´Slovenská nová vlna - 80. léta´ aneb když Slováci ožijú

17.12.2013 14:26

Galerie hl. m. Prahy

Dům fotografie – Praha

17. 12. 2013 – 16. 3. 2014

 

Jano Pavlík, Rudo Prekop, Tono Stano, Vasil Stanko, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga, Peter Župník

 

Byli jsme pozváni 16. 12. 2013 do nového Domu fotografie GHMP , s přenádhernými výstavními  síněmi, kde v nedalekém  pradávnu  sídlila Československá strana lidová, na tiskovou konferenci i na návštěvníky nabitou vernisáž výstavy, kterou uvedla Magdalena Juříková, ředitelka GHMP.  Vyjádřila potěšení, že se konečně podařilo po tolika letech ustavit důstojný stánek fotografii, přestože byrokracie přesahovala mnohdy lidské možnosti, a že děkuje těm, kteří výstavu připravili v rekordně krátkém čase, protože  kolaudační povolení  bylo Galerii hl. m. Prahy předáno teprve nedávno.

 

Za občanské sdružení BONA FIDE promluvila Viera Kučerová, která organizovala i produkovala tento, jak řekla svými slovy, historický projekt, který představuje materiál, který vznikl před desetiletími. Představuje práce studentů (inscenované fotografie) z období 18 až 28 let, které vznikly v 80. letech při  fotografické škole, která byla v 70. A 80. letech 20. stol. ve střední Evropě školou  jedinou.  Na katedře fotografie pražské FAMU ovlivnily tyto práce i české studenty.  Jak řekla, na vystavených fotografiích, které si vybírali autoři sami, lze vypátrat tendence, které se pak dále rozvíjely…

 

 

 

20 . výročí rozdělení Československa

V rámci připomínky, že k dnešním dnům uplynulo již 20 let od rozdělení republiky, můžeme považovat výběr slovenských autorů na výstavu za velmi symbolický.  

 

Osm autorů, z nichž jeden už nežije

  • Výstavní a publikační projekt českého kurátora a slovenské kurátorky představuje 8 autorů dlouhodobě tvořících v Čechách, nebo s tímto prostředím bezprostředně spjatých: Rudo Prekopa, Vasila Stanka, Tona Stana, Martina Štrbu, Miro Švolíka, Kamila Vargu, Petera Župníka a dnes již nežijícího Jano Pavlíka. Přesto, nebo možná právě proto, že nešlo o organizovanou skupinu s vytyčeným programem, jejich poměrně jednotný vizuální jazyk představoval jeden z prvních projevů fotografické postmoderny u nás. Důsledná inscenace reality, využívání jazyka metafory a imaginace, narativnost obrazů, technologický eklekticismus nebo přehodnocování žánrových hranic charakterizují tato díla stejně jako jejich latentní melancholie, obrazový neklid a naléhavost sdělení, někde maskovaná výrazovou lehkovážností a hravostí.

  • Takzvaná ´Generace 1960´, tedy generace slovenských studentů pražské FAMU, kteří v polovině 80. let výrazně vstoupili na scénu tehdejší československé fotografie a následně ji, plni síly a tvořivosti, zdárně „převedli“ do let 90., se do dějin zapsala pod názvem Slovenská nová vlna. Zatímco později bylo toto označení užíváno i v souvislosti s dalšími slovenskými představiteli inscenované fotografie, v pravém slova smyslu se vztahuje jen na generaci slovenských fotografů, kteří se narodili kolem roku 1960 a spojilo je prostředí pražské Katedry fotografie.

 

  • Skupina „fotografů žijících v Čechách“ nebo „českých fotografů slovenského původu“ je jakýmsi společným kulturním statkem obou států a zajímavým fenoménem při zkoumání vztahů mezi českou a slovenskou fotografií. Proto je překvapivé, že generace Slovenské nové vlny zůstala nekontaminovaná tradicí české fotografie a na půdě pražské FAMU vyrostla jako osobitý solitér. Cílem kurátorů bylo prozkoumat fenomén Slovenské nové vlny a jeho východiska s časovým odstupem téměř tří desetiletí. Stopují genezi vzniku tohoto generačního a do jisté míry i názorového uskupení a snaží se o vymezení jejich osobitého přínosu. Přestože většina zastoupených autorů tvoří a aktivně vystavuje i v současnosti, projekt se soustřeďuje na jejich rané práce, tedy tvorbu z osmdesátých let, úzce související s jejich studiem. Osobitý důraz kladou kurátoři na díla, která nebyla ve své době představena vůbec nebo jen okrajově. Projekt rezignuje na tradiční model prezentace jednotlivých autonomních autorských osobností, místo toho fotografická díla strukturuje a předkládá k interpretaci v rámci šesti tematických kapitol provázených dobovou dokumentací.

  • Zdálo se, že fenomén Slovenské nové vlny je v psaní o české a slovenské fotografii pevně ustálen. Proto jistě překvapí, že tento výraz byl formulován teprve dodatečně. Za zmínku stojí také skutečnost, že pod názvem Slovenská nová vlna zúčastnění autoři vystavují vůbec poprvé (použito z tiskové zprávy).

 

Výstavu jsme rozdělili podle několika témat, přičemž ke každému tématu si můžeme přečíst z panelu   vysvětlení o principu tématu ...(doporučujeme si přečíst důkladně!)

 

Masky a kulisy/Ztišený život věcí/Nové narace

Za výrazný vklad Slovenské nové vlny do československé fotografie 80. let se považuje imaginativní způsob zobrazování světa v podobě příběhů rozvíjených v sériích nebo zacyklených do samostatných obrazů. Nezpochybnitelný význam má rozsáhlý cyklus  Mira Švolíka ´Moj život člověka´ (1987), využívající avantgardní princip zkreslení prostorové hloubky ptačí perspektivou a redukcí na jeden obrazový plán.

Formou ´zmražené pantomimy´předkládá kondenzovaný životní příběh  lidské bytosti na pokračování. Potřeba vyprávění těchto příběhů úzce souvisí s fascinací předmětem jako nositelem významu. Jelikož tvorba sledovaného okruhu fotografů se odehrává převážně v rovině figurace. Také přítomnost předmětu na snímcích se nejčastěji objevuje v souvislosti s lidskou postavou – jako atribut, maska anebo samostatně, ve formě zátiší.

Rudo Prekop konstituuje svůj výtvarný jazyk typický DIY estetikou doma vyrobených kulis a scénickým projevem postav, které náhle ustrnou v nepřirozené póze. Efekt je podpořený ostře vrženým pódiovým světlem (zřejmě přirozený vliv performativních umění rozvíjejících se v rámci  FAMU a DAMU). Jinou společnou charakteristikou je vpisování do fotografií  většinou na bílý okraj. Rukou psaný ´font´ dodává obrazům kromě jedinečnosti každého exempláře také dojem autentičnosti, skicovitosti, umělecké ne-vážnosti.

 

 

Noc- časoprostor imaginace/Melancholie nočního velkoměsta/ Deník somnambula

Fiktivní světy imaginace bují za tmy. Noc je nejen dobou spánku, a tedy  i přirozeným časoprostorem pro snové zakoušení, ale také optickou situaci, kdy v prostoru vyplněném tmou fotograf vytváří nebo nachází a obnažuje přízračné…. (Miro Švolík, Jano Pavlík, Tono Stano, Peter Župník)

 

Pohled Druhého/Tvář jako testovací plocha/Kdo je Ernest?

Přesto, že portrét jako samostatný a souvisle rozvíjený žánr nepředstavuje v tvorbě většiny fotografů Slovenské nové vlny výraznější linii, z autorských archivů se přirozeně vyčlenila skupina portrétů a autoportrétů, kde jsou zachyceny tváře jednotlivých členů, kteří spolu sdíleli soukromý i pracovní prostor na studentských kolejích… (předčasně zesnulý Jano Pavlík).

 

Symptomy bolesti/Záležitost s elektrickým křeslem/Šepot tchyniných jazyků

S obrazy limitujícího prostoru vizuálně úzce souvisí fotografie, ve kterých se lidské tělo ocitá na hranici a za hranicí fyzické bolesti.

 

Limity prostoru/Topos studentského pokoje(/ Tělo jako inventář

Prostupnost intimního, pracovního a uměleckého života slovenských studentů  fotografie se snad nejvýraznější projevila v interiérových inscenacích, odehrávajících se v soukromí studentských pokojů.

 

Setkání kosočtverce s pravítkem/Tělo jako znak/Rafinované erotično

Postmoderní tělo už není podrobeno přísné disciplíně jako ´dělnicko-vojenské´  tělo moderny. Dnes je především orgánem spotřeby, nástrojem rozkoše a odběratelem intenzivních zážitků z vnějšího světa…´(Vasil Stanko)

 

Katalog výstavy: vyjde v roce 2014 cca v únoru, kdy připravujeme i samostatný křest této publikace

Kurátoři výstavy: Tomáš Pospěch, Lucia L. Fišerová

Organizace a produkce projektu: Viera Kučerová, občanské sdružení BONA FIDE

Grafické řešení: Jakub Samek

Instalace a produkce: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Jana Koubková, Jan Pavelka, Jiří Stáhlík, Petr Linhart, Martin Krsek, Marek Fryš, Petr Tlučhoř

Propagace: Miroslav Koláček, Kristýna Kočová, Alice Lenská, Michaela MaupicováPoděkování: Václav Macek, Lucie Mlynářová, Karel Kerlický / KANT, David Korecký, Monika Byrne, Ladislav Snopko, Agite/Fra, PPF

Pořadatel výstavy: občanské sdružení BONA FIDE

Partneři výstavy: Ministerstvo kultury, PPF, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Mediální partneři: A2, Literární noviny, Metropolis, Art and Antiques, ArtMix, Pražský deník, Rádio Classic, Radio 1, Kulturní Pecka, ArtMap, Vltava ČRo, Kulturní pecka, Hyperinzerce

 

Dům fotografie GHMP

Praha 1

Revoluční 5

Máme otevřeno: kromě pondělí každý den: 10.00–18.00 hodin

 

Vstupné:

120 Kč plné (dospělí)

 60 Kč snížené (studenti)

 30 Kč (senioři)

www.ghmp.cz

 

Hodnocení:  100 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka

 

Doprovodný program:

Víkendové výtvarné workshopy  „Tvořivé dialogy s uměním“

Akce jsme  určili dětem, rodinám s dětmi, ale i všem dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.  Akce jsou koncipované, organizované a realizované edukačním oddělením. Jde o výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou nebo případně s Ivetou Šárníkovou přímo

v expozici, které jsou formálně a obsahově provázány s  výstavou, na niž se jako návštěvníci můžeme výtvarně podílet  a inspirovat se  jí – po  prohlídce  následuje naše vlastní tvorba. Můžeme se seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

 

Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro návštěvníky nad 10 let

Příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

V případě našeho zájmu se na akce můžeme rezervovat do 16.00 hodin předchozího dne na následujících kontaktech: lucie.haskovcova@ghmp.cz

Tel. : 606 612 987, 608 216 418 (rezervace není podmínkou účasti)

 

Tvořivé dialogy s uměním - (sobotní výtvarné workshopy)

sobota 8. 3. 2014 - Fotografické paralely

sobota 16. 3. 2014 - Fotomontáže a hledání kontextů

 

Součástí výtvarných reakcí na výstavu budou výtvarné experimenty s reprodukcemi zde prezentovaných fotografií. Prostřednictvím fotomontáží, koláží, dokreslování a retušování budeme transformovat xerokopie zde přítomných artefaktů do nových podob a kontextů. Touto cestou se také budeme snažit hledat tematické, obsahové i formální paralely mezi jednotlivými autory – podobnosti i odlišnosti a konfrontovat je společně v novém artefaktu. Budeme také sledovat vytyčená témata (portrét, čas a prostor, člověk

v kontextu prostoru atd.).

V rámci některých workshopů a interaktivních prohlídek pro školy si stručně vysvětlíme i samotné principy a techniky fotografie, v rámci nichž si naši návštěvníci  budou moci sami vyzkoušet experimentální fotografickou techniku, fyzikálně-chemický pokus, při němž se kreslí ustalovačem nebo vývojkou na černobílé fotopapíry za světla (oproti práci v temné komoře) a vznikají zajímavé a nečekané výsledky. Díky tomuto názornému experimentu mladá generace, která aktivně pracuje s  fotografií v této době hlavně digitálně, pochopí snadněji principy klasické fotografie.

 

Interaktivní prohlídky výstav pro všechny typy škol

Na objednávku interaktivní  prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny

s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Více informací je na webu GHMP v sekci „edukace“ – „umění interaktivně pro školy“.

Akce rezervujeme na tel. 606 612 987, 608 216 418,  e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz

 Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro ostatní nad 10 let, 5 Kč pro studenty uměleckých škol, 5 Kč pro učitele a pedagogický doprovod.