´Sexuální objekt podle mého vkusu´ aneb kde poznáme ´obludámy´?!

25.02.2013 15:01

Jánuš Kubíček

21. 02. - 10. 03.2013

Galerie U Betlémské kaple - Praha

 

Výstavu úsměvných erotických koláží a grafiky zahájil na vernisáži ve středu 20. února 2013 v 18 hodin umělcův přítel Jaromír Zemina. Na violoncello nám zahrál Pavel Verner a Petr Váša nás seznámil se svým vskutku prazvláštním a originálním  ´fyzickým básnictvím´, které jsme nakonec ve zdraví všichni přežili.  Souběžnou výstavu Jánoše Kubíčka ´Uměním unikat stupiditě světa´  můžeme navštívit, hned za rohem, na Národní třídě 9 v Topičově salonu do 22. března 2013.

Poslední výstavu Jánuše Kubíčka v roce 1992 jsme mohli zhlédnout v pražském Mánesu,jak nám řekl pan Jaromír Zemina. Erotické koláže a grafika při svém vzniku zpříjemňovaly umělcovi jeho takřka poustevnické působení v ateliéru.  Z výstavy pochopíme, že Kubíček byl mnohostranně vzdělaný člověk a že mu nechyběl smysl pro absurditu.  I mnozí literáti našli v jeho díle zalíbení. Ani se nedivím, seznámení se dosud neznámým mně slůvkem – ´obludáma´ mě na výstavě fascinovalo kromě jeho článku o pikantnosti nejvíc.  A jak jsme se od Jaromíra Zeminy dále dozvěděli, že  velmi milý člověk Jánuš Kubíček ke svým dadaistickým  - surrealistickým kolážím využíval především módní časopisy,  přesto je Kubíček však za umění nepovažoval.  

Co jsem opsala z okenního  parapetu v Galerii U Betlémské kaple!

 

In: Jánuš Kubíček, Dramatický meziprostor, Brno 1995 (Petrov), 2004 a 2008 (FOTEP)

„Vědomí erotiky a sexuality je vždy ohromná výhoda pro umělce: je to jeden jasný okraj nebo osa – podle založení. Dvě oblasti dosahují dokonalého erotického umění v prostředcích i záměru nebo lépe řečeno mají jen erotické umění: Indie v oblasti nahé erotiky a francouzské rokoko v oblasti erotiky oblečené – vlastně složité nahoty a složitého zahalení. Erotický ideál je podobný a stylizuje ženu do mohutných prsů, útlého pasu a mohutných kyčlí a zadku. Tyto dvě těžké hmoty spojené stonkem pasu mají v sobě ten dráždivý, mocný půvab.

 

Pikantnost je pojem, který se nedá vyjádřit jiným výrazem

V pikantnosti jsou mimo podružné složky hlavně:

a/ lehké dráždění

b/ příslib

c/ narážky

d/ trochu zvrhlosti

e/ nezávaznost

Pikantnost je výsledkem určité specializace. Objevuje se v rozvinuté kultuře. Nedovedeme dobře posoudit, co bylo pikantní jindy nebo v jiných oblastech. Můžeme to jen uhadovat, ovšem na základě našeho erotismu. Při posuzování jiných ras je omyl pravděpodobný. Vyznáme se jen v Evropě, a to ještě v určitém časovém omezení na poslední, těžko časově přesně vymezitelnou dobu. Pikantnost musí být samoúčelná, směřuje jen k tomu být pikantní, ostatní hodnoty včetně výtvarné se vytrácejí.

Řekl bych, že jasná pikantnost je až v 18. stol. Předtím jsou v tom stále ještě i jiné aspekty, případně přímo negativní proudy náboženské, morální, nebo přímo erotické a sexuální. Je tam vloženo něco, co jde za pouhou pikantnost, třeba i radost z pouhé pohlavnosti. V 18. stol. jsou věci, u nichž je pikantnost už účelem. (Dokonce i ilustrace k pornografickým knihám jsou spíše pikantní a volí si náměty, kde se rozvine spíše pikantnost než zvrhlost.) Přetrvává ještě většinou výtvarná hodnota. Pak se pikantnost pohybuje čím dál víc k okraji umění, až se dostává mimo oblast výtvarnosti vůbec a ideální pro ni je fotka. Protože pikantnost je přímo závislá na popisnosti, musela vznikat z umění. Například v expresionismu je možná erotika, sexualita i perverze, ale ne pikantnost. Na druhé straně je pikantnost ještě pořád zveřejnitelná. Lze ji také charakterizovat jako ještě veřejně připustitelné množství dráždivosti v určitém tématu. Jen polechtá, ale neatakuje běžnou morálku; nejde tam, kde už je třeba naprosté soukromí.

Pikantnost přislazuje, zabaluje sexualitu do obalu z průsvitného karamelu. Tady vystupuje markantně její příslušnost ke kýči. Má v sobě také trochu voyeurství – nahlížení do částečně zakázaných prostorů – jen tak trochu, ne plný pohled. Neexistuje nikdo, kdo by někde – a každý třeba jinde – neměl oblast kýče, tu touhu po věčné lásce bez manželství, po čase, který neutíká, po imaginární jistotě kýče, kde je oddech.

 

                                  Pikantnost je jakýmsi kýčem v oblasti erotiky

Každý sní o stavu bez nutnosti a závazků, čili touží po stavu bez tíže. Stav bez tíže je ideál.

Jak se vyvázat:

a/ opít se

b/ sedět před televizorem

c/ provádět to

U umělce, kde tyto normy a zábrany bývají posunuty nebo překračovány, dochází ke kolizi

s divákem. Dochází k absurdní situaci. Divákovi nevadí erotičnost, která ho vzrušuje, ale vadí mu porušení soukromí při tom. Tajně si to rád prohlédne, ale výstava je pro něho veřejná záležitost, a cítí se vlastně dotčen, že je odkryt jeho zájem, který zveřejněním ztrácí požitkářskou intimitu a prostředí, kde nepůsobí stud. Uvědomuji si, že všechno, co dělám, nemusí být umění. Rozsah zájmů, pokusů, výstřelků, dekalky, koláže (doporučuji erotické, perverzní). Po šedesáti už nemáme čas na „vážné věci“. Nastupuje svobodná tvorba – a velezajímavá hra. Ve hře jsou objevy a svoboda, kterou si ve vážnosti netroufneme, kterých si pro rozum už nedovedeme všimnout. Láká mě nekonečno a nevážno…“

 

                                            Chvilka poezie…. nás přece nezabije 

                                                      ´má duše jásá, když dělám koláže

                                                        ukažte umění, který to dokáže

                                                        když dělám umění, který se nemění

                                                        duše se namáhá

                                                        když dělám koláže, i když jsou pro vraha        

                                                        duše se pobaví a zhmotní postavy

                                                        přitom si zajásá, když dělám koláže

                                                        ukažte umění, který to dokáže

                                                        duše se přikrčí

                                                        duše se promění, když není umění

                                                        pudy si jásají, když dělám koláže

                                                        málokdy umění tohleto dokáže´ (Jánuš Kubíček (1978)

 

V Galerii  U Betlémské kaple je k  mání za 333 Kč  jeho univerzální měsíční nástěnný kalendář 43 x 52 cm ´Kalendář věčné radosti´ - (Calendar of the eternal Joy), jenž je vlastně  katalogem  výstavy erotických koláží . Doporučujeme aspoň prolistovat!

 

Současná výstava: ´Sexuální objekt podle mého vkusu´

Jánuš Kubíček

21. 02. - 10. 03.2013

Galerie U Betlémské kaple
Betlémské nám. 8
110 00  Praha 1
Tel.: 222 220 689

Máme otevřeno denně 10.00 – 18.00 hodin    

www.galerieubetlemskekaple.cz

Hodnocení:  100 %

 

 Galerie U Betlémské kaple : Věnujeme se především českému poválečnému umění. V roce 2005 jsme navázali na výstavní program Galerie Jiřího a Běly Kolářových, který se orientoval na Skupinu 42, poválečný surrealismus a abstraktní umění 60. let. V Galerii U Betlémské kaple jsme už vystavovali   Josefa Váchala, Františka Hudečka, Václava Tikala, Emilu Medkovou, Františka Tichého, Michala Ranného, Miloslava Chlupáče a další. Do  umění, které prezentujeme  na realizovaných výstavách , zahrnujeme obrazy, grafiku, kresby, plastiku nebo fotografii.  V současné době se  zaměřujeme stále více na současné umění (proběhla např. výstava obrazů a grafiky Davida Cajthamla a Michala Cihláře nebo výstava objektů Františka Skály). V galerii se také dlouhodobě věnujeme tvorbě autorů spojených s československým konstruktivismem a geometrickou abstrakcí.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Galerie U Betlémské kaple

 

Ze života Jánuše Kubíčka

5. 12. 1921 - narodil se v Nových Hradech u Vysokého Mýta

          otec, sochař Josef Kubíček (1890–1972), žák Myslbekův a Hahnův

1924 - stěhování do Brna-Králova Pole, kde žil do r. 1955

1928 - pobyt u moře v Itálii – později se k němu stále vrací (dojmy z moře a pohybu vln)

1934–1935 -  1. samostatná výstava v Brně (kresby, obrazy)

1936 – ovlivněn prvorepublikovým moderním umění

            studuje dějiny umění: soukromá studia u otce sochaře a u malíře Jana Trampoty

1939–1940 - studuje díla Bohumila Kubišty při přípravě monografie, kterou píše František Kubišta

1940 - 1. cena za malbu na výstavě ´Tvorba mladých´ v Brně

1941 – maturita na gymnáziu v Brně-Králově Poli

            studium na ŠUR v Brně (do 1943)

1942 - přijetí do Odborové organizace výtvarných umělců v Praze(vyhne se totálnímu nasazení.

Od té doby zůstává svobodným umělcem)

1943 - stává se hostujícím členem SVU Mánes v Praze a SVU Aleš v Brně

1945 - přijat do ´Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské´

1947 – společný ateliér s malířem Bohumírem Matalem v Zemském domě v Kounicově ulici v Brně

1948 - sestra Jarmila Dvořáková, historička umění, odchází i s manželem do emigrace

ve Švýcarsku, později do New Yorku. Jánuš, který již nemůže vycestovat, žije a maluje 3/4 roku v Mikulově

1948–1949  - vzniká jeho první soubor koláží ovlivněný surrealismem

1950 - stává se členem Svazu československých výtvarných umělců

1951 - získal ateliér ve Františkánské ulici v Brně, kde tvoří do r. 1987

1945–1954 - vznikl soubor obrazů s městskou tematikou

1955 - svatba s textilní návrhářkou Vlastou Donauerovou

         - v dalším desetiletí vzniká řada figurálních kompozic, ve kterých je postupně akcentován pohyb

1957 - spoluzakládá tvůrčí skupinu Brno 57 (K. Hyliš, Jos. Kubíček, Z. Kudelka, B. Matal,

P. Navrátil, I. Ruller, Z. Řihák, P. Spielmann, V. Vaculka, V. Vašíček a J. Zemina)

1961- pro Národní galerii v Praze provádí v Kinského paláci vzorové tisky 12 dřevořezů

Paula Gauguina z původních, téměř zničených štočků, které z Tahiti přivezl Milan Rastislav Štefánik

1965 – narození syna Adama

-  do roku 1975 spolupracuje s brněnskými architekty Viktorem Rudišem, Ivanem Rullerem

a Janem Krumlem pri výzdobě  interiéru a exteriéru veřejných budov a prostranství

1966–1967 - realizuje se 1. dekorativní zeďz litého betonu v brněnském sídlišti Lesná

1967–1977 - vzniká rozsáhlý cyklus děl inspirovaný dramatickými postavami a příběhy

antické mytologie (Laokoon, Sisyfos, Labyrint, Ikaros, Ixion, Argonauti, Hermes, Leda, Nymfy, Venuše)

1967 -  čtyři roky detailně studuje technologii malby bratří van Eycků

1968–1969 - realizuje se 2. dekorativní zeď z litého betonu - opět na sídlišti Lesná

1969 - téma ´Zátiší´, které se v jeho tvorbě objevuje již od roku 1938, vrcholí řadou

abstrahujících kompozic. Spolupracuje na vítězném návrhu pavilonu ČSSR pro Světovou

výstavu Expo ’70 v Ósace

1970 - dostává krajskou cenu Antonína Procházky „za vynikající malířské dílo posledních let“

1972 – 2. souborná výstava obrazu, kreseb a grafiky v Domě umění města Brna

29. listopadu  1972 -  umírá v Brně otec Josef

1972–1973 - realizace výzdoby stěny za katafalkem ve smuteční obřadní síni v Blansku u Brna

1973-  po 25 letech emigrace přijíždí z USA poprvé na několik týdnů sestra Jarmila Dvorak

1974 - v srpnu umírá v New Yorku sestra Jarmila Dvorak

1975 - největší veřejná realizace: mozaika Slunce a pohyb na Sportovní hale Královopolské

strojírny v Brně-Králově Poli

1974–1976 - podle Kubíčkova návrhu se realizuje výzdoba krycí zdi schodiště družstva Karat v Brně

- do roku 1987 se věnuje volné tvorbě ve svém ateliéru, který od počátku 50. let prakticky neopustil

1976–1978  - vzniká 2. soubor koláží na grafikách a koláží kombinovaných s akvarely

16. prosince 1980 -  umírá v Brně matka Marie

1985 - obrazem Ateliér (Stmívání) ukončuje velké téma Ateliér, zobrazující jeho nejvlastnější

prostředí v průběhu 40 let

1985–1987 - vzniká série obrazu Malování na stará kolena (Past na malíře, Střelnice, Haraburdí)

1986–1987 - maluje poslední obraz Dernier rivage (Poslední břeh) a nadále zůstává v domácím ošetřování

1988 -  dále se zhoršuje jeho zdravotní stav. Vznikají Piškvorky (barevné kresby na papíru)

1991 - vydán kompletní soupis díla DJK – Dílo Jánuše Kubíčka (5922 del, Irbis)

         (5. 12. 1921 – 21. 5. 1993) – www.art-kubicek.cz – na CD-R s 8064 fotografiemi

1992 - prohlášen čestným členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno

1993 - přijat za člena SCUG Hollar, Česká televize o něm vysílá 7. května dokumentární film

21. května  1993 - Jánuš Kubíček umírá na Alzheimerovu chorobu. Pohřben je na hřbitově

v Brně-Králově Poli