´Secese/Vitální umění 1900´ aneb když secesní krása přetrvá staletí (dvě světové války i další čas…)

14.11.2013 00:11

Exkluzivní výběr ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 

 

Výstavní sály Obecního domu -  Praha

1. 11. 2013 - 31. 7.  2016

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci, kde jsme poté měli možnost zhlédnout  novou unikátní výstavu ´Secese/Vitální umění 1900´, a to ve velmi příhodném prostoru, ve výstavních sálech Obecního domu.  Obecní dům považujeme za secesní klenot, za nejznámější pražskou secesní budovu, kterou chtěli po komunistickém puči v roce 1948 srovnat se zemí, protože jej vládnoucí garnitura považovala za přežitek buržoazní kultury.

 

Na tiskové konferenci byli přítomni hlavní kurátor Radim Vondráček,  ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigsmarková, ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek a Dušan Seidl, vedoucí oddělení prezentace UMPRUM. Na závěr tiskovky  jsme se dozvěděli, že Obecní dům připravuje na rok 2016 velkou retrospektivu Jiřího Anderleho, k jeho osmdesátinám.    

 

Na dlouhodobé výstavě v pražském Obecním domě představujeme 400 vybraných špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.  Představujeme návštěvníkům užité secesní umění jako reformní umělecký proud, který byl součástí převratného modernizačního a emancipačního úsilí konce 19. století. Nechybí zde ani řada různých předmětů okultní i ezoterické nauky.

 

Vystavujeme secesi nejen českou, ale i francouzskou a německou

  • jak z hlediska uměleckých ambicí moderních tvůrců
  • tak z hlediska nového životního pocitu, zasahujícího celou společnost
  • vystavujeme ukázky mistrovských prací dekorativního umění ze Světové výstavy v Paříži 1900, ukázky vlivů dobových ideových proudů (vitalismu, spiritismu…), ukázky inovace secesního skla a keramiky a další, kterými dokumentujeme proměny životního stylu - změnil se obytný interiér, změnil se vzhled plakátové reklamy nebo se změnila móda (originály z pařížských salonů)…  
  • svými pracemi jsou zde zastoupeni především H. Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha, Gustav Klimt, Louis Majorelle, Leopold Bauer, Jan Kotěra, firmy Lötz, Tiffany, Daum a Gallé…a další

 

Secesi charakterizujeme jako umění závěru jedné epochy (období -  fin de siècle). Poznáme ji snadno,  a to podle  ornamentálního stylu, který často evokuje snění, únik před narůstajícím sociálním i duchovním napětím doby.

 

Cíl výstavy

Výstavou chceme představit secesi jinak než je obvyklé, představit  ji jako umělecký proud, který usiloval o úzké propojení se všedním životem a směřoval ke ´zmnožení a stupňování života´. V té době vládly širší dobové snahy o moderní reformu životního způsobu společnosti, a to především kolem roku 1900, zvláště v zemích střední Evropy, v návaznosti na starší reformní proudy (i na britské hnutí Arts and Crafts). Negativní důsledky industrializace vyvolaly tyto snahy zdůraznit uměleckou a řemeslnou kvalitu…všeho, co patří k našemu životnímu stylu… a  návrat k přírodě a prosazení zdravého životního stylu, zahrnujícího i hygienu, sport a tělesný pohyb.

 

A tak na přelomu století  vznikla secese ( původní význam = oproštění, odloučení) , která se oprostila od historizující tradice a nahrazovala ji novým, lineárně dekorativním stylem, zvláště  v užitém umění, kde se snažila o obrodu řemeslné výroby a kde se stavěla proti tovární výrobě ´umění v sériích´. Vzniklo vitální hnutí, z nějž čerpaly svou energii avantgardy 20. století.

V expozici zhlédneme  ukázky prací florální secese, jež čerpá inspiraci v přírodě, a ukázky tzv. vídeňské (geometrické) secese, která je jednoduchá, racionální a účelná.

 

 

Závěrem

Hlavní budovu Uměleckoprůmyslového musea v Praze čeká rozsáhlá rekonstrukce. I díky této expozici bude moci UMPRUM nadále zpřístupňovat svoje unikátní sbírky veřejnosti.

  • Návštěvníkům expozice jsme připravili tablety se samoobslužným programem, kde si můžeme vyhledávat další informace o vybraných exponátech, jejich tvůrcích a o dobovém kontextu.

 

 

Pořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Spolupráce: Obecní dům, a. s.

Vedení projektu: Helena Koenigsmarková

Koncepce expozice: Iva Knobloch, Lucie Vlčková, Radim Vondráček

Odborná spolupráce: Jiří Fronek, Konstantina Hlaváčková, Daniela Karasová, Iva Knobloch, Petra Matějovičová, Marie Míčová, Jan Mlčoch, Jan Schöttner, Michal Stříbrný, Petr Štembera, Eva Uchalová, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich

Architektonické řešení: Dušan Seidl, Karolína Fořtlová

Grafický design: Štěpán Malovec, Tereza Hejmová

 

K výstavě jsme připravili rozsáhlý edukativní program. Více na  www.upm.cz

 

 

Obecní dům a.s. - náměstí Republiky 5

Praha 1

e-mail: info@obecni-dum.cz

tel.: 222 002 101

 

Máme otevřeno: denně 10.00-19.00 hodin

Vstupné:

plné: 150 Kč, snížené: 80 Kč, rodinné: 250 Kč

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka