´Petřín - místo vycházek, rozhledů i dolování´ aneb když jsme zde těžili opuku a uhlí!?

26.05.2014 14:30

Muzeum hl. m. Prahy

Petřínská rozhledna

30. 4. 2014

 

Tisková konference  u  příležitosti  otevření nové stálé expozice ´Petřín - místo vycházek, rozhledů i dolování´ se konala v suterénu Petřínské rozhledny. Přítomni byli  ředitelka Muzea hlavního města Prahy PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Tomáš Dvořák, autor výstavy a Mgr. Jana Bělová, spoluautorka výstavy.

 

Proč stálá expozice?

Stálá expozice umožní návštěvníkovi vytvořit si představu o proměnách vrchu Petřín v minulých stoletích. Historii vrchu Petřín i rozhledny přiblíží dobové fotografie, kresby, plány i oblečení. Na panelech jsou zpracována velmi kvalitně různá témata jako ´Přehled geologických poměrů´, ´Těžba nerostných surovin´, ´Sesuv petřínské stráně´a další ...  

 

Těžba nerostných surovin

Petřín sloužil po dlouhá léta staré Praze jako poměrně vydatná zásobárna nerostných surovin. V první řadě se zde lámal stavební kámen. Pískovce z Petřína byly použity mj. při stavbě románského Juditina mostu, předchůdce mostu Karlova…pískovec byl ovšem měkký a snadno podléhal zvětrávacím procesům. Proto se od jeho těžby pros tavební účely později upuštěno. Dále se však dlouho těžily písky z jeho zvětralinového pláště. Tento technicky zvaný ´kopaný´ písek se pro malé zrno a vysokých obsah prachových částic užíval do omítek, ale měly jej v oblibě i hospodyně k drhnutí podlah…

 

Expozice má podobu série vycházek, návštěvníkovi tedy nabízí možnost vydat se po Petříně v různých dobách i různými směry. Jaké pohledy na výraznou krajinnou dominantu nad původní historickou Prahou se otevíraly Pražanům, kupříkladu v 17. století nebo kolem roku 1800, ukáže řada dobových výtvarných vyobrazení. Pomocí fotografií, dobových kreseb a plánů je představen velmi dávný a dnes již téměř neznámý fenomén – povrchové i hlubinné dolování na Petříně.

 

Příznivci dopravy se mohou seznámit s pozoruhodně pojatou původní lanovou dráhou, čtenáři novin prostudovat legendární prorocký fejeton Viléma Kurze ´Rozhledna na Petříně – obrázek z blízké budoucnosti Prahy´, publikovaný již v lednu 1890.

 

Nebozízek

Středověká viničná usedlost, k níž se cesta vinula vzhůru strání, takže při pohledu z dálky připomínala nebozez (odtud název Nebozízek) sloužila od počátku 19. století jako výletní restaurace. Tehdy ji vlastnil knihař Bohumil Haase…. sesuvy půd v letech 1965 a 1967 výrazně vážně poškodily i budovu Nebozízku a od té doby musela být uzavřena. ….zachránila ji až rekonstrukce blížící se znovuvystavění v letech 1984 – 1985…

 

Všichni přátelé historických fotografií a dobových plánů si mohou snadno představit, jaké se nabízely pohledy z vyhlášené restaurace Nebozízek v časech prvorepublikových, stejně tak pomyslně stoupat petřínskou strání za občerstvením v dobách před vybudováním lanové dráhy. Můžeme si prohlédnout i jídelní lístek, kde byly mňamky doslova za pár korun.

 

Historické plány ukazují, po jakých petřínských stezkách přicházeli první návštěvníci rozhledny, díky vystavenému dobovému oblečení si pak návštěvník může udělat představu o stylu oblékání a vybavení Pražanů i návštěvníků Prahy v posledních desetiletích 19. století. Pánský vycházkový oblek byl praktický, u žen nezbytností byl klobouk, kabelka a slunečník.   

 

Čilý stavební ruch i společenský život na Petříně na konci 19. století přibližuje část expozice pojednávající o době vzniku rozhledny, o okolnostech, které vedly k jejímu vybudování, o způsobu výstavby i o klíčové úloze Klubu českých turistů, jehož členové dokázali obdivuhodným způsobem zužitkovat atmosféru i možnosti doby a smělou vizi rozsáhlé úpravy Petřína po vzoru moderní Paříže převést do pražské reality. (z tiskové zprávy)

 

Autoři výstavy: Mgr. Tomáš Dvořák, Mgr. Jana Bělová

 

Máme otevřeno denně:  10.00 – 20.00 hodin

www.muzeumprahy.cz

Praha 1

Petřínské sady

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka