (včetně Premio Nadal 1947 a Cervantesovy ceny 1993)
 •  jeho díla byla zdramatizována nebo sloužila za předlohu filmovým projektům
 • od 1998 trpěl rakovinou, což mu znemožňovalo pokračovat v práci
 • zemřel 12. března 2010 Valladolid

 

Institut Cervantes v Praze (El Instituto Cervantes de Praga )

Na Rybníčku 536/6

120 00 Praha 2

Tel.: + 420 221 595 211

Fax: + 420 221 595 299

cenpra@cervantes.es

www.praga.cervantes.es

www.cervantes.cz

Vstup: volný

Otevřeno: pondělí – pátek : 10.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet