´Pierre Huyghe´ aneb když rozehrajeme partii různých vzniklých náhod a ryze osobních gest

26.03.2014 13:00

Drdova Gallery – Praha

26. 3. – 10. 5. 2014


Na vernisáži prací vystavujících umělců zvučných jmen jako jsou Hynek Alt, Federico Díaz, Martin Kolarov, Jiří Kovanda, Anna Slámová, Adéla Svobodová, Jiří Thýn a Aleksandra Vajd jsme mohli zhlédnout především jejich světelné instalace, neobvyklé obrazy i neobvyklé předměty. Umělci byli vybráni pro tuto výstavu z různých výchozích pozic a úhlů vnímání. Zařadili tak svoje vjemy z práce francouzského umělce Pierra Huygha (inspirace z jeho retrospektivní výstavy Dokumenta 13 v Centre Pompidou v Paříži).

 

My návštěvníci, bohužel jsme tuto výstavu v Paříži jistě neviděli, ale zde vystavující umělci naopak při spatření jeho prací byli fascinováni, subjektivizováni čtením jeho textů a přisvojili si tak do parametrů vlastního projevu zde přiznané, jasné deklarované stanovisko.

 

Slovo kurátora

„Pierre Huyghe se stává pro kolektivní výstavní projekt v Drdova gallery specifickým fenoménem podrobeným formální i ideové analýze skupinou českých umělců. Identita jednotlivých umělců se rozplyne do společného sdělení v odkazu k dílu francouzského umělce. Umělecko-kurátorský tým se na na bázi sociální interakce postupně propojuje do jednotné úrovně smýšlení a tvůrčího jazyka. Výsledkem je vzájemně intenzivně sblížený soubor děl, vystavený na dvojím potlačení identity, v prvním čtení vlastní vůči zvolené autoritě představy práce Pierra Huygha, v druhém čtení vůči zbytku skupiny. Výběr umělců počítá s průmětem generací, výchozích uměleckých pozic i ideových postojů. Obsahuje zaběhnuté autority lokální scény vycházející z konceptuálního a postkonceptuálního přístupu 70. a 80. let, profesionály současné lokální fotografické scény, konceptualistu se základnou v užitém grafickém designu, tvůrce na poli generativního a systémového umění, mladého performera a studentku umění působící v poli virtuálního prostředí webu 2.0. Propojení této svébytně kontrastní skupiny plní roli sociálního výzkumu, nikoli vzdálenému smýšlení Pierra Huygha.“ (kurátor Jan Kratochvil)

 

 

Drdova Gallery

130 00 Praha 3

Křížkovského 10

www.drdovagallery.com

Máme otevřeno:

úterý – pátek:  13.00 -18.00  hodin

sobota:  14.00 – 18.00  hodin

Vstup:  volný

vchod z ulice Ševčíkova / v pěší vzdálenosti od stanice metra Jiřího z Poděbrad

 

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková

(jen je škoda, že nebylo k dispozici video o výstavě Pierra Huygha, abychom si mohli udělat představu o něm)

Foto: autorka