´Povodně 2013´ aneb připomeňme si je charitativní fotovýstavou na pražské Kampě (People in Need)

02.08.2013 11:33

´Povodně 2013´ aneb připomeňme  si je charitativní fotovýstavou  na pražské Kampě ( People in Need)
Kampa  - Praha 1
U Sovových mlýnů
1.8. – 30. 9. 2013

Dostali jsme pozvání ve čtvrtek 1. 8. 2013 od 14.00 hodin na slavnostní vernisáž výstavy ´Povodně 2013´ , která se konala pod záštitou 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Jiřího Vávry a  Šimona Pánka, ředitele společnosti  ´Člověk v tísni´.

Pro Jiřího Vávru, jak jsme se dozvěděli, byla červnová  povodeň obrovská  zkušenost,  které použije k takovému řešení , abychom  při další povodni zabráníli ještě větším  škodám. „Povodeň nejenom prověřila kvalitu postupně budovaných protipovodňových opatření, ale zejména znovu potvrdila sounáležitost, spolupráci a profesionalitu lidí, kteří se na ochraně Prahy a jejich obyvatel podíleli,“ řekl 1. náměstek primátora hl. města Prahy Jiří Vávra (předseda Komise hl. m. pro odstraňování následků povodní), který převzal nad výstavou záštitu.


 

A Šimon Pánek? Poděkoval všem dobrovolníkům a peněžním dárcům, a sdělil nám, že za více než 16 let existence společnosti ´Člověk v tísni´ již rozdělili 7,5 mld. Kč.   V současné době celkem jeho 18 pracovníků se nachází v postižených záplavami  regionech , aby zjistili, kterým z postižených tisíců rodin  je ještě třeba pomoci. Ještě se objevují zapadlé vesnice, kde pomoc potřebují …protože lidé peníze potřebují do konce léta 2013, protože mnohé rodiny byly vyplaveny už po třetí.  I když je mnoho rodin, kteří si dokážou pomoci sami… Jak dodal na vysvětlenou pan Pánek: „ finanční pomoc  jako společnost ´Člověk v tísni´nerozdáváme nárokově, máme svou metodiku, která je z 99 % zcela funkční.  A vyúčtování zašleme  na magistrát.“ A dále plánuje  Šimon Pánek  na podzim pracovní konferenci,i jak dál lépe předcházet škodám povodňovým, určenou i  pro management…

„Stovkám rodin povodeň poškodila či přímo zničila jejich bydlení a naším cílem je  pomoci těm nejhůře postiženým. Budeme přispívat především na nákup vybavení bytů či rekonstrukce domů. V nejtěžších případech, kdy je nutná demolice, chceme přispět na vybudování nového domu. Pomoc budeme poskytovat vždy na konkrétní plány,“ uvedl ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek.

A tak, my postižení povodněmi musíme pracovníkům předložit plán na obnovu naší životní situace i životních podmínek, abychom finanční pomoc dostat mohli…

„Povodně 2013“
Na panelové venkovní výstavě si připomeneme nedávné červnové záplavy v Praze. Na více než na 60  barevných velkoformátových fotografiích, včetně popiskú v českém i anglickém jazyce, jsme  zachytili  místa a situace, kdy velká voda napáchala největší škody. Na jednom ze vstupních  panelů výstavy nás zaujala úvodní slova  Jiřího Vávry, 1. náměstka primátora hl. m. Prahy (TOP 09). Začteme se tedy aspoň do zajímavého úryvku ze začátku jeho textu:

„ Času je málo a voda stoupá, krásná knížka mého dávného dětství od Johna Walshe a Roberta Gannona, popisuje záchranu divoké zvěře dobrovolníky před rychle rostoucí hladinou nově postavené přehrady. Četl jsem ji snad stokrát a představoval jsem si, jak to musí být vzrušující bojovat s neúprosně  stoupající hladinou. Inu, klukovské sny!
Trvalo mi rovných 40 let, než jsem si to nedobrovolně mohl vyzkoušet na vlastní kůži. Bohužel všechna zvířata do bezpečí dostali pracovníci pražské ZOO, kteří nečekali na to, až k nim dorazím, abych si mohl odškrtnout další splněný klukovský sen. Udělali to rychle, profesionálně a s cvikem. Gorily si navíc sbalily kufry samy a odešly spořádaně do věže. A tak na nás zbyly na záchranu ´pouze´ Zbraslav, Chuchle, Smíchov, Malá Strana a tak pořád dál po proudu. Jenom, panebože, žádné zvířátko! Ale tisíce lidí
!...“(Jiří Vávra)

 

Sbírka pro lidi postižené záplavami
Na výstavě s hlavním městem spolupracovala společnost ´Člověk v tísni´, která ještě během záplav vyhlásila veřejnou sbírku ´SOS Povodně 2013´. Navíc během prohlídky výstavy můžeme přispět odesláním dárcovské zprávy v hodnotě třiceti korun ze svého mobilu na povodňovou sbírku společnosti ´Člověk v tísni´, která  vybrané finanční prostředky rozdělí do zasažených oblastí.
 

Viz foto vpravo: dřevěnou restauraci na náplavce Rašínova nábřeží (je to chráněná památka) také zaplavila povodeň, a nyní už funguje. Dobrovolníci, mezi nimi nechyběli ani náš fotograf - syn Václav K.  a jeho nastávající Andrea F. -  protože tam chtějí mít někdy svatbu?! No, tak snad nechytnou zase záplavu..., když tam přece servírují tak prima rybí polévku... 

 

Výstavu ´Povodně 2013´ můžeme na pražské Kampě zhlédnout  až do 30. září 2013, v čase neomezeném – non - stop,  a na začátku školního roku ji doplníme besedou s odborníky určenou pro veřejnost.

 

Ještě slovo primátora Tomáše Hudečka
Na dalším panelu, na opačném konci výstavy,  jsme se zájmem četli slova primátora Tomáše Hudečka: „Povodně i jiné přírodní katastrofy byly a jsou střetnutím přírody a člověka.  Nemá smysl si nalhávat, že člověk může v tomto boji zvítězit, příroda je jednoznačně silnější…
…Pokud proto někoho z Vás před obrázky povodní roku 2013 napadne něco, by Praze v budoucnu pomohlo, neváhejte a  přijďte se svým nápadem. Jinak je problém viděn z povodňového modelu, jinak z pohledu  povodňové komise,   jinak z objektu,který zaplavuje voda…a pro dobrá řešení jsou většinou potřeba různé pohledy…“
Tomáš Hudeček

 

Nevadí, když si  zopakujeme, jak to všechno bylo
Na začátku června 2013 Prahu po 11 letech znovu postihly ničivé povodně. Jejich dopad tentokrát sice nebyl tak katastrofální jako v roce 2002, přesto si živel vyžádal oběti na životech a jen v hlavním městě napáchal škody převyšující 4 miliardy Kč. Nejvíce přitom poničil kanalizační síť, infrastrukturu, historické objekty, životní prostředí a bytové i rodinné domy.

Trochu statistiky neuškodí  - povodně 2013 v Praze v číslech
31. 5. 2013 v 13.00 hodin - 1. stupeň povodňové aktivity (SPA)
2. 6. 2013 v 5.00 hodin - 2. SPA
2. 6. 2013 v 13.45 hodin - 3. SPA
2. 6. 2013 v 9.45 hodin – primátor hl. m. Prahy vyhlásil stav nebezpečí
2. 6. 2013  v 21.00 hodin - Vláda ČR vyhlašuje nouzový stav

Výstavba protipovodňových zábran
• za 53 hodin jsme postavili  6 359 metrů mobilních protipovodňových zábran
• zapytlovali jsme  linie v délce 498 metrů o celkové spotřebě 4 355 protipovodňových pytlů, dalších cca 6 000 pytlů jsme rozvezli pro potřeby městských částí
• do výstavby se  zapojilo 884 příslušníků Hasičského záchranného sboru, 280 členů Jednotek sborů dobrovolných hasičů, 60 příslušníků aktivních záloh Armády ČR, 300 příslušníků Armády ČR, 22 členů Českého červeného kříže, 23 dobrovolníků z řad občanů a 64 zaměstnanců Správy služeb HMP
• oprovodné činnosti provádělo 200 příslušníků Policie ČR, 550 strážníků Městské policie HMP

Evakuace osob
• evakuovali jsme celkem 1 279 osob, 86 z nich využilo evakuační střediska
• evakuovalil jsme  Nemocnici  Na Františku, jejíž pacienty jsme rozvezli do ostatních nemocničních zařízení v hl. m. Praze

Mezi nejvíce postižené území počítáme  Lipence, Lahovice, Lahovičky

Škody: předběžné škody jsme vyčíslili na částku převyšující 4 miliardy Kč, z toho na majetku hl. města přibližně na 2,2 miliardy Kč… Nejvíce poškozeny byly kanalizační a stoková síť, infrastruktura, životní prostředí, historické a kulturní objekty, bytové a rodinné domy

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková
Foto: internet