´Sedm cest architekta Osvalda Polívky´ aneb víme, které pražské secesní stavby jsou Polívkovy?!

07.07.2014 16:52

Galerie  České spořitelny  - Praha

3. 7. - 28. 9. 2014

 

U příležitosti výstavy ke 120. výročí otevření budovy Městské spořitelny pražské můžeme zhlédnout zajímavou fotografickou výstavu o životě a stavbách tuzemského architekta,  Osvalda Polívky, architekta pražských bank, spořitelen, pojišťoven i činžovních domů , jež realizoval během  dvou desetiletí na přelomu 19. a 20. století.   Samotný palác Městské spořitelny pražské v Rytířské uilci čp. 536  je Polívkovým dílem, které zbudoval  v neorenesančním slohu spolu s Antonínem Wiehlem v letech 1892 až 1894.  V letech socialismu budova sloužila jako Muzeum Klementa Gottwalda, ale nyní po rekonstrukci patří České spořitelně…

Výstavu  jsme přehledně uspořádali do 7 oddílů – do 7 cest architekta Osvalda Polívky:

 1. K záchraně a vzdělání: Studium a architektura
 2. K poznání a samostatnosti: Itálie a  otec Jan Polívka
 3. Ku prospěchu a lásce: městská spořitelna, Zemská banka, Jelena Černá a její otec Tomáš Černý
 4. K eleganci a účelu:  Obchodní a kancelářské paláce a asanace
 5. K  umění a reprezentaci:  Obecní dům, Nová radnice a spolupráce s umělci
 6. K radosti a domovu: Činžovní domy a Praha
 7. K přírodě a  imaginaci: Vily a žánrové kresby a karikatury

 

Ze životapisu Osvalda Polívky

 •  narodil se 1859 v Emmsu poblíž Lince v Rakousku, zemřel  1931 v Praze
 •  někdejší žák a v letech 1885–1889 asistent Josefa Zítka na pražské německé technice
 • studium  na pražské technice, studijní pobyt v Itálii

„Roma…všechno je veliké, často nadlidské, skvělost, velkolepost, vysoká dokonalost – vše utlačuje, že by člověk plakal.  Zkamenělá otázka: K čemu? Tak málo se tu vidí srdce…“ (Osvald Polívka v dopise otci z Říma, květen 1889)

 • v  letech 1885–90 byl asistentem profesora Josefa Zítka na německé technice v Praze
 • od r. 1890 pracoval již jako samostatný architekt
 • pojišťovna na Staroměstském náměstí (sídlo Ministerstva pro místní rozvoj)
 • Obecní dům – Praha (také návrhy interiérů)
 • Slovanský  dům (také návrhy interiérů)
 • secesní stavby -  bývalé Topičovo nakladatelství z let 1906–08
 • bývalá pojišťovna Praha z let 1908–10 (poetická vinárna Viola)
 • První česká vzájemná pojišťovna v Praze ve Spálené ulici čp. 76 
 • Čs. obchodní a průmyslová komora v ul. 28. října čp. 377
 • v převážně secesním slohu Polívka postavil řadu dalších staveb jako bylo divadlo Uranie v Praze-Holešovicích z r. 1898, které však v r. 1946 zničil požár, dalším byl obchodní dům U Nováků ve Vodičkově ulici z let 1902–03,  dva secesní domy v Haštalské ulici v Praze a řada dalších…

Stavby mimo Prahu

 • secesní vodárna v Nymburce
 • secesní záložna v Hradci Králové na Žižkově náměstí čp. 139–140 z let 1911–12
 • bývalá Živnobanka  v Prostějově je na centrálním náměstí v sousedství radnice
 • vily

Konec secesní tvorby autora a preference moderny

 • budova Nové radnice na Mariánském náměstí čp. 2 z let 1908–11
 • budova původně České banky na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice, dnešní palác Ligna (v novoklasicistním slohu v letech 1914-16)
 • po 1. sv.  válce Polívka navrhl  budovu ve Vodičkově ulici čp. 699 dokončenou v r. 1928 (Osvobozené divadlo)
 • ve stylu moderny (spolu s Adolfem Foehrem) navrhl  palác Dunaj na Národní třídě čp. 138 postavený v letech 1928–30
 •  

„Na českou techniku nepůjdu, protože se mně nic neshoduje. Možná, že beztoho půjdu na rok do Vídně, bude-li to tam s architekturou lepší než zde, kde je to dosti smutné.“ (z deníku říjen 1879, Osvald Polívka)

 •  Většina Polívkových staveb jsou stavby  velmi  zdobné
 •  V době svého vzniku však Polívkova díla vzbuzovala  velké diskuze  starší  i mladé generace architektů, protože mísil různé styly a postupy
 • Polívka totiž  prosazoval nový model historismu, který dovoloval, ba vyžadoval volné nakládání se zděděnými formami a odvážné stupňování efektů
 • Jinak se příliš nezúčastňoval soutěží,  přesto měl dostatek zakázek… a jeho práce byly často kritizovány
 • Osvald Polívka -  architekt v únoru 1897 uzavřel sňatek s Helenou Černou, s dcerou pražského starosty Tomáše Černého – pražského starosty v letech 1882 – 1885

 

Autor výstavy: Dušan Seidl,  pravnuk architekta, který  využil materiály z rodinného archivu

 

110 00 Praha 1

Rytířská 536

Máme otevřeno:  pondělí – neděle: 10.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková

(zdroj: katalog k výstavě ke 120. výročí otevření budovy Městské spořitelny pražské)

Foto: autorka