´Pověsti z Peček a okolí´ aneb není malých míst

03.01.2014 09:59

Pověsti z Peček a okolí

Václav Ziegler

 

Shodou okolností  nám v roce 2012 byl nabídnut rukopis nazvaný ´Pověsti z Peček a okolí.´ Práce byla tehdy ještě opravdu ve stavu rukopisu a naším úkolem bylo dohlédnout na textovou stránku tohoto – pro nás po přečtení – přímo pozoruhodně objevného díla. Úkolu jsme se tehdy velice rádi zhostili, a to jak nejlépe jsme dovedli. Cesta od rukopisu k hotové knížce je však dlouhá a my, po splnění našeho úkolu, jsme už s dílem kontakt ztratili. Až teprve po vyjití se nám dílo dostalo do ruky znovu. A naše překvapení bylo veliké a pozitivní…

 

Zatímco ještě nad rukopisem jsme si vzdychali, že je skoro až škoda, aby se taková úžasná, doslova buditelská, historicky precizní a zajímavá práce jednoho z nejvýznamnějších znalců Pečeska stala „jen nějakou další“ publikací určenou pro různé obecní příležitosti. Naše obavy se ukázaly naštěstí liché. Osvícení vydavatelé, jimiž je Galerie EfEf, s. r. o. nás mile překvapili. Dílo totiž dostalo vynikající grafickou podobou, doplnily je snově korespondující foto-grafiky dalšího z patriotů a rodáků tohoto místa, fotografa Miroslava Fořta a dokonalá vazba i tisk na špičkovém křídovém papíře. Dílo tak rázem dostalo formu, jaká mu právem náleží a stala se z něj hodnotná, krásná a překvapivě zajímavá kniha.

Nemůžeme tedy jinak, než na ni upozornit, a to v tom nejlepším světle a s úctou k práci celého tvůrčího týmu, zejména pak autora textu, pana dr. Doc. Václava Zieglera. Ano doporučujeme ji k přečtení všem, kteří v Pečkách nikdy nebyli a ke své škodě, možná ani nikdy nebudou, stejně jako těm, kdo v tomto místě mají svůj domov nebo alespoň své kořeny.

 

Každé místo na mapě má svou historii

Není pravdou, že by po některém z míst na mapě naší republiky „neštěk ani pes“, natož aby tam „pes chcíp“. Jen se o něm moc, nebo dokonce nic neví. A jde pak o to, aby se našli lidé připomínající ony dávné buditele, nadšenci daného kraje, obce či místa, kteří tak dlouho budou hledat, až najdou důkazy, že zajímavé je to i tam u nich.

Ano, možná jsou, pro dnešní pádící dobu, tak trochu směšní, jsou možná pro dnešek novodobými dony Quijoty, ale jenom díky nim, díky jejich entuziasmu, tvrdohlavosti a lásce k danému místu, dokáží dokázat všem, že i tam u nich je krásně, zajímavě, a že stojí za to, se tam sem tam vypravit, zastavit a pobýt.

 

I Pečky mají nejen historii, ale i své pověsti   

Autor knihy ´Pověsti z Peček a okolí´  patří k těm, jimž leží na srdci místo jeho žití, rovinaté zdánlivě nevýznamné středočeské městečko – Pečky a jejich okolí. Doc. Dr. Václav Ziegler není v literatuře už dávno neznámým pojmem. Je především znalcem historie a přírody, a to mu dává tu nádhernou možnost hledat a nacházet ve svém rodném kraji mnoho zajímavého, co běžnému návštěvníku, ale často i místním, uniká.

Václav Ziegler se ve svých dílechvěnuje zejména svému rodnému místu. Ve své zatím nejnovější knize sestavil unikátní soubor pověstí tak, jak je zaznamenával po řadu let. Jde o „pověsti z dávných dob, předávané mezi lidmi po generace, které hovoří k současným lidem a vykládají krásnou, byť trochu nadnesenou, historii určitého místa,“ jak trefně poznamenal ke svému dílu sám autor.

 

Devatenáct pověstí, které povznášejí

Knihu ´Pověsti z Peček a okolí´ tvoří 19 pověstí, z nichž všechny mají své racionální jádro. V řadě z nich tedy vystupují zcela reálné historické osobnosti, jsou tam zmiňovány skutečné historické události a skoro jako příjemný bonus zachycují se zde i cenná fakta jazykovědná.Vše nenásilnou, neškolometskou, volnou a čtivou formou, díky níž se dospělí i dítě dozví a poučí o tom, kterak žili jeho předci, co že je děsilo, co štvalo, těšilo, čeho se obávali a co naopak uznávali, čeho si považovali a co uctívali.

Z knihy se tak, často až napínavou, jindy pohádkovější formou, poučíme třeba o tom, kdo a jak se přičinil o založení Peček (O založení Peček), dočteme se oblíbené story o zločinu a trestu (O lupičích v Tatcích) anebo poznáme mnoho nečekaného z historie neprávem opomíjených a skoro pozapomínaných dominant kraje (O hradě Kotkově). Dozvíme se mnohé o Velkých Chvalovicích, Ratenicích, i příběhy z Kandie nebo Bačova. A – ruku na srdce (i vy místní!) - kolik toho o těchto místech a lokalitách víte vy? Ale přečtete-li si knihu Václava Zieglera, „budete zírat“. A začnete být na ten svůj kout a jeho okolí docela příjemně hrdí. A o to šlo. Autorovi i tvůrcům záslužné knihy, která nám dává možnost se zamyslet nad velikostí toho „malého a všedního“ kolem nás, za humny.

 

Skoro až vlastenecká vsuvka o „malých“ dějinách

I velké události, národní, mezinárodní, či dokonce světové se musejí vždy a zákonitě dotýkat nakonec ve svých důsledcích i té poslední obce ve zdánlivě poklidné rovinaté krajině. Jako jsou třeba Pečky a jejich okolí. A neznáme-li ty dopady, neznáme-li jako doplněk velké historie i tu místní malou historii, neumíme si udělat nějaký komplexní a plastický obraz o tom, co se nás, prostřednictvím našich předků,svým způsobem dodnes dotýká. Ztrácíme se pak jako bezprizorní, nevíme, odkud a jak jsme došli, až tam, kde jsme a neumíme odhadovat ani to, kam tou kterou cestou pravděpodobně nakonec dokráčíme. A suchá historie to za nás nevyřeší, stejně jako všechny ty Googly a Wikipedie či odkazy na internetu. To jsou více méně suchá a holá fakta. Až teprve pověsti, oproštěné, od zahlcujícího přívalu dat a informací dávají dějinným událostem lidský rozměr. I když místy přikrášlený, místy idealizovaný či zpohádkovělý, ale stravitelný pro všechny. V tom je síla pověstí a v tom je i význam těch, kdo je zachycují a nám předkládají tak jako pan Václav Ziegler a jeho spolutvůrci knihy ´Pověsti z Peček a okolí´.

 

Druhá vsuvka o pověstech vůbec

Pověsti vyprávívali zpravidla moudří starci. Znali je z ústního podání, od svých rodičů, ti od jejich rodičů a tak dále. Vznikaly jako vzpomínky těch, kteří danou událost opravdu zažili. Ale i oni, ač bezprostřední svědci, už příběhy líčili s mírně odlišnou podobou. Aby byly zajímavé, aby nebyly tak děsivé, aby měly lepší východiska. Následníci pak příběhy formou dětské hry na tichou poštu nadále upravovali a vylepšovali, až vznikla pravá, literárně zpravidla dokonalá pověst. Která poučí, pobaví a vypovídá o časech dávných z pohledu prostých lidiček.

 

Titul: Pověsti z Peček a okolí

Autor: Václav Ziegler

Odpovědný redaktor: Kamil Blecha

Grafická úprava: Jan Devera

Počet stran: 96 stran

Vazba: pevná

Jazyk: český

Vydavatel: Galerie EfEf, s.r.o., Osadní 35, Praha 7

Rok vydání: 2012-2013

Foto: Mirek Fořt

Korektury: RazDvaTřiKoníčkovi

Produkce: X-PRO Praha

www.xent.cz

 

 

Knihu lze zakoupit v knihkupectvích a v infocentrech na Kolínsku, stejně jako objednat prostřednictvím vydavatele, Galerie EfEf.

 

 

 

Z knižní předmluvy starosty Peček, ing. Milana Urbana:„Když se mi dostaly do rukou texty pana dr. Václava Zieglera, kronikáře města Peček, historika, přírodovědce, pedagoga, bylo mi jasné, že je potřeba se o ně podělit. Možná i polemizovat, možná vyprovokovat další autory k sepsání pověstí tak, jak je znají oni. Pomůže to našemu městu i jeho okolí. A těm, kteří je přijmou tak, jak jsou popsány, přeji hezké počtení, protože toho už je v dnešní době málo. Knihu ilustroval svými foto-grafikami Mirek Fořt. Novinář, fotograf, scénárista a hlavně další pečecký patriot. Oba autoři připravili knihu bez jakýchkoli nároků na honorář. Protože jsou patrioti.“

 

Hodnocení:  95 %

Richard Koníček

Foto: Ing.  Olga Koníčková