´OSTEN –´Darko Markovič § Awards Artists´ aneb kreslený humor má čtyři formy!

24.06.2014 09:18

Galerie kritiků

17. 6. – 13. 7. 2014

 

Byli jsme pozváni na tk a vernisáž nové výstavy, tentokrát jako předloni opět na kreslený humor.  Přítomni byli kurátorka Vlasta Noshiro Čiháková včetně bývalého zástupců Makedonie Josefa Brauna a Paskala Stojcheskiho.  Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků totiž navázalo spolupráci s Mezinárodním bienále kresby a Muzeem kresleného humoru ve Skopje, za účelem pravidelného vysílání českých umělců, převážně zástupců mladé generace do soutěže bienále, k reprezentaci naší tvorby a rozšíření spolupráce ve výstavní činnosti.  Výstava přináší výběrovou ukázku z mezinárodní soutěže prací kresleného humoru, a to jako volnou tvorbu - obrázků bez textu.  Nechybí ani video s devíti kousky animace.

 

V září 2013 byla otevřena v Galerii kritiků za podpory Velvyslanectví republiky Makedonie úvodní výstava  „OSTEN – Awarded Artists“, jakožto přehlídka děl oceněných umělců z mezinárodní sbírky kresby a prací na papíře – The World Gallery of Drawing ve Skopje.

 

 

Více zde: https://kulturaok-eu.webnode.cz/news/%c2%b4osten-awarded-artists%c2%b4-aneb-kdyz-kresbu-povazujeme-za-abecedu-vytvarniku/

Současná  výstava přináší výběrovou ukázku z mezinárodní soutěže prací kresleného humoru

 • Jedná se o mezinárodní výstavu laureátů kresleného humoru v čele s Darko Markovičem, známým autorem kresleného humoru a animovaného filmu, jenž byl v letech 1965 – 1975 šéfredaktorem satirického časopisu OSTEN a spoluzakladatelem Muzea kresleného humoru – The World Gallery of Cartoons ve Skopje roku 1969.
 • Výstava nazvaná Darko Markovič § Awards Artists zahrnuje 100 exponátů oceněných prací z let 2009 – 2013 a vybízí k účasti české umělce na této každoroční mezinárodní výstavě, jež se ve Skopje koná právě v těchto dnech. (kurátorka:  Vlasta Noshiro Čiháková)

Kreslený humor v letech dřívějších, 60. letech…?

Dříve se karikatura chápala politicky, u nás v Československu se preferovaly obrázky + texty, aby, nedej bůh, nedošlo k nějakému omylu. Karikatura se nepříliš prosazovala, nebyla šance k uveřejnění v novinách či časopisech.  

 

A dnes? Pořádáme festivaly kresleného humoru a oceňujeme…

 

Z historie žánru kresleného humoru – Midhat Ajanovič Ajan

Historii žánru kresleného humoru si lze představit jako několik kapitol, z nichž ta první se odehrála už na počátku naší civilizace. Humor souvisí s lidským intelektem a lidé začali kreslit humorné obrázky tak, jak se rozvíjela jejich inteligence. Moderní forma kresleného humoru je svázána s obrázky pro tisk, noviny a časopisy, ačkoliv karikatura se objevila už na sklonku středověku. K mohutnému rozvoji kresleného humoru došlo na přelomu 19. a 20. století, kdy si humoristická kresba vytvořila vlastní jazyk a estetiku.

 

Rozlišujeme celkem 4 formy kresleného humoru – karikaturu, humoristickou kresbu, komiksy a kreslený film.

 • Karikatura – je definována zobrazením určité osoby, třeba známého politika či jiné celebrity
 • Humoristická kresba – vyjadřuje různé lidské situace s určitým zobecněním, bývá také opatřena textem, kde pointa humoru spočívá ve verbálním vyjádření, s odkazem na obrázek
 • Komiks – je narativním typem kresleného humoru, vyjadřovaný v sekvencích určitého počtu obrázků
 • Kreslený film – je formou, v níž ´ožívají´ humorné obrázky s pomocí filmové či digitální technologie, jej je uvedou do pohybu, v časovém průběhu s určitým dramaturgickým vyzněním

 

Významná období v historii, jež zformovaly estetiku humoristické kresby

 1. V britských časopisech 18. a 19. století se kreslený humor formoval jako moderní forma veřejného diskursu, zvláště v grafikách Williama Hogarta. Základní principy jeho grafické stylizace a pojetí společenské satiry motivovaly další generaci ke zrodu hnutí za ustavení žánru národního kresleného humoru.
 2. Druhou vývojovou etapou byla tzv. Velká evropská škola, jež se zrodila v prvních dekádách 19. století ve Francii a jejímž hlavním představitelem byl Honoré Daumier. Svou koncepcí sociální satiry obohatil Daumier výrazový rejstřík humoristické kresby o symbolické figury, vyjadřující abstraktní pojmy jako válka, mír, svoboda aj., kdežto jeho politické litografie rozšířily škálu humoristického expresionismu na studie lidských reakcí, vyjadřovaných jako v pantomimě.
 3. Po Daumierovi se kreslený humor vyvíjel cestou zkratkové simplifikace  a významového zobecnění, jež vyústily až v abstraktní lineární postavičku, jež s vysokou mírou sofistikace provázela vždy společenský komentář kreseb velkých géniů, jako Gullbransona, Strindberga, Chavala, Bosca, Quinna a dalších.
 4. Již kolem roku 1830 však švýcarský humorista Rodolph Töppfer seřadil kreslené obrázky v lineární sekvence, opatřené textem, jež ve svém narativním celku daly základ vzniku ´comic strip´.  Po něm zaznamenal velký koncepční pokrok Wilhelm Busch, který byl ve své době nejblíže dnešní podobě komiksu.
 5. Karikatura a kreslený humor získaly úplně nový rozměr objevem vizuálního média filmové animace, jež odstartovala dílem Émila Cohla, dalšího velikána v historii kresleného humoru.
 6. Konečně digitalizace, jež je fenoménem naší doby, přinesla mnoho podnětů nejen tvůrčím praktikám a postupům umělců, ale i mechanismus v distribuci a konzumace žánru. Přestože kreslený humor je často nahlížen jako žánr lehčí a rutinní v poměru k ´vysokému umění´, jeho kultura je mocným prostředkem k vyjadřování lidského ducha, omezovaného vždy sociálními a kulturními tradicemi.

 

Kreslený humor má svůj velký sémantický potenciál a jeho pochopení není vždy jednoduché z hlediska příjmu zakódovaných hodnot, jako ironie, parodie a nadsázky. Záleží na interakci  s příjemcem, jeho aktivní účasti a potřebě satirického vnímání společnosti.  Humor vždy reflektuje úvahy o světě v daném okamžiku daného společenství. Mohutný rozvoj nové  technologie a médií deformují lidského ducha  a činí z něj často slabého příjemce. Je-li dnes všechno snadno přístupné, levné, banální a dosažitelné na internetu, humor se de facto vrací k počátkům lidské civilizace a varuje před přílišným adorováním technických možností.

 

Jestliže kresba vyvolává smích, je účinnou terapií proti všem imbecilním produktům lidské civilizace a vyvažuje naše niterné myšlenky, pocity a vědomosti. Proto si užívejme i festivalu Osten, jako jedné z mála slavností klasického větového humoru a duchovní konfrontace umělců z celého světa.

 Midhat Ajanovič Ajan

 

www.galeriekritiku.cz

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka

 

 

 

 

 1. A) Muzeum kresby a prací na papíře ve Skopje/ The World Gallery of Drawing ve Skopje

bylo založeno v roce 1945. Má sbírku zhruba 4 000 exponátů, včetně děl  renomovaných klasiků  jako jsou:

Pablo Picasso

Vitaly Komar

Ernst Fuchs

Victor Vasarely

Christ a Jeanne Claude

 

Proč sbírka papírů? Protože se to líp skladuje

 • Sbírka je propojena  s Mezinárodním bienále kresleného humoru a udílením cen v soutěži každý sudý rok.
 • Ocenění autoři mají své bienále laureátů ve formě prestižní výstavní přehlídky, kterou spojujeme s pobytovou stáží.

 

2. B ) Muzeum kresleného humoru ve Skopje/ The World Gallery of Cartoons ve Skopje  bylo založeno v roce 1969.  Má také svou mezinárodní sbírku, navazující na každoroční mezinárodní soutěž prací kresleného humoru.

Obě muzea  jsou nejstarší na Balkáně, ve světě mají unikátní charakter …