´Osten-Awarded Artists´ aneb když kresbu na papíře považujeme za abecedu výtvarníků

22.08.2013 16:20

 

Galerie kritiků, Adria –Praha
20. 8. – 15. 9. 2013

V předvečer nechvalně známého data moderních československých dějin a začátku tzv. srpnových událostí byla v pražské Galerii kritiků zahájena výstava nazvaná „OSTEN – Awarded Artists“ - výstava mezinárodní sbírky kresby a prací na papíře Muzea OSTEN (World Gallery of Drawing) ze Skopje v Makedonii. Stalo se tak za přítomnosti makedonského atašé, pracovníků makedonského zastoupení v Praze a přítomni byli makedonští  kurátoři paní Kornelija Koneska a Mice Jankulovski,  a to vše za laskavé pozornosti ´duše´ Galerie kritiků paní Vlasty Čihákové Noshiro.

 

´Papírový most´
Mostem mezi, u nás pohříchu, dosud širší veřejnosti téměř neznámou institucí, jakou je makedonské Muzeum Osten a prestižním galerií, nejen celopražského významu, Galerií kritiků, se stal papír a kresba na něm. K propojení obou vzájemně si blízkých institucí sice musela napomoci iniciativa českého bývalého velvyslance v Makedonii, pana Josefa Brauna. Spolu se svými českými spolupracovníky se přičinil o unikátní možnost seznámit se  v Praze s existencí, náplní a činností Muzea Osten ze Skopje. Nutno podotknout, že se tak stalo poprvé od vzniku Muzea Osten, a to nejen v rámci Prahy, ale České republiky a dokonce celé střední Evropy. Pojítkem, jehož zhmotněním je tato výstava, se stal papír a kresba na něm.

 

´Jenom´ čtyři desítky kreseb
Výstava 40 kreseb a prací na papíře z Muzea Osten nabídnutá, přijatá a v nebývale rekordním čase i zrealizovaná Galerií kritiků se  tak stala  první příležitostí k prezentaci pozoruhodných mezinárodních sbírek muzea s více jak čtyřicetiletou tradicí. Muzeum kresby a grafiky v Skopje – World Gallery of Drawing in Skopje, jak zní celý jeho název, jsme založili v roce 1945 a je jediným svého druhu na světě. Jeho sbírka sčítá pět a půl tisíce prací na papíře (zahrnuje ale i obrazy a sochy), včetně českých. V roce 1969 přibylo Muzeu ve Skopje sesterské Muzeum karikatury – World Gallery of Cartoons, založené redakcí již existujícího časopisu tamního satirického časopisu Osten (význam slova znamená  v makedonštině prakticky totéž co u nás v češtině) s cílem, aby kritické myšlení, vyjádřené formou komiksu či satirické kresby, bylo natrvalo zpřístupněno široké veřejnosti. Čtyři desítky u nás vystavovaných kreseb jsou tedy opravdu jen symbolickou ochutnávkou bohatého menu makedonské instituce.

 

 

Bienále jako systém
Sbírka Muzea Osten, vzniklá postupně od data vzniku této instituce, je stará tedy téměř sedm  desetiletí. Jejím základem jsou oceněné exponáty ´Mezinárodního bienále kresby a karikatury´, které se koná každý sudý rok ve Skopje, a to i za účasti českých umělců. Obsahuje i práce takových osobností, jakými byli a jsou kupříkladu Pablo Picasso, Vitaly Komar, Christ a Jean-Claude, Ernst Fuchs, a v neposlední řadě i náš Adolf Born,  mimochodem jako první z našich umělců zastoupených v tamní unikátní sbírce. Kromě již věhlasných jmen je ve sbírce zastoupeno i mnoho tvůrců z mladé generace.

 

Kresba je abecedou?!
Hlavní událostí zmíněného bienále jsou pak soutěže, především v kategorii kresby, ale i v dalších kategoriích prací na papíře. A to je to nejdůležitější. Na papíře, neboť, jak to správně a sdělně formulovala na prezentaci Muzea v Galerii kritiků paní Vlasta Čiháková Noshiro, kresba je pro všechny tvůrce všech výtvarných dob i technologií jakousi abecedou. A jak to kdysi formuloval jeden z předních světových kreslířů Dado Djuric:
„Kresba je mé psaní a má zpověď…. Je to můj jazyk, způsob mé komunikace, můj nejupřímnější dialog se světem, a také nejhlubší a nejpravdivější umělecký výraz.“

Bienále pro všechny umělce světa
Ale pojďme zpět k výstavě v Galerii kritiků, Muzeu Osten. A k jeho pravidelnému Bienále. Hlavní událostí každého Bienále je nakonec samozřejmě výstava vybraných prací a udělení cen. Je třeba zdůraznit, že zúčastnit Bienále se mohou umělci z celého světa – tedy i od nás (na což makedonská delegace touto cestou také apelovala) - a ceny, že umělcům uděluje mezinárodní porota.

 

´Biennial of Awarded Artists´
Kromě výše zmíněného hlavního bienále v letech sudých, se v lichých letech koná Bienále oceněných umělců (Biennial of Awarded Artists), propojené s rezidenčním programem ´Zlatý Osten´ (Golden Osten), jež má také charakter soutěže a doprovodných akcí. Hlavní událostí je pak výstava s názvem ´Ostenští umělci roku´ (Osten´s Artists of the Year), představující práce vytvořené v rámci rezidenčního programu, s předáváním cen. Této události se účastní laureáti ´Bienále kresby Osten´ a ceny jsou udělovány podle zavedeného systému hlasování poroty, tzv. ´vyslanců Osten´.

 

 

 

 

Nejen Adolf Born, Jiří Anderle...
Zmínili jsme zastoupení prací Adolfa Borna ve sbírce Muzea Osten (A.B./ Zkušební let, 2012). Ale aby nedošlo k mýlce. Born není jediný náš tvůrce, který zde má své čestné místo. Najdeme tu i práce Jiřího Anderleho a dalších výtvarníků od nás. Převaha děl ale pochází z regionu sídla Muzea Osten, tedy Skopje, či chcete-li Balkánu. Proto ve sbírce nalezneme významná díla předních tvůrců ze Srbska, Slovinska, Černé Hory a samozřejmě z Makedonie. Nemálo jsou zde zastoupena i díla umělců z Rumunska a Bulharska. Ale zase, nejen Balkán naplníl a plní sbírky Muzea. Mezi sedmi desítkami zastoupení zemí, najdeme práce z Holandska, Německa, Polska a další a další. Multinárodnost a prakticky už i značný časový rozptyl přináší neustálé konfrontace i inspirace. Ať už jde o variace prací, jejich kvalitativní hodnotu, různosti zpracování, zvolené výrazivo, pohledy na stejná témata, tvůrčí originalitu a průřezovou světovost. Speciálně pro našeho diváka a návštěvníka reprezentativní přehlídky z děl muzea se výstava stala zcela neobvyklým náhledem na práce tvůrců z mnoha zemí, kteří jsou u nás často neznámí i odborníkům. A to ještě cennější než sbírka Muzea Osten, i když jen  v té minimalistické podobě, jakou  můžeme v Galerii kritiků spatřit, je vyrovnaná kvalita prací, ukázka možností kresby tužkou a dalších technik.

 

Výstava sbírky Muzea Osten je výběrem kurátorů obou zemí, upřednostněna byla mimořádně výrazná díla z různých ročníků Bienále Osten, oceněná v letech 2009 – 2012. Mimo to jsou zde představeny  i práce mladých autorů balkánského okruhu, které jsme vyhodnotili jako talenty výjimečné.

 

Kurátoři:  Kornelija Koneska, Mice Jankulovski, Vlasta Čiháková Noshiro 
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA

20. srpen – 15. září 2013
Galerie kritiků, Palác Adria- Praha- 1. patro
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
t: +420 224 494 205
f: +420 222 520 676
galeriekritiku@volny.cz
www.galeriekritiku.cz
Vlasta Čiháková – Noshiro: 603 276 641
Aleš Rataj: 606 601 224

Máme otevřeno: denně mimo pondělí od  11.00 – 18.00  hodin
Vstupné:
základní: 40 Kč
snížené: 20 Kč
školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga): 10 Kč

Hodnocení: 80 %


Proč právě Galerie kritiků?
Galerie kritiků byla oslovena proto, že systematicky pořádá výstavy prací na papíře. A to,jak ve svých vlastních prostorách, tak v zahraničí (např. česko-německá výstava ´Papiriál – Jak to bylo s Kainem a Abelem´, Praha – Hamburg v letech 2009 – 2010 nebo mezinárodní výstava ´From Different Corners = Z různých koutů´, konaná v Německu, Holandsku, Rakousku, Francii a v Praze v letech 2011 - 2012.

 

O Galerii kritiků
Hlavní význam a přínos Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků protínajících se v Galerii kritiků, je sloučení s existencí České sekce AICY (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků a teoretiků), jež se ve svém současném sídle v pražském paláci Adria věnuje se novým formám kurátorské práce, besedám, setkáním s umělci, komentovaným prohlídkám výstav a pořádání výstav multimediálního a mezioborového druhu. V těchto případech je podporován teoretický a tvůrčí experiment s dodatečnou integrací uměleckých děl do širšího společenského kontextu.

 

O Paláci Adria

• Palác pochází z let 1923-1924, kdy byl postaven ve stylu rondokubizmu italskou pojišťovnou Riunione. Autorem návrhu byl arch. Josef Zasch, který na něm spolupracoval s architektem Pavlem Janákem.
• Palácem prochází z Jungmannovy ulice na Národní třídu pasáž Adria
• Sochařskou výzdobu paláce vytvořili Otto Gutfreund, Jan Štursa, František Anýž, Karel Dvořák a Bohumil Kafka
• Přestavba objektu pro divadelní provoz, kterou provedli architekti František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný,se uskutečnila v letech 1958-1959

 

Příležitost pro všechny Čechy a Moraváky!
Bienále může zúčastnit jakýkoli autor z Čech a Moravy.

Vedení Muzea Osten ale nabízí našim galeriím průřezové expozice kreseb a grafik ze svých sbírek sestavené přímo pro naše diváky.

Což, vzhledem k šíři sbírky Muzea Osten, skýtá šanci na zajímavé zpestření galerijního života u nás.

 

Richard Koníček
Foto: Galerie kritiků